Начало / Uncategorized / Старинната църква „Св. Георги“ е сред забележителностите на Лютиброд

Старинната църква „Св. Георги“ е сред забележителностите на Лютиброд

Построяването на църквата „Свети Георги” край село Лютиброд се отнася към периода ХV – ХVI век. Претърпяла е доста частични разрушения и поправки. През 1927 г. е обявена за народна старина, а през 1965 г.- за архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение. 

Църквата е с правоъгълен план (11,30 х 9,15 м.), с три полукръгли апсиди, без притвор. Вътрешността на църквата е била разчленена на три, с две двойки четвъртити стълбове и прехвърлени над тях арки. Трите кораба са били засводени и поставени под общ двускатен покрив, като средният бил с полуцилиндричен свод, а страничните с четвъртцилиндрични. 

Църквата в Лютиброд, която е по план кръстокуполна сграда, е оформена като базилика, която много наподобава на църквата „Св. Йоан Кръстител“ в Несебър, както и на други църкви от тази епоха, представляващи едно географско звено между източните и западните паметници от този вид. 

Градежът на черквата е изцяло от камък споен с хоросан, като сводовете и апсидите ѝ са построени с бигор. Вътре църквата е била богато изписана, като днес личат само отделни фрагменти в два пласта, горният е датиран от XIV в. 

Небрежния градеж на църквата (неуспоредно оразмеряване на корабите и на правоъгълника на наоса), говори че паметникът е бил изграден набързо, в един неспокоен политически момент, което неминуемо се е отразило на неговия план и архитектура. 

Във вътрешността на църквата са открити 5 средновековни гроба с накити. Предполага се, че гробовете са на ктитори, близки до феодалния владетел на Средновековната крепост Коритен град, от която е част и тази каменна църква.

Източник: БНР

За Ангел Карадаков

Виж още

Спасяващата сила на вярата

Веднъж Христос влизал в гр. Йерихон. Един слепец, който просел пред градските порти, чул шума ...