Начало / Uncategorized / Архимандрит Григорий Папатомас бе избран за митрополит на Перистери

Архимандрит Григорий Папатомас бе избран за митрополит на Перистери

Във вчерашния ден Св. Синод на Гръцката църква избра нови петима митрополити, сред избраните е и архим. Григорий Папатомас, добре познат в Българската православна църква. 

Биография на архим. Григорий Папатомас

Архимандрит Гигорий Папатомас е роден на 9 септември 1960 г. в гръцкото планинско село Намата (бълг. Пипилища), област Кожани, където завършва и началното си образование. Гимназиално образование получава в гр. Птолемаида. Завършва Богословския и Юридическия факултети на Солунския Аристотелев университет. Отбива военната си служба през 1983 г. През 1988-1989 завършва магистърска програма в Сорбоната (Париж XI) със специалност „Канонично право“. По същото време завършва още една магистратура в Сорбоната (Париж IV) по специалността „История на религиите и антропология на религията“. През 1994 година му е присъдена докторска степен по канонично право за успешно защитената дисертация на тема: „Константинополската Вселенска патриаршия, Православните автокефални църкви на Кипър и Гърция и монашеската държава Света гора според единния европейски правноканоничнен подход“ (974 стр. текст + 650 стр. приложения), за която получава награда от Френската академия. През 1997 г. защитава пост-докторски труд на тема: „Как е установено монашеството в каноните на Църквата и законите на Римската империя (3-7 век). Принос към каноничноправното изследване на установяването на монашеството“ (260 стр.).

От 1985 г. преподава в системата на гръцкото средно образование, а от 1992 г. е преподавател по богословие и новогръцки език в гръцките училища в Париж, Естония и Литва. От 1994 г. преподава канонично право в Православния институт „Св. Сергий„ в Париж. В периода 1998 – 2000 година е директор на Църковното училище в гр. Килкис (Кукуш).

През 1998 г. приема монашество в манстира „Св. Георги“ край гр. Килкис (Кукуш). Същата година е ръкоположен за йеромонах. Малко по-късно е назначен за игумен на манастира. От 2001 до 2004 година е протосингел на светата митрополия на Франция (Вселенска патриаршия) и председател на катедралния храм “Св. Стефан“ в Париж. От 2008 г. е преподавател по канонично право в Богословския факултет на Атинския Национален и Каподистриев университет. Бил е лектор в множество университети в Европа, Азия и Африка. Член е на Синодалната комисия по междуправослани и междухристиянски връзки към Светия синод на Гръцката православна църква. 

НОВА КНИГА НА АРХИМ. ГРИГОРИЙ ПАПАТОМАС НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
 
В стремежа си да предложи на своите читатели достъпна, задълбочена и богословски издържана православна литература, издателство ΕΠΕΚΤΑΣΗ със седалище гр. Катерини, Република Гърция, предприе ново издателско начинание – публикуването на български език като том 37 от международната научна поредица „Номоканонична библиотека“ на книгата „Съвременни и бъдещи предизвикателства пред Православната църква (Исторически, еклисиологичен и каноничен подход)“ (Солун – Катерини, 2019, 588 стр.). Неин автор е добре познатият в църковните и богословски среди в България и по света архим. Григорий Д. Папатомас, преподавател по канонично право в Богословския факултет на Атинския университет и в Православния богословски институт „Св. Сергий“ в Париж. 
Книгата представлява първо по рода си издание на български език в областта на каноничното право и православната еклисиология, което включва 11 глави, 5 приложения с различни официални църковни документи (в техния оригинал и в превод на български език), каноничен глосарий с обяснения на основни термини на каноничното право, както и индекс (указател) на имената и предметите. Публикуваните текстове са плод на дългогодишните изследвателски дирения на автора в областта на каноничното право на Църквата, които имат приносен характер с международно признание.
Първата глава, озаглавена „Увод в Corpus Canonum на Църквата (883)“, представлява исторически преглед и богословско обобщение на автентичния ход на непрестанното канонично Предание на Църквата от 1 век до днес. Подчертан е дълбинният смисъл на свещените канони на Църквата като пътепоказатели към спасението и обожението на всеки член на Църквата. Същевременно се разкрива истинското значение на православното канонично Предание като канонична икономѝя (а не, както под инославно влияние се е утвърдило днес да се нарича, „канонично/църковно право“).
Във втората глава, озаглавена „В епохата на постцърковността (Раждането на една постеклисиологична модерност“, авторът описва и анализира изчерпателно трите различни, исторически формирали се, еклисиологии: еклисиологията на кръстоносните походи (13 век), еклисиологията на Реформацията (16 век) и еклисиологията на етнофилетизма (19 век). Те са възникнали и съществуват до днес, съответно, при римокатолиците, протестантите и православните, предизвиквайки многобройни канонични отклонения и пораждайки противоканоничното явление, при което на една и съща територия съществува повече от една поместна църква („съ-териториално съ-съществуване на църкви“).
Третата глава разглежда изначалната разлика между „Църква на мястото“ (местна/поместна Църква) и „Църква на прилагателното“. Тук архим. Григорий Папатомас прави опит за разкриване на антиканоничната същност на т.нар. „национална Църква“ на фона на нейната канонична алтернатива – „Автокефалната Църква“.
Четвъртата глава на книгата се занимава със съвременния проблем за правосланата диаспора – с всички онези православни християни, които живеят (установили са се трайно) в неправославни държави и общества.
Централна тема на петата глава на книгата („Различните канонични свойства на упражняване на юрисдикция на Вселенската Константинополска патриаршия) е съборно изградената институция на Вселенската патриаршия като първа по чест в системата на управление на Православната църква.
Книгата продължава, като в следващата шеста глава, са разгледани историческите връзки между Църква и държава от 1 век до днес. Заключението, до което достига авторът е, че въпреки всички преливания между двете институции, те по своята природа имат принципно различни цел, роля, място и предназначение. Църквата трябва да действа в границите на съответната държава, основавайки се на своята христология, докато държавата има свои критерии, които са властови, политически и тварни. Цел на Църквата е вечното спасение на нейните членове и Царството небесно; цел на държавата е спазването на гражданския ред, законността и благоденствието на нейните граждани.
В следващата глава на книгата, озаглавена „История на Гръцката църква през 20 век“, се прави кратко представяне пред българския читател на сложната и изпълнена с множество сътресения история на Православната църква в Гърция през изминалия век.
Осмата глава („Богословското присъствие в Европа“) представя план (от 2004 г.) за организиране на мрежа на висшите православни богословски училища в Европейския съюз, в която – по предложение на архим. Григорий Папатомас – са включени България и Румъния, още преди тяхното официално приемане през 2007 г. за членове на ЕС.
В глава девета на предложената на вниманието на българския читател книга е публикувано за първи път (в оригинал на френски език и в превод на български) „Каноничното експертно мнение относно възникналия православен църковен въпрос в България (1992-1998-2009)“, съставено и предоставено през 2009 г. от неговия автор архим. Григорий Папатомас в отговор на молбата на блаженопочиналия Български патриарх Максим и по инициатива на приснопаметния Неврокопски митрополит Натанаил. Това експертно мнение, изпратено по решение на Светия синод на Българската православна църква – Българска патриаршия, до Европейския съд по правата на човека (Страсбург), съдейства решаващо за оправдаването на БПЦ – БП в организирания от тогавашните разколници съдебен процес срещу Българската държава.
В предпоследната глава е разгърнато светоотеческото учение за трите вида любов в нашия живот: естествена (природна) любов, надестествена любов и онтологична любов.
В края на книгата е поставен каноничен глосарий с подробни обяснения на 50 термина от каноничното право и богословието, както и приложение с различни документи, свързани с Българската православна църква (от вдигането на българската схизма през 1945 г. до Всеправославното съвещание в София през 2009 г.).
Цената на книгата е 17€. Тя може да бъде поръчана от издателство ΕΠΕΚΤΑΣΗ по електронната поща: epektasis@hotmail.gr

За Ангел Карадаков

Виж още

Беседа за духовния живот на православния християнин – смъртта

В столичния храм „Св. Андрей Първозвани“ продължават беседите от цикъла – „Духовният живот на православния ...