Начало / Uncategorized / Излезе от печат книгата „Твърдина на православието. Прослава на Свети Наум“

Излезе от печат книгата „Твърдина на православието. Прослава на Свети Наум“

От печат излезе книгата „Твърдина на православието. Прослава на Свети Наум“, съобщиха от университетското издателство на Софийския университет.

Това е десетата книга от Библиотека „Охридски извори“. Тя е посветена на св. Наум Охридски и е дело на колектив от изследователи от Катедрата по кирилометодиевистика. В нея са включени двете старобългарски жития на св. Наум, преведената от гръцки средновековна Служба за св. Наум с неговото Проложно житие, заедно с гръцките им оригинали, църковнославянските служби за св. Наум, преведени от Калистрат Зографски и от Партений Левкийски, както и Канонът за апостол Андрей от св. Наум Охридски.

Към средновековните текстове за св. Наум има речник-индекси и новобългарски преводи.

В книгата са поместени и изследвания върху публикуваните текстове и върху иконописната традиция за св. Наум Охридски.

За Ангел Карадаков

Виж още

Храм „Свети пророк Илия“ в петричкото село Беласица отбелязва своя храмов празник

Храм „Свети пророк Илия“ в петричкото село Беласица отбелязва своя храмов празник. Църквата е една от ...