Начало / Uncategorized / Св. Дух – нашият ориентир, утешител, насърчител и извор на сила

Св. Дух – нашият ориентир, утешител, насърчител и извор на сила

Всички имаме нужда от утешител и насърчител в живота си, някой, който остава с нас и ни помага, когато сме безпомощни; такъв, който ни води по пътя на Истината и ни окуражава да правим добро. Но къде да го открием?

На Петдесетница всички вярващи получихме своя отговор. Ние отпразнувахме и преживяваме отново слизането на Духа Святаго върху цялото човечество – върху вас, върху мен! На този ден Духът на сила и помощ слиза върху всички ни и обещава да остане с нас винаги – напътстващ, утешаващ, насърчаващ и окуражаващ! Можем ли изобщо да си представим какво означава това благословение?

В деня на Петдесетница преди 2000 години по време на своята молитва Христовите ученици били смутени от бърз, силен вятър, с който върху всеки един от тях слезли огнени езици. Светият Дух докоснал и дори проникнал в апостолите по такъв начин, че те били обзети от радост и удивление. И тръгнали по улиците на Йерусалим, за да разнесат благата вест за Иисус Христос, като предизвикали голяма суматоха. Хиляди се събрали около тях, като първо помислили, че апостолите били опиянени от шума и от това, че говорили на чужди езици. И все пак тълпата чула ясното послание за надеждата и чудото на своя собствен език.

Какво се случило? Как неграмотни рибари благовестили на народа на непознати за тях езици? Те разнесли вестта, че Господ Иисус Христос е възкръснал от мъртвите и чрез Него всеки може да бъде кръстен, греховете му – простени, а така ще получи и дара на Светия Дух. И тогава всеки усетил присъствието на Бог по невероятен начин!

Апостол Петър обяснил какво се случило чрез думите на пророка Иоил, който казал: „И ето, ще излея Моя Дух върху всяка плът” (Иоил 2:28) Неведнъж в Стария Завет четем за това как Духът вдъхновява и говори чрез определени хора – пророци, патриарси, съдии. И все пак, Иоил пророкува, че ще дойде време, когато Бог ще изпрати Духа Си върху всяка плът, върху всички.

Това е обещанието, което дава утеха на всички нас и в настоящето – всяка година, щом дойде Петдесетница! Често повтарям един от устоите на нашата вяра – че „Бог е с нас!“ Но как е възможно, какво означава Бог да е с нас? Един от основните начини е чрез Неговия Свят Дух, който обитава вътре в нас.

Всеки от нас е приел Светия Дух в деня на своето кръщение. И всеки път, когато се покланяме на Бога в храма и участваме в Светата Евхаристия, ние обновяваме Неговия Свят Дух в нас. В ежедневните си молитви първо отправяме думи именно към Светия Дух – „Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас, очисти ни от всяка сквернота и спаси, Благий, нашите души.”

И добрата новина е, че Бог иска да дойде при нас. Той копнее да ни изпълни със Своя Дух и да ни дари с плодовете му – за да можем в ежедневния си живот да живеем с „любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание“ (Гал. 5:22) – дарове, които Бог предлага свободно на всеки един от нас! А решението е наше – дали да отворим сърцата и живота си и да живеем с Неговия Дух, който да ни напътства, утешава, насърчава и овластява!

В Евангелието на Петдесетница си припомняме думите на Иисус: „Който е жаден, да дойде при Мене и да пие. Който вярва в Мене, из неговата утроба, както е речено в Писанието, ще потекат реки от жива вода. Това каза за Духа, Когото щяха да приемат вярващите в Него” (Йоан 7:37-39). Представете си – Божият Дух утешава жадните ни души, като чрез него в нас потичат „реки от жива вода“!

Иисус обеща на Своите последователи: „И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки” (Йоан 14:16). Всички ние се нуждаем от постоянно насърчение в живота си и чрез Св. Дух Христос ни предлага тази помощ и утеха.

Ето как Господ продължава да ни насърчава в Светото Писание: „А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина” (Йоан 16:13). Във времена, когато светът ни бомбардира с объркване и измами, Св. Дух ни води в Божествената, вечна Истина!

В последните си думи към апостолите Господ Иисус Христос им казва, че те никога няма да бъдат сами с каквото и да се сблъскат в живота. „Ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Светий, и ще Ми бъдете свидетели в Йерусалим и в цяла Иудея и Самария, и дори до край земя” (Деяния 1:8). Никога няма да се изправим пред светските изпитания, предизвикателства или страховитата несигурност, въоръжени само със собствените си сили. Чрез Светия Дух всеки от нас получава силата да стане посланик на Христос в света, да се изправи с нова смелост и сила срещу всичко, защото Бог е с нас и Неговата Сила обитава в нас. Затова нека всички отворим сърцата си и приемем Св. Дух като наш ориентир, утешител, насърчител и извор на сила.

Автор: свещеник Лука Веронис 

Превод: Анна Ангелова

Източник: pravmir.com

За Ангел Карадаков

Виж още

Бог и смъртта – беседа на отец Тома Хопко

Може ли да убиеш зародиш, вече оформен в майчината утроба, защото решаваш, че той не ...