Начало / Uncategorized / Проф. Клара Тонева стана първата жена придобила научната степен „Доктор на науките“ в Богословския факултет

Проф. Клара Тонева стана първата жена придобила научната степен „Доктор на науките“ в Богословския факултет

Нова страница отвори Богословския факултет в своята история. Днес проф. Клара Тонева стана първата жена придобила научната степен „Доктор на науките“ в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Защитата се проведе в 8 аудитория в Богословския факултет и бе върху дисертационнния труд на проф. д-р Клара Тонева на тема: „Доктриналното противоборство между християнството и исляма (според Ерес 101-ва на св. Йоан Дамаскин).

На защитата присъстваха Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, монахиня Таисия от Клисурския манастир (Видинска епархия), духовници, професори, доценти и преподаватели, както и множество бивши и настоящи студенти на проф. Тонева.

Монографията на проф. Тонева е оригинална и има приносен характер. Тя се състои от Предговор, увод, седем глави, заключение и списък на използваната литература. Авторът ясно очертава приемствеността на своя труд с големите български богослови от предишните поколения и очертава своя оригинален принос. По такъв начин той напълно съответства на духа и традициите, а също на нивото на Богословски факултет. Структурирането на главите произтича от авторовия анализ за отделните аспекти в критиката на св. Йоан Дамаскин на исляма. Библиографията включва впечатляващ списък от 778 заглавия на български, руски и английски. Научният апарат се състои от 1111 бележки под линия. 

„Като ръководител на катедра „Систематическо богословие“ изразявам своето удовлетворение за това че през последните години катедрата насочи своите усилия в общи направления, едно от които е наследството на св. Йоан Дамаскин. Вече разполагаме с пълния текст на „Извор на знанието“, правим проекти, в които се обучават докторанти, развиваме работни инструменти в интернет, а вече имаме и хабилитационен труд за „голям“ доктор“, каза в своето становище проф. д-р Иван Христов, който бе и председател на научното жури.

„Трудът има високо научно достойнство както при очевидните заслуги на Тонева в практическата насоченост на изследването, така и с несъмненият му принос в развитието на научната специалност „История на религиите“ в 100-годишната история на Богословския факултет“, каза пък в своята рецензия проф. дбн Емил Трайчев. 

„Изводите и приносните моменти на научния монографичен труд свидетелстват за сериозност и зрялост на изследването, за задълбочен и обхватен научен интерес, систематичен подход към темата и адекватност на получените резултати. Този труд ще бъде ценно учебно пособие за студентите от специалностите „Теология“ и „Религията в Европа“, за студентите от магистърската степен на обучение и за учителите по Религия при задълбочаване и разширяване на тяхната квалификация в областта на Православното догматическо богословие, История на религиите, Сравнително религиознание и Религиозна педагогика“, каза в своето становище доц. д-р Костадин Нушев.

Негово Високопреосвещенство митрополит Йоан пожела още много бъдещи успехи на новия доктор на науките, като подчерта, че научните успехи на проф. Клара Тонева са успехи за Богословския факултет, както и за Софийския университет „Св. Климент Охридски“. „Ролята на богословите, ролята на духовниците, ролята на Църквата и на научната общност е наистина с живота си да свидетелстват, че ние чрез Бога се движим и съществуваме. Вашият успех днес е успех на цялото наше общество, на цялата наша богословска общност в паметта на столетието на този факултет и разбирането на академичното ръководство на Софийския университет, че преди сто години напълно е било необходимо в този голям, най-представителен държавен университет в България, украсяващ се с името на св. Климент, да има Богословски факултет. Както казваше покойният проф. Гяуров, казваше за богословието, че е купола на науките“, каза в словото си митрополит Йоан. 

За Ангел Карадаков

Виж още

Митрополит Антоний ще посети църковната ни община в Хамбург, Германия през март

Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний ще посети Българската православна църковна община в Хамбург, ...