Daily Archives: август 11, 2017

Теологията стана приоритетна специалност

Теологията стана приоритетна специалност в СУ „Св. Климент Охридски“. Промяната е свързана с разширяването на списъка с приоритетните професионални направления в най-стария университет у нас.  Включените специалности в списъка ще получат по-голямо финансиране, а презумпцията е, че държавата цели да осигури по-голям процент от издръжката с цел университетът да намали таксата ...

Прочети още