Начало / Uncategorized / На 13 април – Ден на отворените врати в Софийската духовна семинария

На 13 април – Ден на отворените врати в Софийската духовна семинария

Софийската духовна семинария започна своята кампания за прием на ученици от 8 клас за учебната 2024/2025 г. По този повод на 13 април е обявен Ден на отворените врати в духовното учебно заведение. 

В Софийската духовна семинария ке приемат: 

I. Ученици завършили основно образование (7-и клас)

Кандидатите за осми клас се явяват на събеседване, изпит по пеене за проверка на музикалната култура и слух. Изисква се да се знае наизуст молитвата „Отче наш“.

Необходими документи за кандидатите след 7. клас

1. Свидетелство за православно св. кръщение;

2. Удостоверение за завършен 7-и клас (свидетелство за основно образование)

3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей;

4. Медицинско свидетелство и здравно-профилактична крта (взимат се от личния лекар)

5. Молба до ректора на Семинарията (попълва се по образец на място в канцеларията);

6. 2 бр. снимки (паспортен формат / мат)

II. В двугодишния паралелен курс на обучение:

– кандидати, завършили средно образование, които полагат:  устен изпит по библейска история (първа част на книгата Нашата вяра от архим. Серафим) и проверка на музикалната култура и слух. Кандидатите трябва да знаят на наизуст:

 1. 10-те Божии заповеди;

2. Символа на вярата;

3. Господнята молитва „Отче наш“.

Необходими документи за кандидатстванена курсист от паралелен курс.

1. Свидетелство за православно св. кръщение;

2. Удостоверение за завършен 12 клас или свидетелство за средно образование;

3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей;

4. Медицинско свидетелство;

5. Свидетелство,  че не се водите на отчет в психодиспансера по местоживеене 

6. Молба до ректора на семинарията (попълва се по образец на място в канцеларията);

7. свидетелство за съдимост

 8. венчално свидетелство (за семейните кандидати), както и нотариално заверена декларация за женените, че са в първи брак.

9. 2 броя снимки (паспортен формат мат)

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ:  13 април 2024 (събота) от 12:00 ч. до 14:00 ч.

Срок за подаване на документите: до деня на приемния изпит включително.

Изпит (събеседване) и проверката на музикалния слух ще се проведе на

6 юли 2024 г. събота, от 11:00 ч. и на

02 септември 2024 г., понеделник, от 11:00 ч.

в сградата на Софийската духовна семинария, пл. „Велчова завера“ № 2.

Важна информация за след приема!

В началото на годината се заплаща такса в размер на минималната работна заплата за страната. Може да бъде платена и на две вноски в началото на всеки един от учебните срокове. Таксата покрива частично разноските за обучението, изхранването и пребибаването на учениците в Семинарията.

Приетите ученици и курсисти трябва да се снабдят с две бели ризи, два черни панталона, черни обувки и един комплект спално бельо.

Приетите ученици и курсисти трябва да се явят в семинарията на 13 септември 2024 г., сряда, до 17:00 ч.

Откриването на новата учебна година ще бъде на 14 септември 2024 г., четвъртък,  Кръстовден, сутринта с празнична св. Литургия, отслужена в Семинарския храм „Св. Йоан Рилски“.

Адрес за кореспонденция: e-mail: seminariа@abv.bg, seminaria_sekretar@abv.bg

София 1164, пл. „Велчова завера“ № 2.

Тел: 02/868 00 70; 02/8680144

секретар на СДСеминария : дякон Слави Спасов, моб. тел. 0878970267.

За Ангел Карадаков

Виж още

Семинар за дигитализацията на църковното историческо наследство

На 20 май 2024 г. от 13.00 ч. в зала 8 на Богословския факултет ще ...