Начало / Uncategorized / Еленската базилика край Пирдоп

Еленската базилика край Пирдоп

Еленската базилика e раннохристиянски храм, разположен на около 5-6 km североизточно от град Пирдоп, на десния бряг на Еленска река.

В епохата на Втората българска държава църквата там е активно средище на книжовността, обособен е манастирски комплекс, известен като Еленски манастир „Св. Пророк Илия“. Самата базилика е била използвана като манастирски храм, който действал приблизително до 1700 г., когато бил опустошен и разрушен от турците.

Руините от базиликата, останали до днес, позволяват ясно да се разграничат двата периода на строителството ѝ.

По-стари части са средната и западната, построени на пояси от ломен камък и тухли, а по-нова е източната част, построена с еднороден тухлен градеж с дебели фуги от червен хоросан. Интересно е, че храмът, първоначално безкуполна базилика, е преустроен, в средата на VI в., като е пристроен купол – рядко срещано явление в храмовата архитектура.

По останките, които на височина достигат 8,50 метра, се съди, че храмът е представлявал внушителна трикорабна базилика с размери 30,50 х 17,00 м, с три апсиди (една по-голяма – в средата и две по-малки- от двете страни). Средният кораб е разделен на два еднакви квадрата от четири колони. От западната страна триделно разчленен нартекс помещава притвор, дяконикон и протезис, от северната страна има стълбище, а от южната — баптистерий. Храмът е бил ограден с каменна крепостна стена с ширина 1,60 м, в чиито ъгли са били разположени почти еднакви правоъгълни отбранителни кули с размери 7,30 на 5,90 м. По стълбищните основи се съди, че крепостната стена била висока от 6 до 8 м.

Първите любителски проучвания в района започват около 1890г.

Некомпетентното им провеждане довежда до първите археологически разкопки тук, които са проведени през 1913 г. от проф. Петър Мутафчиев, който разкрива паметника до сегашното му състояние. Проучванията поставят датировка на раннохрисиянския култов комплекс и прилежащата му базилика, заедно с крепостната стена към V – VI в., времето на византийския император Юстиниян I (527 – 565).

Комплексът е обявен за паметник на културата, като върху него са извършвани твърде малки по обем консервационно – реставрационни работи, има още много недовършени работи. Понастоящем обектът е включен с списъка на ЮНЕСКО за защитени паметници на културата.

Използвана литература:
1.Мутавчиев, П.-Еленската базилика край Пирдоп, В: Избрани произведения, т. I, София, 1973г.
2.Чанева- Дечевска, Н.-Раннохристиянската архитектура в България IV –VI в., София, 1999г.

Източник: svetimesta.com

За Ангел Карадаков

Виж още

Молебен за здравето на Българския патриарх Неофит по повод единадесетата година от неговия избор и интронизация

Архиереите от Св. Синод на БПЦ-БП отслужиха днес в синодния параклис „Св. Цар Борис-Михаил“ молебен ...