Начало / Uncategorized / Слово на Св. Йоан Дамаскин за поклонението на светите икони

Слово на Св. Йоан Дамаскин за поклонението на светите икони

Тъй като някои ни порицават за това, че се покланяме и почитаме иконите на нашия Спасител и на Божията Майка, а също и иконите на другите свети Христови раби (1), нека те да знаят, че Бог е сътворил човека по Свой образ. Поради какво се покланяме един на друг (поздравяваме се), ако не поради това, че всички ние сме създадени по Божий образ?

Богоносният, свят и велик отец на Църквата Василий Велики (2) казва, че честта, отдавана на образа, възхожда към първообраза. Първообраз е това, чието подобие се изобразява и на което се прави изображение на иконата.

По каква причина Моисеевият (3) народ се покланял на небесните предмети в скинията? – Поради това, че Бог казал на Моисей: гледай да ги направиш по образеца, що ти бе показан на планината“ (Изх. 25:40). Също и херувимите, осеняващи олтара, не били ли дело на човешки ръце; и преславният иерусалимски храм не бил ли построен с изкуството на човешката ръка?

Светото Писание осъжда единствено тези, които се покланят на идоли и които принасят жертви на демоните. И елините, и иудеите принасяли жертви: но първите принасяли жертви на бесовете, а вторите на Бога. Жертвите на елините били отхвърлени и проклети, а жертвите на иудеите били благоприятни на Господа. Ето, Ной (4) принесъл жертва, „и помириса Господ приятно благоухание“ (Бит. 8:21), защото тази жертва била принесена от чисто и доброжелателно сърце; но елинските идоли, като мерзки и богоненавистни, били запретени и проклети, тъй като били идоли на демоните.

Освен това кой може да изобрази лицето на Бога, невидим, безплътен, неописуем, неподдаващ се на изобразяване? Безумно безбожие би било желанието да се изобрази Божеството така, както То съществува Само по Себе Си. По тази причина във Ветхия Завет не се употребявали икони.

Но след това, когато добросърдечният Бог, по Своята милост, устройвайки нашето спасение, се явил в образ на истински човек, а не като подобие на човешко лице, както някога се явявал на Авраам и пророците, но явил Себе Си като истински човек, ходел по земята, живял сред хората, вършел чудеса, пострадал, разпънал се на кръст, бил погребан, след това възкръснал и се възнесъл на небесата: – тогава всичко това, което било в действителност, всичко, което видели хората, но което не сме видели ние, които не сме живели по това време – всичко това тогава било записано, за наша поука и напомняне, та ние, без да сме го видели, да го чуем и като повярваме, да получим (вечното) блаженство.

А тъй като не на всички е дадено да знаят писанията, не на всички е даден дарът да четат книги, то светите отци единогласно разсъдили да изобразят всичко това на икони за най-бързо спомняне, като славни победоносни знамения. Защото ние често поради нерадението си забравяме за Господните страдания; а като по-гледнем към изображението на Христовото разпятие, веднага си спомняме Неговите спасителни страдания и падайки пред иконата, се покланяме не на предмета, но на Този, Чието изображение виждаме пред себе си; защото ние се покланяме не на материала, от който е направено Евангелието, но на написаното в него слово Божие; именно по същия начин се покланяме не на материала, от който е направен кръстът, но на изобразеното на кръста Разпятие Христово.

Същото трябва да се каже и за иконата на Пресвета Богородица, защото тази чест, която отдаваме на Божията Майка, възхожда към Въплътилия се от Нея.

По същия начин и мъжествените подвизи на светите Божии угодници, изобразени на иконите, ни подтикват към мъжество, ревност и подражание на техните добродетели и към прославяне на Бога, и както казахме, тази чест, която отдаваме на благохвалните подвижници, изобразени на иконите, е свидетелство за нашето усърдие пред общия за всички нас Господ, и освен това тази чест възхожда към истинския първообраз.

Това, което казахме, не е записано в Свещеното Писание, но там не е написано и за поклонението на изток, почитането на кръста и много други подобни неща.

В Историята е записано как едеският цар Авгар изпратил своя живописец да изобрази лицето на Господа, но той (живописецът) не могъл да изпълни каквото му било поръчано, по причина на дивната светлина, излизаща от Христовото лице. Тогава Сам Господ допрял кърпа до Своето божествено и животворно лице и изобразил на кърпата Своето подобие, което изпратил на Авгар, за да изпълни желанието му. Виж: Пренасяне неръкотворния образ на Господ Иисус Христос

А за това, че светите апостоли са ни предали много неща без писания, свидетелства апостолът на езичниците Павел (паметта на свети апостол Павел се празнува от светата Църква на 29 юни. бел.ред.), казвайки така: „И тъй, братя, стойте и дръжте преданията, които научихте било чрез наше слово, било чрез наше послание“ (2Сол. 2:15). И на друго място: „Похвалявам ви, братя, че ме помните за всичко и държите преданията тъй, както съм ви ги предал? ( 1Кор. 11:2).

Автор: Св. Йоан Дамаскин

Бележки:

(1) Говорейки за хората, които порицават християните, свети Йоан Дамаскин има предвид иконоборците. Иконоборческата ерес се появила в VIII в., следователно свети Йоан Дамаскин бил неин съвременник. Иконоборците неразумно смесвали иконопочитанието с идолопоклонството. В настоящото слово за поклонението на светите икони свети Йоан Дамаскин изобличава безбожното заблуждение на иконоборците. – За основател на иконоборческата ерес се смята Константин, епископ наколийски (във Фригия – малоазиатска област). Най-отявлени защитници на иконоборството били император Лъв III Исаврянин (717-741 г.) и Константин V Копроним (741-775 г.). Тази ерес била осъдена на VII Вселенски събор, състоял се в 787 г. в град Никея.

(2) Свети Василий Велики – един от най-прочутите отци на Църквата от IV в. – Паметта му се празнува от Църквата на 1 и 30 януари.

(3) Моисей – вожд и законодател на еврейския народ, първият свещен писател, живял ХV века пр. Р. Хр. Той се е родил в Египет и произхождал от Левиевото коляно. Моисей чудесно извел евреите от Египет, избавяйки ги от тежкото египетско робство. На планината Синай той получил от Бога 10-те заповеди и се удостоил да види славата Божия. Всички заповеди и наредби, които получил от Бога, както и първоначалната история на еврейския народ, той изложил в първите пет книги на Библията (пето-книжие Моисеево). Моисей починал на границата на обетованата земя, на 120-годишна възраст. – Паметта му се празнува от светата Църква на 4 септември.

(4) Ной – син на Ламех, – последният патриарх преди потопа. Жертвата на Бога била принесена от Ной след излизането от ковчега (Бит. 8:15-20) и била предобраз на Христовата жертва.

За Ангел Карадаков

Виж още

Румен Радев: Нека предпазим православието от политическата демагогия

Нека предпазим православието от политическата демагогия и оставим църквата да бъде независима, така като е по ...