Начало / Uncategorized / Почина преводачът Петко Хинов

Почина преводачът Петко Хинов

Днес в Господа се е преставил преводачът Петко Хинов. 

Той е роден на 4 септември 1972 г. в Пловдив. Завършва средното си образование в Пловдивската английска гимназия (1991), а след това Софийския университет с първа специалност Китайска филология и втора специалност Румънска филология (1996).

Публикува стихосбирката „Плачевни напеви за родния край и душата“ в интернет-сборника „Православен дом“ под псевдоним Филип Андреев. Там са поместени и други негови разкази и статии.

Преводач е на статии и книги от английски, руски, румънски, китайски, сръбски и църковнославянски език на български език, а също така от български на английски, руски и китайски език.

Някои от преводите му са публикувани в интернет. Автор на богослужебни химни и служби на църковнославянски език. Записва и публикува в интернет аудиокниги на собствения си сай. През 2006 г. излиза от печат съставеният него сборник, посветен на мъчениците от Батак, със заглавие „По дирите на българските новомъченици, т.1 – Баташките новомъченици“.

През 2010 – 2013 г. работи в Китай като учител по английски език във Фошан, провинция Гуандун, Китай. През 2013 г. се завръща в България с китайската си съпруга и оттогава работи като преводач (китайски, старокитайски, старобългарски, староруски) сътрудник, редактор и консултант на издателство „Изток-Запад“.

През юли 2015 г. участва в „Научно-образователна програма за млади китаисти“, организирана от Министерство на културата на КНР и Китайската академия по социални науки, работи в Института по изучаване на романа „Сън в алени покои“, плод на което е изследването „Сълзите на любовта между носталгията и красотата в романа „Сън в алени покои“ и българската литература“.

През април 2016 г. Петко Т. Хинов е приет за член на Съюза на преводачите в България (секция Художествена литература).

Книги с богословско и църковно съдържание превеждани от Петко Хинов: 

От цър­ков­нос­ла­вян­ски език
 • Ака­тист към Cв. рав­но­а­пос­то­лен Кон­с­тан­ти­но­пол­ски пат­ри­арх Фотий изпо­вед­ник, С., 2004
 • Ака­тист към чудот­вор­ната икона на прес­вета Бого­ро­дица „Радост на всички скър­бящи“, С., 2005
 • Ака­тист към св. вели­ко­мъ­че­ник Мина, С. 2007
 • Бденна служба и ака­тист към све­тите Баташки ново­мъ­че­ници (автор, на цър­ков­нос­ла­вян­ски, пре­во­дач – на бъл­гар­ски език. С., 2007, 95 с.)
 • Псал­тир, С., 2009, неиз­да­ден, 180 с.
От сръб­ски език
 • Епис­коп Нико­лай Вели­ми­ро­вич, Вяр­вам в един Бог: тъл­ко­ва­ние на Сим­вола на пра­вос­лав­ната вяра. „Св. ап. и ев. Лука“, С., 2005, 102 с.
 • Епис­коп Нико­лай Вели­ми­ро­вич, Над изтока и запада: осем фило­соф­ски раз­ми­съла за пра­вос­лав­ните Бал­кани. „Св. ап. и ев. Лука“, С., 2004, 42 с.
От руски език
 • Све­ти­тел Тео­фан Зат­вор­ник, Кратки мисли за всеки ден от годи­ната върху цър­ков­ните четива от сло­вото Божие, неиз­да­ден, С., 2005, 304 с.
От румън­ски на цър­ков­нос­ла­вян­ски език
 • Служба пре­по­доб­ному и бого­нос­ному отцу нашему Димит­рїю Новому, Басар­бов­с­кому, С., 2006
От анг­лийски на цър­ков­нос­ла­вян­ски език
 • Служба иже во свя­т­ыхъ отцу нашему пре­по­доб­ному Ила­р­i­ону Мит­ро­по­литу Кiев­с­кому схим­нику Печер­с­каго монас­тыря, егоже свя­тыя мощи въ даль­нихъ пеще­рахъ поко­ятся, С., 2015
 • Служба свя­тому бла­го­в­ѣр­ному царю Сер­б­с­кому Вла­дис­лаву-Сте­фану, С., 2016

Бог да го прости! Вечна и блажена да бъде паметта му!

Петко Хинов е семеен с четири деца, като помощ за семейството му бихме могли да купим някои от преведените от него книги. Заглавията на някои от тях може да видите тук.

За Ангел Карадаков

Виж още

Деца засадиха дръвчета в двора на храм „Св. Атанасий“ в село Кърналово

Дни преди започването на пасхалните празници ученици от ОУ „Братя Миладинови“ в с. Кърналово, Община ...