Начало / Uncategorized / За ясната и неизменна цел

За ясната и неизменна цел

Ако искаш да спасиш душата си и да достигнеш до вечния живот, събуди се от своята леност, прекръсти се и кажи: В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

Вярата идва не чрез фантазии, а чрез труд. Познание за Бога ни дава опитът, а не думите и размишленията. За да проветрим стаята, ние трябва да отворим прозореца; за да добием тен, трябва да излезем на слънце. По същия начин се достига и до вярата; светите отци казват, че няма да достигнем никоя цел, ако седим удобно и чакаме. Нека блудният син ни бъде за пример. Той стана, та отиде при баща си (Лук. 15:20).

Колкото и ниско да си паднал, колкото и да си свързан със земните окови, никога не е късно да станеш. Неслучайно в Писанието е подчертано, че Авраам бе на 75 години, когато тръгна на път и че работникът, който дойде в единадесетия час, получи същата награда, както и дошлият в първия. 

Не може да е и твърде рано. Горският пожар трябва да се гаси колкото се може по-скоро; нима искаш да видиш душата си опустошена и овъглена? 

В Кръщението ти е поръчано да водиш невидима борба с враговете на душата си – започни я сега. Достатъчно си се забавил. Потънал в равнодушие и леност, ти си загубил много скъпоценно време. Трябва да започнеш отначало, защото си допуснал чистотата, получена при Кръщението ти, да се омърси. 

И така стани, но го направи веднага, без да се бавиш. Не отлагай своето намерение за „довечара“ или за “ утре“ или за „след като свърша това, което съм започнал“. Отсрочката може да бъде фатална. 

Не, в този час, в момента на твоето решение, докажи на дело отричането от своето старо „аз“, започни нов живот, с нова цел и по нов път. Стани без страх и кажи: Господи, помогни ми да започна отначало! Защото Божията помощ ти е нужна преди всичко друго. 

Придържай се стриктно към своето намерение и не се обръщай назад. Даден ни е пример с жената на Лот, която се обърнала и се превърнала в солен стълб (Бит. 19:26). Ти съблече от себе си стария човек – забрави го. Ти чу, подобно на Авраам, Божия глас: Излез от твоята земя, от твоя род и от дома на баща си (та иди) в земята, която ще ти пакажа (Бит. 12:1). На тази земя трябва да посветиш цялото си внимание. 

Автор: Тито Колиандер

Източник: Книгата „Пътят на подвижниците“, изд. Праксис, Велико Търново – 2000 г. 

Снимка: pixabay.com

За Ангел Карадаков

Виж още

Семинар за дигитализацията на църковното историческо наследство

На 20 май 2024 г. от 13.00 ч. в зала 8 на Богословския факултет ще ...