Начало / Uncategorized / Продължава записването на кандидати за Магистърската програма „Църковно социално дело“

Продължава записването на кандидати за Магистърската програма „Църковно социално дело“

Новата магистърска програма „Църковно социално дело“ е между-факултетска и интердисциплинарна по своя характер.

Тя е създадена като съвместна инициатива на Богословския факултет и Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и предлага обучение и квалификация в областта на християнската диакония, църковното социално служение и социалните дейности. Съчетава традиции и иновации в областта на църковното социално дело.

Учебното съдържание, насоченост и квалификационна характеристика на магистърската програма отразяват актуалните тенденции на активизиране на християнската социална, милосърдна и благотворителна дейност в България и свързаното с тях засилване на участието на християните и Българската православна църква. Обучението има академичен и практически характер и запознава студентите с богословските основи на църковното служение и социални практики в България и други европейски страни.

Приемът на студенти в програмата е отворен за кандидати с богословско образование и завършили други хуманитарни специалности, които имат образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Кандидатстване и Регистрация на кандидатите се извършва по електронен път на страницата на Софийския университет www.uni-sofia.bg или на място в отдел „Студенти“ в срок до 28 септември 2021 г. в Богословския факултет (ет.3, при инспектор-студенти). Документите за кандидатстване се подават и приемат на място или се изпращат по електронен път в pdf формат на адрес:

e-mail: iinachev@uni-sofia.bg

Събеседването с кандидатите неспециалисти и специалисти платена форма на обучение ще се проведе на 30 септември 2021 г. от 10 ч. в сградата на Богословския факултет на СУ: пл. „Света Неделя“ №19.

Срок и форма на обучение

Срокът на обучение е 2 семестъра за специалисти- богослови и 4 семестъра за неспециалисти. Обучението е в задочна форма и завършва със защита на магистърска теза. Началото на програмата и обучението е през зимния семестър на учебната 2021/2022 г.

За Ангел Карадаков

Виж още

Със заупокойна литургия и с панихида беше почетена паметта на българския екзарх Йосиф

Тази година се навършват 183 години от рождението и 109 години от кончината на приснопаметния ...