Начало / Uncategorized / Нови професор и доцент в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Нови професор и доцент в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

В края на месец януари, 27.01.21 г., факултеният съвет на Богословския факултет потвърди решението си за връчването на научните длъжности „професор“ и „доцент“ на двама преподаватели от учебното заведение, съобщава в своя първи брой „Богословски вестник„. 

Факултетният съвет е потвърдил решението на научното жури доц. д-р Клара Тонева да бъде избрана на академичната длъжност „професор“, а гл. ас. д-р Любомир Игнатов на академичната длъжност „доцент“. 

Очаквайте специално интервю с проф. Клара Тонева в мартенския брой на списание „Светодавец“. 

 

За Ангел Карадаков

Виж още

Неделя на Слепия

«Иди се умий в къпалнята Силоам, което значи: пратен.» (Йоан. 9:7) Едно забележително чудо с ...