Начало / Uncategorized / Днес се изпълват 258 г. от завършването на първия препис на История Славянобългарска

Днес се изпълват 258 г. от завършването на първия препис на История Славянобългарска

На 29 януари 1765 г. отец Стойко Владиславов (бъдещият епископ Софроний Врачански) завършва в Котел първия препис на История Славянобългарска (Преписал я е по нареждане на епитропа хаджи Христо).

Св. Софроний Врачански (1739-1813) се среща с св. Паисий в гр. Котел през 1765 г. Хилендарският монах донася със себе си съставената от него История Славянобългарска, а св. Софроний я преписва. От този първи известен препис, чието съдържание е най-близко до оригинала, в следващите няколко десетилетия са направени редица други преписи и преправки.

В бележката на книжовника Стойко йерей към Котленския препис, четем: „По времето на епископ Гедеон преписах тази историйца аз, многогрешният между човеците Стойко йерей, в годината от въплъщението на Господа наш Иисус Христос от светата Богородица и вечнодева Мария 1765 година. Година от Адам – от създаването на целия свят – 7273, месец януари в 29 ден.

Тази история я донесе йеромонахът Паисий от Света гора Атонска и я преписахме в село Котел.

Настоятелят – църковният епископ Христо – я подари и постави в храма „Свети апостоли Петър и Павел“. Който я чете, да каже: бог да прости този, който е писал и който е настоял.

И който я присвои или открадне, да е афоресан и проклет от Господа бога Саваот и от 12 апостоли и от 318-те отци и от четиримата евангелисти. И сяра, ижелязо, и камък да се стопи, а той не, навеки“. 

Известни са близо седемдесет преписа на историята.

Най-ранните преписи са Софрониевият (1765 г.), Самоковският (1771 г.), Рилският (1772 г.), Жеравненският (преди 1772 г.), Никифоровият, Еленският препис на Дойно Граматик от 1784 година. Някои по-късни преписи са Рилска преправка от 1825 г., два преписа от 1828 и 1845 г. от Сопот, Харитонова, Габровска поправка. През 1781 г. Софроний Врачански прави още един (или Втори Котленски) препис.

Преправен вариант на История Славянобългарска е от отпечатан за първи път под името Царственик или история болгарская през 1844 г. в Будим (западната част на Будапеща) от Христаки Павлович.

Първото печатно издание на пълния оригинален текст е подготвено от Йордан Иванов и публикувано през 1914 г. от БАН.

През 2003 г. университетското издателство „Св. Климент Охридски“ със съдействието на Националния исторически музей издава фототипно преписа-белова, както и преведените от акад. Петър Динеков текстове на новобългарски език.

За Ангел Карадаков

Виж още

Беседа за духовния живот на православния християнин – смъртта

В столичния храм „Св. Андрей Първозвани“ продължават беседите от цикъла – „Духовният живот на православния ...