Начало / Uncategorized / Мизерия и духовност

Мизерия и духовност

Не думайте: какво да ядем или какво да пием, или какво да облечем!? (Мат. 6:31)

Тези думи са част от бележитата Проповед на планината, която Спасителят произнесъл пред хилядно множество. В нея Той убедително и проникновено разкрил същността на Своето божествено учение. Проповедта е наситена с ярки и завладяващи примери, с богооткровени истини. От всички тях избрах за коментар и размисъл именно тази, тъй като тя, отнесена към стремително растящата мизерия на днешния ни ден, изглежда на пръв поглед нелепа и абсурдна.

И тъй: „Не се грижете и не думайте: какво да ядем или какво да пием, или какво да облечем?” За да разберем дълбокия и скрит смисъл на тези думи, трябва да погледнем заключи­телния стих на евангелското четиво. А той гласи: „Първом търсете царството на Бога и Неговата правда и всичко това -храна, питие и облекло – ще Ви се придаде” (Мат. 6:33).

В живота на човека има две основни ценности – материална и духовна, които съответстват на неговите две природи – тялото и душата. В кръга на едната ценност са земните блага: храна, вода, облекло, слънце, въздух и пр., без които тялото не може да съществува. В кръга на другата ценност са небесните блага, без които душата също не може да живее: вяра, надежда, любов, правда, мир и радост в Бога. Тази чисто духовна ценност Христос нарича Царство Божие, подчертавайки изрично, че тя стои по-високо от материалната. Именно поради това тя трябва да бъде търсена и постигната най-напред. Намерим ли я, другата, материалната, се придава естествено на хората. Ако първом търсим Царството на Бога и Неговата правда, тогава необходимите за живота ни блага ще дойдат като естествена последица от онова високо духовно равнище, което животът ще има, ако бъде изграден върху евангелските прин­ципи.

Марксистко-ленинският възглед за живота и света е корен­но противоположен. За материалистите няма Бог, няма и душа, следователно всички грижи и усилия трябва да бъдат насочени към задоволяване на телесните потребности. Но станат ли материалните блага не средство за живеене, а единствена цел в живота, това неминуемо превръща хората в идолопоклонници.

Кланяйки се на идола материално благополучие на всяка цена, в душите им закипяват отровните страсти алчност и жесто­кост, омраза и ненавист.

Дава се път на пъклени замисли, на подлостта, лицемерието, измамата и лъжата. Лишен от своята единствено здрава основа – духовните ценности – животът започва да се руши и за всички става ясно, че истерич­но пропагандираният комунистически рай е всъщност адът, възцарил се на земята. Защото ако човек приеме Бога и търси най-напред Неговата правда, Бог няма да го лиши и от мате­риалните блага. Но ако отхвърли Бога и се устреми единствено към тях, човек изгубва всичко…

Жертви и участници в едно десетилетно сатанинско безумие, днес ние сме изправени пред унизителната принуда да се борим за физическото си оцеляване.

Христос, естествено, не иска от нас да изоставим грижите за тялото, което е храм на Светия Дух, а иска да ни внуши простата и велика истина, че най-добре ще се погрижим за тялото, ако удовлетворим първо потребностите на душата. Нека в тези тежки дни, борейки се с тревога за насъщния, се опитаме въпреки всичко да съхраним надеждата и достойнството си. И да не забравяме Божията грижа за нас и за света. „Защото – казва Господ -дори ако жена забрави кърмачето си, Аз няма да те забравя” (Ис. 49:15).

Автор: Свещеник Александър Лашков

Из книгата: „Път към храма“

Снимка: pixabay.com

За Ангел Карадаков

Виж още

Шест храма от община Самоков честват храмовия си празник днес

Шест храма на територията на община Самоков празнуват храмовия си празник на Илинден. Те се намират в ...