Начало / Uncategorized / По повод предстоящия празник на Троянския манастир – временни ограничения на движението в района на обителта

По повод предстоящия празник на Троянския манастир – временни ограничения на движението в района на обителта

Със своя заповед, и.д. кмет на община Троян Розалина Русенова, създава временна организация на движението за времето от 12.00часа на 11.08.2023 г.до 06.00 часа на 16.08.2023 г. в района на Троянски манастир, информира lovechtoday.eu. Ето пълният текст на заповедта:

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община – Троян и ЗДвП, с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението във връзка с честването на предстоящия храмов празник на Троянския манастир „Успение Богородично” и провеждането на Традиционния панаир на занаятите – с. Орешак 2023

НАРЕЖДАМ:

ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС по ул. “Стара планина“ в с. Орешак, в участъка от „Старият съвет“ до Троянски манастир, за времето от 12.00часа на 11.08.2023 г.до 06.00 часа на 16.08.2023 г.
Движението на ППС за с. Черни Осъм и вилна зона с. Орешак да се осъществява по ул. “Иван Лалев“ и обходен маршрут обозначен с указателни табели.

Разрешавам превозните средства, придвижващи се от или за вилната зона, да преминават/ пресичат ул. “Стара планина“.

Посетителите на Троянския манастир, придвижващи се с ППС да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства по тротоари, банкети и свободни площи около „Троянския манастир“ и по обходният маршрут за движение. ОПРЕДЕЛЯМ работно време на търговските обекти, заведенията за хранене и развлечения, обособени по повод провеждането на „Традиционен панаир на занаятите – Орешак 2023“ да е до 24.00часа, при спазване разпоредбите на чл. 16а, ал. 2 от Закона за защита от шума в околната среда.Зареждането на същите да се осъществя през периода от 07.00 до 08.00 часа и от 15.00 до 16.00 часа. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Началника на РУ – Троян.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник, излизащ на територията на общината.

За Ангел Карадаков

Виж още

Първа копка за строителство на нов храм в с. Лебница

Първа копка за изграждането на нов храм в с. Лебница, Санданска духовна околия, бе направена ...