Начало / Uncategorized / Историята на манастирския скален комплекс край с. Руйно

Историята на манастирския скален комплекс край с. Руйно

Скалният манастир в местността „Аязмо” се намира югоизточно от село Руйно. Разположен е върху левия скалист бряг на сухоречието Сенебир срещу – сверно от ранносредновековната българска крепост „Аязмото”.

Манастирът е един от стотиците, образуващи голямата колония скални манастири, простираща се главно по добружанските сухоречия Суха река и Канагьол. Тези скални обители възникнали още през раннохристиянската епоха (V-VI в.) и достигнали своя разцвет по време на Първото българско царство (IX-X в.).

Точни сведения за историята на манастира не са достигнали до наши дни.

Но фактът, че той е разположен точно срещу крепост, охраняваща един от пътищата свързващи столиците Плиска и Преслав с Дръстър (епископска и патриаршеска резиденция между 927-971 г.), подкрепя тезата, че в онази епоха монашеството е участвало активно в живота на старобългарското общество, респективно и монасите обитавали тукашния манастир.

Монашеският живот тук вероятно е прекъснал в края на X и началото на XI в., което е логично да се свърже с емиграцията на монаси в по-защитени региони. Според проф. Георги Атанасов скалните манастири по Русенски Лом, Ивановския скален комплекс, по Провадийското дефиле, които са основно от XIII-XIV в, наследили монашески практики, пренесени именно от старите монашески обители от Първото българско царство, от Добруджа от региона на Суха река, Канагьол и др.

Манастирският комплекс включва църква, 3 килии, игуменарница и крипта.

Църквата, намираща се в северния скален венец, представлява правоъгълно помещение с размери 3,80 × 2 м. Върху източната стена старателно е изсечена олтарна ниша с ширина 0,55 м и височина 0,85 м. Южно и непосредствено свързана с нея е килията на игумена, а западно от нея има още 3 килии. На около 30 м южно от църквата в съседен скален венец е оформена криптата. Представлява триъгълно помещение с размери 6,80 × 3,60 м. В североизточния край старателно е изсечена гробна камера, затваряна с капак, а над нея – малко помещение за сухраняване мощите на монасите.

Днес скалният манастирски комплекс край с. Руйно, за разлика от повечето добружански скални обители, е един от малкото достъпни за посещение.

По информация на svetimesta.com.

За Ангел Карадаков

Виж още

Деца засадиха дръвчета в двора на храм „Св. Атанасий“ в село Кърналово

Дни преди започването на пасхалните празници ученици от ОУ „Братя Миладинови“ в с. Кърналово, Община ...