Начало / Uncategorized / Св. Софроний – Човек на Словото Божие

Св. Софроний – Човек на Словото Божие

Както казва св. Силуан и допълва св. Софроний, Божието слово може да звучи в сърцето на човека в унисон с молитвата. 

В резултат на своето падение човекът е разделен на много и различни нива. Той има едно нещо в ума си, друго в сърцето си и съвсем друго пожелава със сетивата си. Бог обаче не може да говори с човека, ако той е разпокъсан. Чрез покаянието смъртната приода на човека се укрепва, съществото му се изцелява и отново се събира в едно. Тогава Бог може да говори отново с него. Той се обръща към сърцето т.е. към мястото, където е съсредоточено цялото му същество. Този диалог е личен и учи човека на нови духовни знания и духовно обновление. 

Господ ни предупреждава, че когато бъдем призовани по съдилищата, не бива да мислим какво ще отговаряме предварително, но в онзи момент Сам Той ще ни даде уста и мъдрост, на която всички наши противници няма да могат да противостоят или да се противопоставят (вж. Лук. 21:15). И все пак това е от значение не само по време на гонение, защото Словото Божие е винаги вярно. Във ремена на мир, тези думи на Господа имат следното приложение: Господ ни говори за нашето доброволно изправяне пред Съда, тоест когато се осъждаме сами себе си от Заповедите. Тъй като това наше деяние е угодно на Бога и е в съответствие с Неговата заповед, Той поставя в устата ни думи на покаяние, които помагат на молитвата, която пък ще промени състоянието ни, ще оправдае нашето битие и ще ни издигне над собствените ни изпитания. 

Често това, което докосва сърцето ни, е стих от Писанието, който ни показва нашето състояние. Това показва, че трябва да бъдем усърдни в четенето на Писанията, за да можем да носим думите на Светия Дух като горещи въглени в паметта и в сърцето си. Бог може да ги възроди отново в нас в подходящото време, като по този начин отговори на нашите молитви и тежнения. Божието слово пречиства, просветлява и освещава ума. Особено в нашето време, когато умът ни е толкова лесно замърсен от тъмнината и нечистотата на този свят, ние имаме още по-голяма нужда за посветим време на Божието слово, както е дадето то в Свещеното Писание и в творенията на Светите отци. 

Най-впечатляващият дар в св. Софроний бе словото, плод на неговата молитва. Макар и изразено с човешки думи, то носеше помазанието на Нетварното. По тази причина би привлякло и разтърсило цялото същество на онези, които се доближаваха до него. Неговите творения са мисли, с които той се моли години наред. Те бяха дълбоко изписани в дълбините на сърцето му, като с нажежено длето и станаха едно с неговата природа. Духът, съдържащ се в тези думи, е предаден на онези, които ги четат, и ги изпълняват в степента, в която могат. 

Автор: архим. Захария Захару

Източник: pemptousia.com

За Ангел Карадаков

Виж още

Завършва строежът на новата административна сграда при Самоковската порта до Рилския манастир

Завършва изграждането на новата административна сграда при Самоковската порта до Рилския манастир, започната през 2007 ...