Daily Archives: август 8, 2018

Православието не е магия

Не бива да позволим Православието ни да се превърне само в свещени формули. Не можем просто да искаме това, което Бог има за нас, но трябва да сме сигурни, че сме отворени за благодатта на Святия Дух в нашия живот. Превръщането на живота в Църквата като приоритет в нашата седмица може ...

Прочети още

We note the memory of St. Trendafil

Today we mark the memory of St. Triandafil. He was 18 years old, a native of Stara Zagora, and was a sailor when he suffered martyrdom for his Christian faith in Constantinople on 8th August. For a year on his death reverend Nicodemus Agioritus in his work „Sinakasar“ (Constantinople, 1845) points ...

Прочети още

Отбелязваме паметта на св. Трендафил

Днес отбелязваме паметта на свети мъченик Триандафил. Той бил 18 години, родом от Стара Загора, и бил моряк, когато пострадал мъченически за своята християнска вяра в Цариград на 8 август. За година на неговата смърт преподобни Никодим Агиорит в своя труд „Синаксар“ (Цариград, 1845 г.) сочи 1570 г., а в другия си ...

Прочети още