Начало / Uncategorized / Богослужебна прослава на български светии, просияли в подвига на мъченичеството

Богослужебна прослава на български светии, просияли в подвига на мъченичеството

СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКИТЕ СВЕТИИ, ПРОСИЯЛИ В ПОДВИГА НА МЪЧЕНИЧЕСТВОТО, СЪСТАВЕНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЦЪРКОВНИ ТЕКСТОПИСЦИ И ПЕСНОПИСЦИ, ПРЕВЕДЕНИ ОТ ЦЪРКОВНО СЛАВЯНСКИ НА ГОВОРИМ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ОТ ПРЕЗВИТЕР СЕРАФИМ РАНГАЧЕВ.

 

                                                                        МЕСЕЦ ЯНУАРИ

01: СЛУЖБА НА СВ. СЛАВЕН ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИК ОНУФРИЙ ГАБРОВСКИ, ПОСТРАДАЛ НА ОСТРОВ ХИОС ПРЕЗ 1818 ГОДИНА.

                                                                 НА МАЛКАТА ВЕЧЕРНЯ.

На Господи воззвах се пеят стихири на глас осми, подобен: О, преславнаго чудесе:

Преподобномъчениче Онуфрие, чрез твоите божествени страдания, душевна храброст и Божията закрила, ти повали на земята на мъчителите дързостта; и с боговдъхновени слова, ти- богомъдрият възвеличи Христа, Който стана човек заради нас и Който с двоен венец те увенча.

Когато Христос се роди, мъдреците персийски според Божията воля принесоха Му злато, смирна и ливан. А ти, Онуфрие блажени, мъченико всечудни, Му принесе вместо злато светостта на живота си; вместо смирна умъртвяване на тялото ти; и вместо ливан- твоята света душа като всеблагоуханна жертва на Бога.

Богоносни Онуфрие, мъченико най- блажени, ти на земята честно отпразнува Рождеството на Спасителя, а след това чрез страданието си предварил /празника/ Богоявление, бе взет на небесата и въдворен в слава при мъченическите хорове, където даде ти се благодат най- ясно да виждаш Божето явяване.

Онуфрие свещени и преславни, със сълзи и постнически подвиг очистил душата си отначало, след това ти се просвети чрез страданието и чрез твоята кръв скъпоценна, пролята заради Христа ти се украси преславно и като доблестен мъченик и победоносец, прие от Христа Бога нетленен венец.

                                                               СЛАВА; глас първи:

Всечудни Онуфрие, отхвърлил света и чрез постничеството предочистил се от всяка сквернота на плътта и духа, ти стана божествен изцяло и живя като ангел в тяло. А после към постничеството и страдание заради вярата прибави, и приел от Христа двоен венец, заедно с преподобните и с мъчениците си прославян: затова моли се за душите ни!

                                                     И СЕГА; на предпразннството, глас трети:

И така: ярък е отминалият празник, а сегашният ден е преславен: в предишния мъдреците се поклониха на Спасителя, а в сегашния славният раб кръсти Владиката; по- рано свирещите пастири видяха Единородния Син и се учудиха, а сега гласът на Отца Го проповядва.

На стиховните се пеят стихири на глас втори, подобен: Доме Ефратов: 

Елате всички многобройни християни, с песни да почетем праведно новия мъченик, от Христа прославения!

Стих: Дивен е Бог в Своите светии, Бог Израилев!

Всички, които мъчениците обичате елате и се съберете, за да почетем  единомислено, светло и тържествено паметта на Христовия страдалец!

Стих: Господ удиви светиите, живущи на земята Му.

Нека и ние- множеството благочестиви да дойдем и с ръце да запляскаме, в празничното тържество на Онуфрий преподобномъченика и нашия пред Бога горещ защитник!

                                                                 СЛАВА; И СЕГА:

Майко Иисусова, заедно с божествения страдалец Онуфрий, направете Създателя милостив към нас- осъдените!

                                                                          Отпуст.

 

НА ВЕЛИКАТА ВЕЧЕРНЯ: На Господи воззвах първом се пеят стихири на глас първи, подобен: Всехвалнии мученици:

Мъдри Онуфрие, светла е твоята победа, която удържа против измамата, светло е твоето страдание, светъл е твоят живот и светъл е венецът, който Христос Животодавецът постави на твоята скъпоценна глава, която с любов целуваме, почитайки те с вяра.

Светли и досточудни Онуфрие, в теб възсия на Трислънчевия Бог Незалязващата Светлина, която при проливането на твоята кръв те показа като втора светлина, светеща като хоровете Ангелски, обожена чрез приобщаването.

Твърди Онуфрие от Христовата сила укрепяван, ти преходното богатство на бедните раздаде и като лъв влезе в истинската битка на мъченичеството, сражаваше се с отстъпника сатана и удържа срещу него славна победа.

Мъдри мъченико, мечът на мъчителя стана за теб стълба, водеща в Божиите селения, където ти се засели при Ангелите и с неизречима радост пееш песни на Отца, и Сина, и Светия Дух- Трисветата Троица и се молиш за душите ни.

Други стихири на глас четвърти, подобен: Яко добля:

Преподобни Онуфрие, днес тържествено чествайки предпразнично Кръщението Христово, ние те намерихме като истинско светло тържество, защото ти заради Христа извърши мъченически подвиг, при който подражавайки на преклонилия глава Иоан Предтеча, с любов постави главата си под меча.

Преподобномъченико Онуфрие, по пътя на постничеството тръгнал отначало, ти чрез Божия Дух очисти сърцето си, а после от цялата си душа по пътя на мъченичеството тръгна, яви се като изряден страдалец и наследи Небесното Царство, и неизречимата радост.

Всечудни Онуфрие, ти съзерцаваш Богочовека Христа не като преди чрез образи на живописец и гадания мислени, но истинно лице в лице пред Него стоиш и от Неговата божествена светлина си осияван: озари с нея и нас, които с любов почитаме драгоценната ти памет!

Онуфрие преподобни и всеславни, с твоите молитви умоли Христа, заради Когото се подвизаваше и така освободи от изкушения и от всякакви притеснения нас, които благочестно честваме твоята памет, за да намерим в Деня на Съда от греховете очищение, да се избавим от мъчението и да получим вечния живот!

СЛАВА; на преподобномъченика, глас осми:

Онуфрие, славно Българско чедо, уязвен в сърцето си от Христовата божествена ревност, ти силно пожела да се приобщиш към Христовите Страдания и затова чрез вършенето на божествените добродетели възрасна до мъж съвършен, според мярата на пълнотата на съвършенството на Христа, Когото ти пред мъчителите Го изповяда дръзновено като Съвършен Бог и човек съвършен, и заради Когото заклан доброволно, прие венец победен и да се молиш за тези, които те почитат имаш дръзновение.

И СЕГА; на предпразненството, гласът е същият:

Кръстителю Иоане, още в утробата майчина познал Мене- Агнеца, послужи Ми при реката, принеси Ми служба заедно с Ангелите: протегни длан, докосни Моята пречиста глава и когато видиш как планините треперят и Иордан се връща назад, възкликни заедно с тях: Слава на Тебе Господи, Който заради нас от Девата се въплъти!

Вход; прокимен на деня и паримийни четива.

На стиховните се пеят стихири на глас пети, подобен: Радуйся постнических:

Радвай се, преподобни и досточудни Онуфрие, който въоръжен с божествените оръжия на истинските постнически подвизи: пост, реки от сълзи, молитви свещени, коленопреклонения, телесно умъртвение и с всяко друго божествено всеоръжие, облечен в Духа, твърдо понасящ страдания, доблестно удържа светла победа срещу измамата, Христа- Единия Господ и Спасител на всички като проповядваше; Него направи към нас милостив, чрез молитвите си!

Стих: Дивен е Бог в Своите светии, Бог Израилев.

Радвай се, Христов преподобномъченико Онуфрие, драгоценно Българско чедо, божествена Атонска рожбо, славо на страдалците и благолепие на преподобните, на верните велика твърдина и истинска непоколебима основа на Църквата, ясен проповеднико на Христа Бога, на измамата повалителю, на нечестивите изобличителю, закрилнико на България и защитнико на Хиос, когото освети чрез проливането на твоите честни кърви!

Стих: Господ удиви светиите, живущи на земята Му.

Радвай се, богомъдри и триблажени Онуфрие, новоприсъединил се към преподобните! Радвай се, на вярата поборнико и изобличителю на измамата, приел от Христа мъдрост и уста богодарувана, заради които противниците с нищо не можаха да ти противоречат или да оборят тебе- боговдъхновения проповедник, понеже ти- блаженият имаше Христа, Който говореше чрез тебе!

СЛАВА; на преподобномъченика, глас шести:

Триблажени, приел чрез вярата в Бога богопознанието, ти чрез това знание събра в себе си любовта, а чрез нея напълно приел добродетелите, при твоята кървава кончина прие наградата, която бе пожелал и бе удостоен да станеш приобщен към Страданията на Христа. Него да молиш не преставай за нас, които твоето страдание честваме с любов и вяра!

И СЕГА; на предпразненството, гласът е същият:

Христос- Истината отива при Иордан, за да се кръсти от Иоан, който Му казва: аз трябва да се кръстя от Тебе, а Ти ли идваш при мене? Аз- сеното не смея да се докосна до Огъня: Владико, освети ме чрез твоето Божествено явяване!

                                   Тропар на преподобномъченика на глас четвърти:

Преподобни и всечудни Онуфрие, чрез река от сълзи, изнурителен пост, непрестанна молитва, коленопреклонения и всенощни бдения, в твоето сърце се разгоря невещественият огън на любовта към Господа и ти без боязън тръгна на смърт заради Христа, заради което към хора на мъчениците и преподобните присъеедини те Христос: Него моли да се спасят душите ни!

            СЛАВА; И СЕГА; тропарът на предпразненството, гласът е същият:

Приготви се Завулоне, украси се Нефталиме, спри реко Иордане и посрещни с радост Господа, Който идва да се кръсти! Развесели се Адаме заедно с прамайката и не се крийте, както някога в рая, защото Христос като ви видя голи, се яви, за да ви облече в дрехата първоначална: Христос се яви, пожелал да обнови цялото създание! /забележка на преводача: този текст е редакция на поставения в служебника от 1985г. по- ранен български превод/

       

                                                                         НА УТРЕНЯТА.

След първата катизма се пее седален на глас първи, подобен: Гроб Твой Спасе:

Всечудни Онуфрие, от ранни зори ние с песнопения и песни възхваляме твоите доблестни подвизи, при които чрез пост изнуряван, ти се стремеше по- долното на по- горното да покориш и плътта на духа да подчиниш.

СЛАВА; И СЕГА; на предпразника, глас четвърти, подобен: Скоро предвари:

Ето- Христос отива при Иордан и приканва Предтечата: ела и кръсти в речните струи Мен, Който от греха очиствам целия свят; протегни твоята ръка към Моята Божествена глава, понеже Аз дойдох да изцеля на ръцете прегрешението!

След втората катизма се пее седален на глас трети, подобен: Божественния вери:

Преподобномъченико Онуфрие, ти разпалено да умреш пожела и нечестивците счетоха твоето възлизане към Господа като злочестина, а твоето шествие към небесата като напразна кончина, но на тебе от Бога бе даден божественият  мир, който всеки ум превишава.

СЛАВА; И СЕГА; на предпразника, глас четвърти, подобен: Вознесийся на Крест:

Верни, нека като гледаме как Царят и Владиката на всички боголепно идва за Кръщение, да Го възпеем и да приготвим пътеките на сърцата си /за Него/ като отмием от себе си сквернотата на ужасните прегрешения, защото ето- Той идва при иорданските струи, за да спаси рода човешки!

След полиелея се пее седален на глас четвърти, подобен: Удиви ся Иосиф:

Онуфрие, страдалецо доблестни, ти застана на злочестивите агаряни сред сборището, ясно проповядваше Богочовека Христа- на всичко Създателя и Владиката, и дръзновено изобличил злочестието им, бе посечен в главата, и затова прие нетленен венец от Христа.

СЛАВА; И СЕГА; глас осми, подобен: Премудрост и Слово:

Радвай се, велики Господен Кръстителю, защото Христос дойде да се кръсти от тебе и ти трепериш като служител, понеже пред теб се преклонява, за да докоснеш Божествената Му глава Бог- Владиката, Който в ръката Си всичко държи и според благоволението Си спасява рода човешки!

Степенни: първи антифон на глас четвърти; прокимен, глас четвърти: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Стих: Какво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене?

Евангелски чин. След Пс. 50 се изпява стихира на глас първи:

Всечудни Онуфрие, отхвърлил света, ти чрез постничеството се предочисти от всяка сквернота на плътта и духа, изцяло божествен стана, живя като ангел в тяло и след като към постничеството прибави и страдалчество заради вярата, прие от Христа двоен венец и заедно с постниците и мъчениците си прославян: моли се за душите ни!

Четат се /или се пеят/ два канона: предпразничен богоявленски и на преподобномъченика.

ПРЕДПРАЗНИЧЕН БОГОЯВЛЕНСКИ КАНОН НА ГЛАС ШЕСТИ, В ГРЪЦКИЯ МУ ТЕКСТ ИМА АЗБУЧЕН АКРОСТИХ.

                                                                            ПЕСЕН 1- ва.

ИРМОС: Когато Израил премина пеша по дъното като по суша и видя потопен фараона- гонител, възкликна: на Бога пеем песен победна!

Припев: Слава на Тебе Боже наш, слава на Тебе!

Нека се радват творенията, нека отечествата на народите да пеят! Иисус- Царят на цялата земя иде да извърши нашето очищение в Иордан!   

Господи, след като от девствените кърви се облече в плът като в царска багреница, Ти отиваш гол при речните струи и обличаш голотата ми.

Ти, Добросърдечни- Вечносъществуващият Син на Отца Пребезначален, смирено отиваш при сина на Захария и искаш Кръщение, за да ни направиш по благодат Божии синове.

ВТОРИ КАНОН НА ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИКА НА ГЛАС ПЪРВИ, ПЕСЕН 1- ва.

ИРМОС: Христос се ражда…

ПРИПЕВ:Преподобномъченико Онуфрие, моли Бога за нас!

Онуфрие, изпроси да бъде дарена сега просвещаващата благодат на Духа на мен, който с любов възпявам твоята божествена и светоносна памет, понеже ти- богоблаженият като преподобнострадалец имаш пред Христа дръзновение!

Онуфрие, възненавидял света, ти придоби Христа и добре видял, че всяка светска наслада е с Бога вражда, ти пред всичко предпочете Него и стана истинен Негов наследник.

Онуфрие, твърди страдалецо, чрез твоето страдание ти стана велелепен храм от Бога приет и затова като честваме радостно твоята светоносна памет, ние приемаме очищение от прегрешенията.

 Онуфрие, ти се яви на преподобните атонци украшение и на новите страдалци слава драгоценна. Затова ние като победител те благохвалим и в един глас възклицаваме: днес спаси с твоите молитви тези, които те почитат!

                                                                           БОГОРОДИЧЕН:

Ето- както е казал Исайя, Девата безсеменно зачена Владиката на тварите и по плът нетленно роди Бога, Който сега се нарича Ангел на Съвета Велик.

                                                                               ПЕСЕН 3- та.

ИРМОС: Няма свят, овен ТебеБлагий Господи Боже мой, Който издигаш рога на Твоите верни и ни утвърждаваш върху скалата на Твоето изповедание!

Щедрий, Който като Бог над всички владееш, носейки образ на раб, Ти отиде по плът при раба и чрез Боготворното Кръщение ни избавяш от робството на врага.

Заради какво Ти дойде при реката? За какво искаш очистване? Преблагий, каква сквернота искаш да бъде отмита? Слове, възпявам Твоето снизхождение, извършено поради милосърдието Ти, което ума превишава!

Христе,търсейки овцата, изяждана на дивия вълк от измамата, ти стоиш при Иорданските струи и призоваваш Предтечата: Ела и Ме кръсти!

2- РИ ИРМОС: Синът, Който…

Нека днес с песни да бъде почетен Онуфрий многострадалният, защото той Бога почете с живота си добродетелен и като истински преподобномъченик на Христа, прие от Него двоен венец: о, изобилни дарове!

Онуфрие мъченико, твоят боговдъхновен език се яви като небесна тръба, която посред сборището на беззаконниците проповядва Христа Бога и ясно изибличава на нечестивите измамата.

Онуфрие, ти прие благодат да изцеляваш всяка болест на тези, които при тебе прибягват, целувайки драгоценната ти икона и затова аз те моля: изцели моите душа и тяло от страшните страсти пагубни!

                                                                    БОГОРОДИЧЕН:

Богоневесто, ти единствена стана Майка и Дева, понеже Бог, Който от тебе се облече в мене, и след Въплъщението пак пребивава Неизменен, така след раждането и тебе те запази като Вечна Дева.

Седален на глас осми, подобен: Премудрост и Слово:

Всеблажени, в детската си възраст ти се поддаде на антихристовата измама и се отрече от твоя Спасител Христа: о, горчиво и страшно прегрешение, в което ти падна поради лъжата на змея, който е на злото началник! Но според Божията воля после ти веднага се върна в Православната вяра, с твоите божествени деяния умилостиви Бога да даде на греховете ти прощение и славно Го прослави чрез твоето страдание.

СЛАВА; И СЕГА; на предпразника, гласът е същият:

Радвай се, велики Господен Кръстителю, защото Христос дойде да се кръсти от тебе и ти трепериш като Негов служител; защото пред тебе прекланя глава Владиката, за да докоснеш божественото теме на Него- Бога, Който в ръката Си всичко държи и спасява рода човешки според благоволението Си!

                                                                    ПЕСЕН 4- та.

ИРМОС: Христос е моята Сила, Бог и Господ!- Честната Църква боголепно възпява, възклицава и с мисъл чиста празнува в Господа!

Господи, коато Те видяха върнаха се Иораднаските струи, а повалената от страстите многобройни наша природа, към небесата се обърна и на Теб се поклони.

Владико, слънцето се ужаси, когато видя Тебе- Слънцето по плът оголено, Което тайнствено озарява цялата природа, от мрачното престъпление оголена.

Ето Го Очищението! Ето Го Избавлението! Ето- сред Своите дойде Този, Който е на всички Обновление и Просвещение: нека чрез чист живот да се приобщим към Него!

2- РИ ИРМОС: Христе…

Онуфрие,ти изостави временните чест и слава, разпна се с твоя Създател заедно, против мъчителите твърдо застана и когато бе отсечена главата ти свещена, ти се принесе на Бога като жертва благоугодна и съвършена.

Свети Онуфрие, който чрез пост и молитва пресуши скверното блато на страстите и се издигна към небесата, украсен със славата на твоите мъченически рани, прилежно моли се за тези, които те почитат!

Онуфрие, всички верни радостно те възпяваме, защото ти безстрашно враждебната дързост на противниците посрами, чрез благодатта на Всевладиката Христа: Него моли постоянно за почитащите твоята памет!

                                                            БОГОРОДИЧЕН:

Чиста и Превъзпявана, блажен е езикът, удостоен да почита Родения от тебе с вяра и с Православие, с учение и с деяния, и така истинно да явява всички образи на въплъщението на твоя Син!

                                                                             ПЕСЕН 5- та.

ИРМОС: Моля Те Благий: с Твоята Божия Светлина озари душите на тези, които с любов Те търсят от ранни зори и Те знаят, Слове Божий като Истинен Бог, Който извежда от мрака греховен!

Нека принесем на Христа като плод чист живот, защото Той- Единият Благодетел и Безгрешеният иде, за да очисти чрез благодатта сквернотатана греховете във водите!

Хора, които от древност седите в мрака на скърбите, яви се пред вас Незалязващата Светлина: гледайте, просветете се с Божиите зари и възпейте дошлата благодат!

О, Великодаровити Господи, Ти идваш при Твоя Предтеча Велик, за да извършиш Велика Тайна, като чрез Кръщението възвеличиш човечеството унизено!

2- РИ ИРМОС: Вечносъществуващият Бог на мира…

Мъдри Онуфрие, досточудни и богомъдри, имайки към Бога стремеж преподобен, ти на Атонската планина ривикна към пост и молитва, след което отиде на мъченически подвиг и пострада заради твоя Владика.

Онуфрие мъдри и славни, всички те имаме като закрилник богат пред Христа: Него моли да ни се дари на съгрешенията прощение и от всички бедствия освобождение и спасение, за да почитаме с любов твоята божествена памет!

Онуфрие, мъченико мъдри, ти големите брътвежи на нечестивците повали с думи, защото чрез простотата на твоите слова проповядваше Бога на всички- Христа и когато заради Него бе отсечена твоята глава, ти прие нетленен венец.

                                                                       БОГОРОДИЧЕН:

Чиста и Пренепорочна Дево, понеже ти пред Христа Бога като Негова Майка имаш дръзновение, моли Го постоянно от агарянските чеда и от всяка вреда да бъдем избавени, и утвърди ни всякога да Го славим благодарно!

                                                                           ПЕСЕН 6- та.

ИРМОС: Като гледам как житейското море се вълнува на несгодите от бурята, аз към Твоето тихо пристанище прибягвам и към Теб възклицавам: Многомилостиви, изведи от тлението живота ми!

Единствен Господи, Единствен Безгрешни, Вечносъществуващи изпълнен с тайнствени води, Ти като Река на мира дойде при реката и поиска да се кръстиш от малка капка.

Във висините ангелският хор удиви се, виждайки оголен Този, Който небето покрива с облаци и към Него възклицаваше: Какво е това Твое голямо сред човеците понизяване?

Ето- Всебогатият обеднява и въплътилият се Невидим се явява: развесели се реко Иордане и изпълни твоите струи, та да омиеш всички чрез Възраждането!

2- РИ ИРМОС: Морският звяр…

Онуфрие мъдри, мечът раздели главата ти от твоето тяло и сега ти полетя в небесните селения, и с хора на мъчениците като ликуваш заедно, стоиш пред престола на Христа. Него моли, с опрощение на прегрешенията да ни дари!

Онуфрие твърди, след твоето посичане тялото ти в морската бездна бе хвърлено, но духът ти възлезе на небесата- в селенията на светиите и ти заедно с тях като се радваш, моли са да се дари душевно спасение на тези, които добре те хвалят!

О, преподобнострадалецо Онуфрие, Българска рожбо и благоуханна Атонска розо, с твоите молитви помогни на нашата молитва да стигне до Бога , за да честваме с любов твоя подвиг, от Христос прославен, понеже ти- мъдрият, претвърдо пострада за Него!

                                                                  БОГОРОДИЧЕН:

Марийо, Жилище Божие мен, който чрез дела скверни станах жилище на бесовете лукави и безумно изпълнявам тяхната воля, покажи ме чрез покаянието като жилище на Бога!

                                            КОНДАК НА ГЛАС ТРЕТИ, ПОД : ДЕВА ДНЕС:

Твоето страдание светло и посичане божествено започнаха заедно с Рождеството Христово свещено и завършиха заедно с божественото Богоявление: и от двете то получава светла слава, преподобномъченико Онуфрие, страдалецо славни!

                                                                                  ИКОС:

О, христолюбци и мъчениколюбци, дойдете да възхвалим божествения Онуфрий, който се украси първом с постничество, а после със страдание и да се удивяваме на неговото божествено наставляване: чрез отричане от света, подчинение на Христа, отсичане на своята воля, постоянно течащи сълзи, чрез дневни и нощни продължителни пости, с дълги молитви и всенощни бдения, чрез сърдечно съкрушение, несравнимо умиление и смирение, той пак придоби Христа и чрез тях изпроси от Него също така и при кончината си своята кръв да пролее. На тези неща като се удивяваме, нека към него възкликнем и викнем: Блажени Онуфрие, славо и похвало на цяла България, да се молиш не преставай за нас, които те възхваляме с вяра и почитаме твоята памет, Христов страдалецо!

 

                                                                                ПЕСЕН 7- ма.

ИРМОС: И така: според Божията повеля Ангелът направи пещта да дава роса на преподобните момци, а халдеите да изгори и застави мъчителя да извика: Благословен си, Боже на нашите отци!

Христе, как струите речни ще приемат Тебе- Истинската Река на сладостта? Как Предтечата ще простре ръка върху Тебе, Който създаде го с Твоята ръка и Който ни избавяш от ръката на измамника?

Господи, Вечносъществуваща Реко от благост, как така идваш при Иорданските струи, пожелал да напоиш с водите на нетлението нас, които заради завистта на змея, чрез вкусване лукаво паднахме в тлението?

Нека от планините да изтича радост, нека хълмовете с веселие да играят и реките да пляскат с ръце! Христос се яви и иде, за да потопи в реката човешките прегрешения!

2- РИ ИРМОС: Момците, в благочестието…

Мъченико Онуфрие, чрез ученията неизмамни, ти отхвърли страшната измама, украси се с божественото украшение на нетлението и към Христовите страдалци причислен, възкликваш: Благословен си, Боже на отците!

Мъдри мъченико всеславни, чрез проливането на твоята кръв, ти свирепостта на злочестивине удави, от огромното зло не бе победен, но с мъжествено търпение възкликваше: Благословен си, Боже на отците!

О, Онуфрие, ти разпръсна зимата на нечестието и мраза на неверието чрез топлотата на твоята божествена ревност и от огъня на Божия Дух разпален, възклицаваше: Благословен си, Боже на отците!

                                                                    БОГОРОДИЧЕН:

Дево, ти като Лоза Одушевена роди за нас Зрелия Грозд, Който източва виното на опрощаването и пиянството на греха пресушава.

                                                                     ПЕСЕН 8- ма.

ИРМОС: Христе, Ти за преподобните източи вода от пламъка и чрез вода запали жервата на праведния, защото вършиш всичко според Твоята воля: превъзнасяме Те във вечността!

Когато във времето на сянката Елисей с кожуха разсече струите речни, той предописа Кръщението, за което Христос- Единственият Благодетел идва и го извършва.

В древност, когато пророкът славен чрез солта направи многоплодни водите, които преди това бяха безплодни, той предописа благодатта на Кръщението, от явилия се наш Бог извършено.

Нека на Въплътилия се Бог чрез явлението, да се изпълнят с дарове божествени всички дебри, да бъде унижен хълмът враждебен, а кривото в право да се превърне!

2- РИ ИРМОС: И така: пещта…

Монашеските хорове от Атонската планина радостно възпяват твоето драгоценно страдание, чрез което ти на небесата възлезе с радост. Заедно с тях и ние те възхваляме и възклицаваме: Всяка Господня твар да благославя Господа и да Го превъзнася във вечността!

Страдалецо Онуфрие, ти се яви като престол на Бога, когато пред нечестивите и христоненавистни мъчители с дръзновение голямо Неговото всесвето име проповядвяше и затова след като според закона завърши своя добър подвиг, прие венец на правдата от ръката Господня.  

Ето- за всички възсия на истинския преподобномъченик тържеството светозарно, което краищата на вселената озарява и сърцата на монасите развеселява. Затова нека усърдно да пристъпим и да целунем неговото драгоценно изображение!

                                                                          ПЕСЕН 9- та.

ИРМОС: Бога човеците не могат да видят, Чиновете Ангелски не смеят към Него да гледат, но чрез тебе- Всечистата Словото в плът сред човеците яви се: Заедно с Небесните Воинства ние Него величаем и теб ублажаваме!

Христе, Който с ръцете Си създаде човека, Ти се прекланяш под ръката на Предтечата и като човек се смиряваш, за да възвисиш мене- унизения и погубения в древност: Слава на Твоя Промисъл Страшен и Славен!

Приготвя се на душите Очищението, дойде Просвещението и от злините Освобождението: развесели се реко Иордане и нека да ликуват всички творения, а земята и морето да запляскат и да славят Христа Преблагия!

Като Вечносъществуващ и Пълнота на всяка доброта, Ти отиваш при изпълнения със святост Твой раб, който на Твоето понизяване се удивява и му каза: Кръсти ме, защото желая да изпълня отечеството на земните с очищение и освещение!

2- РИ ИРМОС: Виждам Тайна…

Страдалецо Онуфрие, ти се удостои на небето с божественото сияние и сега със свещени зари просвещаваш нас, които честваме твоята добре положена памет и с любов пред твоето всечестно изображение се покланяме.

Онуфрие, ти се показа като слава и на Атонските монаси, и на мъчениците; затова светецо, с твоите молитви отдалечи на изкушенията мрака от нас, които почитаме драгоценната ти памет и с любов те ублажаваме!

Ти се показа на Българската земя като слава и на остров Хиос като похвала, защото в България израсна и бе възпитан, а в Хиос пострада. Затова преподобномъченико Онуфрие, по дълг и любов не преставай от всякакви беди и от изкушения да ги избавяш!

Онуфрие, досточудни страдалецо, ти пред съда на беззаконниците застана, с мисъл безстрашна Иисус като Бог проповядваше и затова бе отсечена главата ти, и с венец нетленен се ти украси.

Онуфрие блажени, ти към тихото пристанище се устреми, след като се освободи от силното вълнение и от бурята на нечестието, и застана с веселие през Владиката Христа: Него моли постоянно за нас, които те възхваляме!

                                                                               БОГОРОДИЧЕН:  

Познавам Словото, Което е Въплътено, но Неизменно и затова с вяра Го възпявам в две естества и Една Ипостас, и като Богочовек проповядвайки Го, завършвам песента.

Светилен на глас втори, подобен: Со ученики взидем:

Нека днес всички верни с песни и песнопения да почетем паметта на преподобния и страдалеца, с любов към него като възклицаваме: Онуфрие доблестномъдри, моли Този, Когото възлюби и проповядваше, да ни даде на съгрешенията опрощаване, от бъдещото мъчение да ни избави и да получим Царството! 

СЛАВА; глас трети, подобен: Небо звездами:

Онуфрие страдалецо, Господен преподобномъченико, ние подвизите ти възпяваме и благоговейно почитаме на твоето светло мъченичество паметта вечно почитана.

И СЕГА; на предпразненството, по гласа на славата, подобен: Посетил ни ест:

Завулоне приготви се, Нефталиме украси се, Иордане приеми Създателя и Бога на всички, Който по плът при теб идва, пожелал от нашите грехове да ни измие!

На хвалитните се пеят стихири на глас първи, подобен: Всехвалнии мученици:

Онуфрие страдалецо, Христов мъченико всехвален, приеми божествената любов на мен, който с песнопения и умилителни песни те прославям, споменавай твоето Отечество и всички, които те благохвалят, и с твоите молитви към Бога от всички беди и скърби ги избавяй!

Онуфрие всехвални, сега пред Бога стоящ, изпълнен с божествената слава и приобщен към чиновете на преподобните и на мъчениците Божии, споменавай тези, които божественото ти страдание възпяват и пред подобието на твоя лик покланят се с вяра!

Страдалецо, след отсичането на твоята глава, божественото ти тяло, заедно с окървавената пръст под него, бяха изхвърлени в морето според свирепостта на съдиите, които не изтърпяха да гледат как пред тях покланят се хората верни, но ние целуваме от нас гледаното на лицето ти божественото изображение.

Глас втори, подобен: Егда от древа:

Свети Онуфрие, изцяло от ужас обхванат, аз пред твоя свещен и въжделен образ се покланям: затова чрез твоите молитви към Бога дай ми изцеление на душата и тялото, и целия ми живот насочи към Христа моя Бог по пътя на добродетелите блажени и изпроси на скръбта ми утешение!

СЛАВА; на преподобномъченика, глас осми:

Онуфрие, чрез причащението с Пречистите Тайни облякъл се в силата Божия, ти безстрашно застана пред съдилището беззаконно и имайки в себе си Христа, Който чрез тебе говореше, сред сборището на многобройните мъчители нечестието злоименно изобличи, след което те веднага ти отсякоха главата и така ти се съедини с Христа, и според Неговата благост, вечно живееш с Него в слава. Затова похвало на България и Атонско украшение, понеже имаш пред Него дръзновение, да се молиш не преставай за твоя народ и за всички, които те възхвалят!

И СЕГА; на предпразненството, глас шести:

Аз, на Когото небето Ми е престол, а земята подножие, дойдох на земята, облякъл се в нищета и пред тебе прекланям глава, за да ме кръстиш, защото дойдох за това: чрез Мене да очистя човеците от техните прегрешения!

Изпява се великото славословие, след което започва Божествената Литургия.

 

 

  1. 01: СЛУЖБА НА СВЕТИЯ МЪЧЕНИК ДИМИТЪР СЛИВЕНСКИ.

                                                             НА ВЕЧЕРНЯТА.

На Господи воззвах първом се пеят стихири на глас четвърти, подобен: Свише званний:

В последните времена добропобедният мъченик Димитър се яви върху драгоценното небе на Църквата, със сиянията на страданията си ни просвети и мрака агарянски разруши. Затова като честваме неговото свещено страдание, ние с неговата закрила се обогатяваме! /2/

Димитре, ти бе окован и затворен в тъмница, но стана на Божията вяра пазител и след като заради нея бе мъчен неправедно, умъртви те мечът на злоименития мъчител. Но ти на заповедта му не пожела да се подчиниш и затова днес безкрайното богатство наследи: моли се за нас, които вседрагоценната ти памет почитаме! /2/

Други стихири на глас втори, подобен: Киими похвалними:

Страдалецо, твоето заколение стана стълба небесна, понеже ти светло на небето се възнесе и сега ликуваш там като се наслаждаваш на красотите, за които ухо не е чуло и които око не е видяло. Затова Христов мъченико Димитре,моли се за нас, които на земята търсим великата Божия милост!

Димитре, пребезумният мъчител те увещаваше да се отречеш от Христа, но беше посрамен, защото ти, мъченико пожела да умреш за Христа, агарянската вяра посрами и заведен като агне на заколение, подир твоята кончина като слънце просия, безсмъртна слава придоби и твоето Отечество развесели.

СЛАВА; глас шести:

Елате всички мъчениколюбци, хор да съставим, да сплетем венци от похвали и с тях да увенчаем главата драгоценна на новия Христов мъченик Димитър, който в град Сливен прие мъчение и смърт в годините последни! Защото този воин въоръжи се с Христовата вяра, мъжествено влезе в подвига, изповяда, че Христос е Син Божий, Бог Творец и Съия на всички, докрай повали мохамедовите учения, закони и предания, и за мъчениците стана образец на подражание. Елате всички и от ковчега с кръвта му, почерпете изобилно като от извор на нетление за кслава на Христа Бога изцеления! Понеже той след като на земятапострада, сега на небесата царува с Ангелите и заедно със събранията на мъчениците и на всички светии, моли за нас Спасителя света да умири и да спаси нашите души.

И СЕГА; изпява се Богородичният догматик на глас шести: Кто тебе не ублажит…

Вход. Прокимен на деня. Паримийни четива.

На литията се пеят самогласни стихири на глас първи /техният църковно славянски текст е нотиран/:

Весели се в Господа Сливене граде! Радвай се и ликувай, светло облечен във вярата, имайки като съкровище в твоите недра ковчежето с кръвта на Новия Димитър, страдалеца и свидетеля на Истината! На чудесата от изцеления наслаждавай се и като виждаш как агарянската дързост бива поваляна, към Спасителя възкликни благодарно: Господи, слава на Теб!

Радвай се и весели се блажени Димитре, угоднико на Великия Цар! Защото ти всичко като презря, угоди на Бога и на небесата живота вечен наследи, а твоят ковчег прогонва от човеците всичките болести и Христос, Когото ти възлюби, те прослави!

СЛАВА; глас осми /църковно славянският текст е нотиран/:

Верни, нека днес всички достойно да възхвалим и да ублажаваме Новия Димитър, страдалеца изряден, закрилника на България и на вселената защитника, който Христа Бога моли за душите ни!

И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Нека като приемем думите на Гавриил Архангела, да кажем: Радвай се Майко Божия, която роди в света Животодавеца Христа!

На стиховните се пеят стихири на глас осми, подобен: О, преславнаго чудесе:

Димитре, мъченико и страдалецо, възлюбил Христа и заплюл Мохамеда, ти побърза да изпиеш чашата на мъчението като призоваваше на Бога Живи божественото име. О, колко са големи твоето мъжество и търпение, чрез които ти да получиш славата небесна се удостои!

Стих: Праведникът цъфти като палма, като кедър ливански се умножава.

Димитре мъченико славни, с твоите кърви ти земята Българска освети и с твоето възхождане небето проясни. Затова нас, които днес честваме твоя подвиг божествен, въведи ни като богомислещи в чертозите небесни като постоянно молиш Господа и Спасителя!

Стих: Насадени в дома Господен, цъфтят на нашия Бог в дворите.

О, чудо преславно: в последните времена, ти- славният засия като заря и като крепък воин победи измамата агарянска, защото върху скалата на вярата постави нозете си и неотклоно по пътя Господен вървеше: от изкушенията избави ни и от всяка болест облегчи ни!

СЛАВА; глас осми /църковно славянският текст е нотиран/:

Димитре преславни, блажено и триблажено е твоето Отечество! Блажен е и градът, в който живееше ти- славният, блажена е и земята, напоена с кръвта ти, върху нея пролята! Свят и предрагоценен е храмът, в който са положени честните ти мощи! О, страдалецо свети, моли Христа, Когото възлюби от младини и за Когото се пожертва, да запази твоето Отечество и на душите ни да дари велика милост и мир!

И СЕГА; Богородичният на възкресните стиховни: Безневестная Дево…

 

Тропар на глас трети, подобен: Божествения вери /църковно славянският текст е нотиран/:

Димитре мъченико славни, ти порасна като Сливенска свята фиданка, принесе плодовете на добордетелите, опази нашата Православна вяра и като загина мъченически, злочестивата Агар посрами: мъченико славни, Христа Бога моли, с велика милост да ни дари!

СЛАВА; И СЕГА; възкресният Богородичен: Тя ходатайствовавшую…

                                                                      НА УТРЕНЯТА.

На Бог Господ се изпяват тропарите, писани в края на вечернята като този на мъченика се повтаря. След първата катизма се пее седален на глас трети, подобен: Божествения вери:

Димитре, закрилнико Сливенски и твърд Христов воине, окриляван от дързостта по Бога, ти агарянската дързост повали, победоносно Велиар посрами и от Бога прие победни венци: затова дарувай ни с изцеление от страстите!

СЛАВА; И СЕГА; Богородичният Красоте девства твоего…

След втората катизма се пее седален на глас първи, подобен: Гроб Твой Спасе:

Пречудни и всеславни, ти стоиш пред Самия Господ и Владика, украсен със светла диадема, с одежда от твоите кърви червена и сияеш с божествената красота. Затова днес ние те възпяваме като празнуваме твоята светла памет.

СЛАВА; И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Всички те знаем като Божия Майка, която след раждането като истинка Дева се явяваш и с любов прибягваме към твоята благост, понеже ние- грешните имаме за закрилница тебе- Единствената Всенепорочна и при нещастия тебе придобихме за спасение!

Полиелей и величание; начало на величанието: Величаем те, страдалецо свети Димитре и почитаме твоите драгоценни страдания, които ретърпя заради Христа!

След полиелея седален на глас четвърти, подобен: Явился еси:

Всеславни, днес Църквата украсена с пресветлия празник на твоята пресвята памет, възпява те преславно: Радвай се Димитре Сливенски, наша радосте!

Степенни: първи антифон на глас четвърти; прокимен, глас четвърти: Праведникът цъфти като палма, като ливански кедър се умножава. Стих: Насадени в дома Господен, цъфтят на нашия Бог в дворите.

Евангелски чин. След Пс. 50 се пее семогласна стихира на глас шести /църковно славянският текст е нотиран/:

Днес Църквата Българска за страдалеца Димитър тържествува и с подвизите му украсена, като с одежда многоценна, възклицава с хваление: Това са рожбите ми, такива са синовете ми, които първом чрез Кръщението родих и после в страх Господен възпитах! И сега виждам ги като увенчани мъченици избрани, да се молят за своя Български род!

КАНОН НА МЪЧЕНИКА, ТВОРЕНИЕ НА ГОСПОДИН АРГИР ПРОТОПСАЛТ, ИМА АКРОСТИХ НА ЦЪРКОВНО СЛАВЯНСКИ: ДИМИТРИА, НОВАГО МУЧЕНИКА ВОСПОЮ- АРГИР- ЗАПАЗЕН В ПРЕВОДА.

                                                 ГЛАС ОСМИ. ПЕСЕН 1-ва.

ИРМОС: Хора, нека песен въздадем на нашия чуден Бог…

Даровете на Твоя Дух Богат изпрати ми Господи, за да мога да възпея Твоя угодник- славния мъченик Димитър Нови!

И така: ти Димитре, стана свята Сливенска фиданка, защото още от младини бидейки възпитаван в Православната в вяра, ти неотклонно в нея пребиваваше и накрая крепко пострада.

                                                                        СЛАВА:

Много укори заради Христа ти- славният претърпя, но просветен в правата вяра, твърд като диамант пребиваваше и повали агарянската измама.

                                                               И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Изцеления богато  ти изливаш Дево за тези, които те възпяват с вяра и превъзнасят Неизречимия, Роден от тебе.

                                                                               ПЕСЕН 3- та.

ИРМОС: Господи, Ти си Утвърждение за прибягващите към Тебе…

Ти Димитре, не бе разколебан от ласкателствата и заплахите на злочестивия бей, но пред него изповяда Христовата вяра и заплю Мохамед.

Радост и сила от Кръста на твоя Господ получил и въодушевен от наставленията на архиерея, ти пред съда на нечстивците безстрашно се яви и тяхната дързост изобличи.

                                                                               СЛАВА:

Идолобезумието бе разорено от тебе Димитре, славни мъченико; и кой ще може да разкаже за твоето търпение, мъжествено изповядване и за дълговременното тъмнично затваряне?

                                                          И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Адамовото Изправяне си ти Дево, понеже роди Благодетеля, Който е Причината на добрините: Него моли от злодействата на враговете да ме избави!

Седален на глас четвърти, подобен: Явился еси:

В последните времена Димитър славният пред турското съдилище каза: От моя Бог не ще се отрека, дори и многоразлични мъки и смърт заради Него да претърпя!

СЛАВА; И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Майко и Дево Чиста, която по плът роди Бога Щедролюбив, заедно със всички светии постоянно Го моли нас, които те величаем постоянно, от беди да ни спаси!

                                                                     ПЕСЕН 4- та.

ИРМОС: Господи, чух тайната на Твоя Промисъл…

Нозете ти прекрасни станаха, когато ти Димитре славни, с тях по пътя към мъчението тръгна и твоята посечена шия стана на Давидовия стълб подобна.

Огнени твоите устни и беседата ти прекрасна станаха, защото ти възвести: Изповядвам възлюбилия ме ХРиста и от Него не ще се отрека!

                                                                               СЛАВА:

В тъмницата ти, Димитре славни, подобно на боговдъхновения Авакум стоеше на стража и очакваше твоето преставяне пред Бога, Когото възлюби още от младост.

                                                              И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Адовото Умъртвяване и Съкровище на чистотата ти Дево стана: затова прекрати бурята напрегрешенията ми и от всяко неудобство избави ме!

                                                                               ПЕСЕН 5- та.

ИРМОС: Господи, към Теб възкликваме от ранни зори…

Гордото агарянско безбожие бе от тебе посрамено, когато с твоята кръв ти потопи на мъчителите измамата и като победоносец полетя в небесата.

О, Димитре славни, ти бе юноша радостен, красив, целомъдрен и незлобив, пред неверните непоколебим и към тях неподатлив: моли се на Господа за нас!

                                                                                 СЛАВА:

Мислено от изповядването на Господа разгарян, в твоето устремяване ти сам пред мъчителите застана и прие посичане, към Господа като възклицаваше: Ти си нашият Бог и освен Тебе другиго не знаем!

                                                                   И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Унищожи се душата ми от много съблазни, но ти Дево удостой ме с неизречимата небесна слава заедно с хоровете на Безплътните Сили Божии да застана, та ва веки да те славя!

                                                                        ПЕСЕН 6- та.

ИРМОС: Многомилостиви Христе Боже наш…

Чудодеен като звезда новоявена, ти възсия в небето на Българската Църква и всички озаряваш. Моли се за твоите потомци, за да бъдем от нещастията избавени!

Единомислие изпрати ни Господи и по молитвите на светия мъченик Димитър изцели болестите ни, и дай ни Благодетелю Христе Боже наш Твоите милости!

                                                                          СЛАВА:

Наставляван от любовта към Господа, ти мъченико Димитре глава под меча наведе и се причисли към събранието на страдалците, облечен в ризата на нетлението.

                                                              И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Изцели Пречиста, моите многоболезнени душевни рани и прогони враговете, които срещу мен воюват постоянно!

Кондак на глас четвърти, подобен: Вознесийся на Крест:

Димитре славни, на земята ти бе скромен и благоразумен хлебопродавец, но от ревността по Живия Бог разпален, влезе с нечестивите турци в пререкание, изобличи тяхната агарянска вяра и затова бе заклан като агне. И сега на небесата моли Христа Бога с Небесния Хляб да ни насити, да ни изпрати милостта Си неизречима и да спаси душите ни!

                                                                             Икос:

Димитре мъченико, на твоята кръв с реките ти потопи на врага измамата, всички пълчища агарянски посрами и достигнал хоровете на Невеществените Ангели, прие неувяхващия венец на нетлението и затова приеми от нас тези похвали:

Радвай се, воине на Великия Цар и горещ защитнико наш! Радвай се, защото Бог се умилостивява от твоето моление и така се сбъдват нашите надежди! Радвай се, защото ти Кръста Господен като издигна, умъртви на врага силата! Радвай се, на демоните велики разорителю и на Българите светли утешителю! Радвай се, крепки воеводо на кръстоносните народи! Радвай се Димитре, свята Сливенска фиданко!

 

                                                                          ПЕСЕН 7- ма.

ИРМОС: Във Вавилон благочестивите момци…

Когато ти с Божествените Тайни на Христа, нашия Бог се причести, очакваше часа на твоето посичане с меч като възклицаваше: Благословен си, Божена нашите отци!

А когато при твоето посичане претърпя трикратен удар с меча, ти- славният към Светата Троица полетя като възклицаваше: Благословен си, Боже на нашите отци!

                                                                                  СЛАВА:

Води живи, от Ливан извиращи и бликащ в градина извор твоите думи станаха, когато ти пред съда на злочестивите застана и възклицаваше: Благословен си, Превъзносими Боже на отците и на нас!

                                                                 И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

О, Дево, Колеснице Огнеобразна на Словото, изпълни сърцето ми с веселие, разпръсни мъглата на моите прегрешения и дай ми здраве с молитвите си!

                                                                          ПЕСЕН 8- ма.

ИРМОС: В пещта боговдъхновените момци…

Със сиянията на страданията окръжен, ти Димитре славни като победоносец пред Господа стоиш и възклицаваш: Всички дела, благославяйте и възпявайте Господа!

Пребезумният и свиреп мъчител заповяда твоето многострадално тяло под четири воденични камъка да бъде поставено, но ти всичко претърпяваше и възклицаваше: Всички дела, благославяйте и възпявайте Господа!

                                                                          СЛАВА:

Огнен закрилник си ти на твоя град, който има в недрата си ковчежето с твоята кръв, при което всеки, който отива с вяра, от своите болести се избавя и възклицава: Всички дела, благославяйте и възпявайте Господа!

                                                          И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Юнице Дево, родила Непорочния Юнец и наш Спасител, моли Го от ужасите да бъда избавен, защото днес към тебе прибягвам!

                                                                       ПЕСЕН 9- та.

ИРМОС: Ние- спасените чрез тебе, Чиста Дево…

А когато ти- славният за Бога жадуващ, бързо измина пътя на мъчението, бе удостоен от Вседържителя с венец нетленен.

Радост изпълва всички нас, които като почитаме твоя светъл празник, Димитре славни, приемаме от страстите изцеляване и Божията сладост!

Голяма и изобилна благодат извира от твоята кръв, заради Христа Бога проляна и от нея изливат се реки от изцеления.

                                                                          СЛАВА:

Извор от изцеления, защитник на Българския народ и твърда основа на вярата на православните си ти, Димитре многострадални: моли се на Господа за нас!

                                                                И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Разбра чрез Духа в древност Исайя за твоето зачеване, Отроковице и затова той го изясни като извика: Ето- Девата в утробата си Бога зачева и пак пребивава Дева!

Подир канона се пее светилен на глас трети, подобен: Чертог Твой вижу:

Димитре, град Сливен, който в недрата си твоята пролята кръв има, тайнствено тържествува и към теб възклицава: Всечестни, не забравяй напълно нас, които те славим!

СЛАВА; И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Пречиста Богородице, моята недостойна молитва приеми, от смърт жестока ме опази и преди края дари ме с покаяние!

На хвалитните се пеят четири стихири на глас първи, подобен: Небесних Чинов:

Димитре, мъченико славни, днес град Сливен с твоите подвизи се украсява и празнува твоята борба, страдание и заколение, които ти твърдо претърпя заради Христа! /2/

Пътят, по който ти вървеше и до твоето посичане водеше, от твоите крачки се освети, а пръстта с кръвта ти, в ковчеже запазена, освещава Божията Църква и нечистите духове прогонва.

Днес ликува Църквата Българска, обогатена с такъв поборник за вярата и горещ молитвеник, водещ ни неотклонно по пътя на мира и спасението!

СЛАВА; глас пети /църковно славянският текст е нотиран/:

Радвай се Димитре, Сливенски мъченико, на Солунския Чудотворец съименнико! Защото той своя град от поганците избави, а ти светецо твоя град от междуособни борби опази. В древност той човеците от плен изведе в деня на твоя празник, а ти блажени, всякога страдащите от техните болести избавяш и затова свети Димитре, ние към теб възклицаваме: Заедно с всички светии Единия Бог моли да спаси нашите души!

И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Богородице Дево, не- верните те ублажаваме и по дълг те славим…

Изпява се великото славословие, след което започва Божествената Литургия.

 

 

                                                                   МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ.

  1. 02: СЛУЖБА НА СВЕТИЯ МЪЧЕНИК ГЕОРГИ СОФИЙСКИ НОВИ.

                                                                      НА ВЕЧЕРНЯТА.

На Господи воззвах първом се пеят стихири на глас първи, подобен: Небесних Чинов:

Блажени мъченико Георгие, ти небесните красоти пожела и счел за тленна временната слава, многоразличните мъчения на агаряните като безплътен доблестно претърпя и сега увенчан от Христа, моли се душите ни да бъдат спасени!

Богомъдри мъченико Георгие, утвърдил мисълта си на вярата върху скалата, ти от нахвърлянията на безбожните агаряни въобще не се поколеба и показа бездейни техните нападения, чрез силата на Христа, която те укрепяваше: моли се душите ни да бъдат спасени!

Всехвални мъченико Георгие, сега като ликуваш в небесните чертози и се веселиш в славата Христова, никога не забравяй твоите сънародници, но за нас винаги моли Царя на всички, да получим вечното блаженство и да се спасят душите ни!

Други стихири на глас четвърти, подобен: Яко добля:

СтрадалецоГеоргие, ти противника надви като воин непобедим, с меча на вярата пълчищата мислени врагове победи и завършил подвига си според закона, прие венец от Бога: Него моли от тление и беди да бъдем избавени ние, които честваме с вяра вседрагоценната ти памет!

Страдалецо Георгие, в тъмница затворен и укрепен от Божиите учения, ти никак не се покори на неверните и чрез огнено мъчение отиде с радост при Христа: Него моли от тление и беди да бъдем избавени ние, които честваме с вяра вседрагоценната ти памет!

Страдалецо Георгие, със силата на Христа, ти разруши нашествието вражие, посрами нечестивите чрез вярата и развесели православните с победата, която ти бе дадена от нашия Бог Христа: Него моли от тление и беди да бъдем избавени ние, които честваме с вяра вседрагоценната ти памет!

СЛАВА; глас шести:

Непобедими мъченико Георгие, благочестно въоръжен с мъжество страдалческо и съвест добра, ти Христовите слова пред нечестивците ясно проповядваше и от Божията сила укрепяван, осъждането на мъчения като немощно показа. И от огъня, временно горящ без да се уплашиш, ти на Божия дар възложи упованието си и не сгреши. И сега, удостоен в небесните жилища с въдворяване и пред Владиката на всички със заставане, моли се ние от всички нападения на противника да бъдем избавени и в бъдещия живот да се удостоим с дясното поставяне!

И СЕГА; Богородичният догматик на глас шести Кто тебе не ублажит…

Вход. Прокимен на деня, паримийни четива.

На литията се пеят следните самогласни стихири:

                                                                               Глас първи:

Светлият мъченик със своето славно страдание Небесните Сили развесели и нас на земята събра за празника на неговото преставяне, в който като прославяме подвизите, които той даже до смърт претърпя за Христа, ние към него възклицаваме: Свети Георгие, моли се за нас да получим райското веселие и милост велика!

                                                                            Глас четвърти:

Георгие, с твоето доблестно страдание ти удиви Воинствата Ангелски, които видяха как от огъня не се боиш и влизаш в пламъка заради Христа, както влязоха в пещта вавилонска тримата момци и сега въдворен заедно с тях, спомняй си за тези, които те почитат и се покланят пред раката с твоите мощи!

                                                                          Глас втори:

Весели се в Господа София граде! Радвайте се всички околности и възпейте с похвали новия страдалец Георги, който в последните дни търпение, равно с това на верните показа! Затова нека прославим Христа, Който го укрепи, с победа срещу противниците го дари, с венец светъл увенча го, на земята мощите му дари с аромат благоуханен и по молитвите му велика милост ни дава!

СЛАВА; глас пети:

Братя, нека с любов се съберем в днешното тържество на Георги- мъченика славен! Нека Воинствата Небесни да се веселят и облаците да росят сладост в деня на неговото драгоценно изгаряне! И нека земята да се удивява на думите славни, изречени от светлия юноша: Плътта ми с удари я съкрушавайте и с огън я изгаряйте, но аз никога не ще се отрека от моя Христа и като пресладка ще приема мъката, която ще ме удостои с великите духовни блага! Кой не ще се удиви, кой не ще го прослави и с песни на хваление да го възпее и да му каже: Мъченико Георгие, моли Бога ние, които почитаме твоята памет и пред раката с твоите мощи се покланяме, от всичките прилози на противника да бъдем избавени и душите ни да се спасят!

И СЕГА; Богородичният от възкресните стиховни на глас пети Храм и Двер еси…

На стиховните се пеят стихири на глас шести, подобен: Всю отложивше:

Още от младост изцяло на Владиката отдаден, ти Го пожела и пребивавайки непричастен към всяка страст: сквернословие, бъбривост, подигравки и непристойни деяния, яви се като мъченик всеизряден, пред прилозите на мъченията непреклонен, чрез силата на Този, Който се пожертва на Кръста: Него прилежно моли за нашите души!

Стих: Праведникът ще разцъфти като палма, ще се умножи като ливански кедър.

Георги, всеблажени страдалецо, когато твоето тяло бе от удари съкрушавано, ти душата си непреклонна и ума си неподдаващ се опази, и затворен в тъмницата, в нея се поучаваше на доблестно търпение и понесе всички видове мъчения, нанесени ти заради нашия Спасител, Който на Кръста пострада: Него прилежно моли за нашите души!

Стих: Насадените в дома Господен ще разцъфнат в дворите на нашия Бог.

Георгие, мъченико славни като награда за твоите страдания, ти прие вечното веселие и пречистата сладост; с твоето търпение ясно посрами войниците бесовски и на нечестивците пълчищата, развесели на благочестивите събранията и им вдъхна дръзновение заради Христа: Него прилежно моли за нашите души!

СЛАВА; самогласна на същия глас:

Весели се граде Български, носещ името на Премъдростта, защото в тебе чрез страданието си възсия прекрасният добропобеден мъченик Георги! Защото той мъжествено потъпка всяко коварство на мъчителя враг, достойно прие венеца на победата и пред всички хора проповядва честно да се покланяме на Единия Бог, към Когото с дръзновение и ние възклицаваме света да умири и да спаси нашите души!

И СЕГА; Богородичният от възкресните стиховни на глас шести Творец и Избавител мой…

                                                                  Тропар на глас четвърти:

Блажени мъченико Георгие, многоизпитан с търпение, ти понесе смърт огнена и след твоята кончина прие заедно с мъчениците от Христа нетленен венец и днес в земята на кротките достойно си въдворен. Христа Бога моли непрестанно за нас, които с вяра пред раката с твоите мощи се покланяме!

СЛАВА; И СЕГА; възкресният Богородичен на глас четвърти Еже от века утаенное…

 

                                                                            НА УТРЕНЯТА.

На Бог Господ се пеят тропарите, както са дадени в края на вечернята като този на мъченика се повтаря. След първата катизма се пее седален на глас първи, подобен: Камени запечатану:

Георгие, мъченико славни, земното блаженство възненавидял, ти небесния живот пожела и заради това претърпя връзване за мъчения, изгаряне с огън и насилствена смърт. Затова днес като празнуваме светата ти памет, с любов възклицаваме: Слава на Този, Който сила ти даде, слава на Този, Който те увенча, слава на Даряващия твоите мощи с благоухание и с изцеления тези, които при тебе прибягват!

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен:

Дево Пречиста, твоите божествени ръце, с които носеше Бога, Който заради благостта Си от теб се въплъти, към Него протегни и Го умоли от нещастия да бъдем избавени ние, които те възхваляме и с любов възклицаваме: Слава на Този, Който в теб се всели, слава на Този, Който от теб се роди, слава на Родения от тебе, Който ни освободи!

След втората катизма се пее седален на глас четвърти, подобен: Удиви ся Иосиф:

Георгие, удивиха се Ангелските хорове като гледаха съпротивата ти срещу агарянското сборище, когато ти каза: нищо не ще ме раздели от любовта към Христа, моя Спасител! И бесовете се изплашиха, когато те видяха като венценосец юначен! Христе, Който тогава за този светъл подвиг го укрепи, просвети нашите души!

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен: изпява се образецът, сиреч Удиви ся Иосиф.

Полиелей и величание на мъченика. След тях седален на глас осми,подобен: Премудрост и Слово:

Мъченико Георгие, бидейки на българи благочестиви рожба, ти остави своя край роден и от Светия Дух воден, дойде в града Сердика и украси се с благочестие и правда. Но завидяха ти безбожните агаряни, а ти кроежите им против тебе посрами с ремъдри слова и заради това завърши временния си живот с огън. Христа Бога моли, с опрощение на съгрешенията да дари нас, които драгоценната ти памет почитаме с любов!

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен:

Всенепорочна Богородице, когато Владиката на всички да съди цялата вселена дойде, моля те: тогава мен- осъдения присъедини към овците десни и от тъмнината външна избави ме, за да величая с благодарност богатството на твоята благост и към теб да възклицавам с радост: Христа Бога моли, с опрощение на прегрешенията да ме дари, понеже аз- твоят раб в тебе имам надежда!

Степенни: първи антифон на глас четвърти; прокимен, глас четвърти: Праведникът ще разцъфти като палма, ще се умножи като кедър ливански. Стих: Насадените в дома Господен ще разцъфнат в дворите на нашия Бог.

Евангелски чин. След Пс. 50 СЛАВА: По молитвите на страдалеца… И СЕГА: По молитвите на Богородица… Помилуй ме Боже… самогласна стихира на глас шести:

Елате, на православните съборите, за да възревнуваме за дръзновението на мъченика Георги! Дори да бъде потрошено цялото тяло, ние имаме Създател, Който може още по- светло да го направи- само да не отпадаме от Христовото звание, защото празно е названието на безводния кладенец; от имуществото и от чедата си дори да се лишим, само от нашия Господ да не отстъпим, както него- непобедимия, който не със слушане, но на дело изпълни Христовата повеля и тялото си като не пощади, получи бисера многоценен! Затова нека достойно да живеем и като се постараем мъжеството му да изобразим върху скрижалите на нашите сърца, с дръзновение да възкликнем към Христа: Господи, по молитвите на Твоя мъченик, като Човеколюбец удостой ни с небесните блага!

КАНОН НА СВЕТИЯ МЪЧЕНИК ГЕОРГИ СОФИЙСКИ НОВИ, В НЕГО ИМА АКРОСТИХ НА ЦЪРКОВНО СЛАВЯНСКИ: СВЯЩЕННИК ПЛЕТЕТ ТЕБЕ ПОХВАЛУ ГЕОРГИЕ, ЗАПАЗЕН В ПРЕВОДА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЕ.

                                                                ГЛАС ПЪРВИ, ПЕСЕН 1- ва.

ИРМОС: Безсмъртни, Твоята побеждаваща десница боголепно в сила се прослави, защото като всемогъща тя противника разби и за израилтяните нов път по дъното направи!

Слове Божий, Който в светиите си препрославен, вдъхни в мен слово и ума ми просвети, за да възпея достойно новия мъченик Георги и Тебе, Който го укрепяваше!

Виждам любовта ти мъченико и на тебе като се надявам, бързам песен да ти принеса, макар и недостойна да е тя поради малкия ми разум, но поради усърдието ми приеми я, както Христос прие двете лепти на вдовицата!

Яростно от нечестивците хванат, ти попрището на мъченията преплава и достигна на Едем до тихото пристанище, в което днес като се въдворяваш, моли Владиката на всички да премахне помрачението от душите ни, за да възпяваме достойно твоята памет!

                                                                       БОГОРОДИЧЕН:

Щедролюбивият Бог Слово, Който с ръката Си сътвори Адама и от реброто му Ева създаде, за да изправи милостиво падението им, от тебе- Пречистата се въплъти, на Кръста се прикова и прободени бяха Неговите ребра.

                                                                         ПЕСЕН 3- та.

ИРМОС: Ти, Който Единствен знаеш немощта на човешката природа и милостиво се изобрази във нея, препаши ме свише със сила, към Тебе- Светият да възклицавам: Човеколюбецо, свят е одушевеният храм на Твоята слава!

Ето- още от младост придобил разум на старец, ти- Георгие славни всички твои връстници надмина по мъдрост, незлобие и смирение, и затова ублажаван си от всички верни.

Нова твърдина на Православието, степен на благочестието и чистотата, и дар на православните хора стана ти, славни Георгие и заради това ние с песни те възхваляме.

Но както и днес град Сердика те придоби като велико съкровище и благолепие на Църквата, така Георгие блажени и цялата вселена като чу за твоята борба, развесели се и те ублажава, на подвига ти като се удивява.

                                                                      БОГОРОДИЧЕН:

Изцелено бе непослушанието на прамайката Ева, чрез послушанието на тебе- Пречистата, понеже като послуша Гаврииловите думи, ти стана Майка на Сина Божий, Който на Кръста нейната печал превърна в радост.

Седален на глас трети, подобен: Красоте девства твоего:

Творецът прекрасен по лице те показа и вътрешна душевна красота ти даде, но врагът не ги изтърпя и пожела да те измами, и така за себе си храна да те направи. Но Благият Създател невидимо те укрепи и чрез тебе лъжеца посрами. Затова свети Георгие като ликуваш днес на небесата, моли Господа за тези, които те прославят!

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен, гласът и подобният са същите:

Владичице от Бога Зарадвана, за мисълта недостижима и непостижима е извършената в тебе страшна Божия Тайна, понеже ти зачена и роди Необхватния, Който в плът се облече от твоите чисти кърви. Пречиста, заедно с мъчениците винаги Го моли, да бъдат спасени нашите души!

 

                                                                           ПЕСЕН 4- та.

ИРМОС: Когато Авакум с очи прозорливи видя, че ти си Преосенената Планина на Божията благодат, той провъзгласи, че от теб е излезе Светият Израилев за наше спасение и обновление.

Към бъдещата слава като гледаше, ти страдалецо всечестни счете за нищо всичко маловременно и затова нищо не можа да те отдели от любовта към Христа: нито затварянето в тъмница, нито заплахата на съдията, нито с огън изгарянето, нито повтарящите се обещания за тленна слава.

Претърпяваше доблестно мъките си, бидейки с Божията любов изпълнен и още от младост себе си отдал на Бога, ти несе отклони заради Него да умреш, повелите Му изпълни и по спасителния път тръгна.

Людете роднински като остави, ти дойде в град Сердика и носейки в себе си добродетелта, яви се като Христов мъченик изряден, защото знаеше, че Той удвоява честта на тези, които я притежават.

                                                                      БОГОРОДИЧЕН:

Евиното прамайчинско проклятие бе унищожено от тебе- Богоблагодатната чрез твоето раждане и ти разцъфтя като Благословение на света, носейки като Цвят Христа и затова с радост те изповядваме като Богородица!

                                                                        ПЕСЕН 5- та.

ИРМОС: Христе, Който със сиянието на Твоето Пришествие краищата на света просвети и с Твоя Кръст ги освети, просвети със светлината на Твоето богопознание сърцата на тези, които Те възпяват православно!

Ти чрез твоите доблести потъпка и в преизподнята повали този, който в древност се хвалеше безмерно, че земята и морето ще погуби: чрез Своя Кръст Христос го погуби и дари на верните победата.

Ето- когато мислеха като гордия Деница, служителите му искаха с лъжливи думи доблестния да уловят и към своята служба лесно да го привлекат, тогава вселукавият заедно с пратениците си беше посрамен.

Тогава бесът главен не изтърпя изобличението и потъпкването от тебе- юношата млади и слугите си при съдията да идат накара, чрез страха да те хване като се надяваше, но жителите на преизподнята се ужасиха, когато видяха как ти видимите посрами.

                                                                           БОГОРОДИЧЕН:

Тайната на твоето  неизречимо зачеване на Божието Слово, Което роди се от тебе, Майко Всевъзпявана, бе провъзгласявана от цялото пророческо събрание, което бе ясно от Бога научено, защото ти- Богоблагодатната наистина роди Светлината Безначална.

                                                                              ПЕСЕН 6- та.

ИРМОС: Покри ни дълбоката бездна и няма кой да ни избави- считат ни като овце за заколение: Боже наш, спаси хората Си, защото за немощните Ти си Сила и Изправяне!

Ето- ти пред съдилището на мъчителита застана като незлобиво агне сред вълци, без да се уплашиш и смутиш от скърцането на техните зъби и затова като си припомняме за твоята доблест, ние те ублажаваме.

Блажени Георгие, когато мъчителят видя, че ти си нереклонен и за нищо не считаш неговите заповеди, от ярост рещу тебе се разпали, да те уплаши пожела и затова те окова в железа и те хвърли в тъмницата, но бе показан от тебе посрамен.

Ето- когато в тъмницата те хвърлиха, ти- блаженият към бога погледна с надежди големи, послуша наставляващия те в мъчението и с мъдри слова затвори на гордите невъздържаните уста.

                                                                         БОГОРОДИЧЕН:

Пристигна от небесата Архистратигът и яви радостта на тебе- Чистата като благовести и каза: От тебе, Пречиста Дево Бог по плът ще се яви за спасение на тези, които те възпяват с вяра.

                                            Кондак на глас втори, подобен: Вишних ищя:

Георгие многодтрадални, пожелал небесната слава ти зарлю и потъпка агарянската измама и приел победен венец, днес веселиш се заедно с Ангелите и при мъчениците се въдворяваш: непрестанно на Христа Бога моли се заедно с тях за всички нас!

                                                                             ИКОС:

Георгие блажени, твоето тържество молебно по- ясно от слънце възсия, просвещава хората верни и на бесовете тъмноликата сила прогонва. Затова и аз- окаяният пред раката с твоите мощи падам и от болките на сърцето си се моля да приема на мъката промяна, безмълвие в живота, на съгрешенията прощаване и на скверния ми ум изправяне, винаги достойно за да те възпявам като сега пребиваващ на небесата заедно с мъчениците и Ангелите: непрестанно на Христа Бога моли се заедно с тях за всички нас!

                                                                       ПЕСЕН 7- ма.

ИРМОС: Спасителю, до намиращите се в пещта Твои момци огънят не се докосна, нито ги притесни и тогава тримата като с една уста запяха, благославяха и казваха: Благословен е Бог на нашите отци!

От всички беди и сурови несгоди всякога избавяй ни, блажени мъченико Георгие, Божията благодат като преподаваш на нас, които на теб принасяме молба като възпяваме Христа: Благословен е Бог на нашите отци!

Христа- Бога Истинен възлюбил истинно, ти плътта естествена отхвърли, огъня понесе мъжествено и дръзновено, и приел венеца на победата, постоянно пееш: Благословен е Бог на нашите отци!

Високомерният пламък на горделивите бе от теб угасен и когато ти- всеблаженият бе с огън земен горен, просвети благочестивите със светлината на познанието и затова ние Христа, Който те укрепяваше, с веселие възпяваме: Благословен е Бог на нашите отци!

                                                                          БОГОРОДИЧЕН:

Ах, душо гледай нагоре, където е Владиката и като безсловесните надолу към земята не се взирай, но вдигни се от помрачението и унинието, и възкликни: Господи, по молитвите на Твоята Родителка и на Твоя мъченик Георги, с Твоето Царство удостой ме!

                                                                           ПЕСЕН 8- ма.

ИРМОС: В пещта, подобно в горнило отроците Израилеви на благочестието с красотата заблестяха като по- чисти от злато и казваха: Благославяйте Господа всички Господни дела, пейте и Го превъзнасяйте във вечността!

Людете православни имат тебе, Георгие всеблажени за утвърждаване: ти си благолепие за Божиите храмове и се явяваш като гореща закрила на тези, които при тебе прибягват, възпявайки: Благославяйте Господа всички Господни дела, пейте и Го превъзнасяйте във вечността!

Умна молитва принасям ти Георгие: с твоите молби от страшните беди избави, със светлината на богопознанието просвети и по Божия път насочи мен- възклицаващия: Благославяйте Господа всички Господни дела, пейте и Го превъзнасяйте във вечността!

Град на планина и кандило на светилник- така сияещ ти, мъченико славни се явяваш, ходещите в нощта житейска просвещаваш и към пътя на спасението наставляваш тези, които възклицават: Благославяйте Господа всички Господни дела, пейте и Го превъзнасяйте във вечността!

                                                                        БОГОРОДИЧЕН:

Елате всички, които повалени сме в бездната на греха, да прибегнем към спокойното пристанище на Божията Майка, която на своя Син със силата божествена към спасение наставлява всички, които възклицават: Благославяйте Господа всички Господни дела, пейте и Го превъзнасяйте във вечността!

                                                                         ПЕСЕН 9- та.

ИРМОС: Богородице, къпината горяща в огъня, но неизгаряща показа начина на твоето чисто раждане и днес ние те молим да угасиш свирепата пещ на несгодите, за да те величаем непрестанно!

От всички околности на град Сердика събрани, ние с думи песенни благолепно прославяме твоята свещена памет. Затова приеми ги, макар че не са достойни те, защото ние като закрилник пред Спасителя Христа те имаме и затова се постарахме тази песен да ти принесем.

Рабите ти те молят мъченико: насочи към Бога техните молби, които ти принасяме с желание изцяло от душа и с твоите молитви пред Бога от беди и нещастия избавяй тези, които почитат пресветлата ти памет!

Горенето с огън ти храбро претърпя заради Христа и от любовта Му ограден, в сърцето си крепка твърдост прие и получи Царството. Затова богомъдри венценосецо Георгие, не забравяй нас, които с любов те почитаме!

И така: нека от нас с песни божествени да бъде възпяван Георги- мъченикът преславен, който с мъдростта на Божия Дух агаряните посрами, с търпението си при огнената смърт Христа прослави и за своето Отечество моли Бога непрестанно!

                                                                            БОГОРОДИЧЕН:

Единородният, Когото Отец преди денницата роди заради нас- неблагодарните се въплъти в последните дни и ти Богородице Дево като Младенец го носеше на ръцете си: моли Го с мъчениците заедно за нас, които с вяра те възхваляме!

Подир канона се пее светилен на глас втори, подобен: Со ученики взидем:

Мъченикът Георги светло възсия със своите добродетели и страдания като благоуханно цвете в долина и като дърво при извори водни. Затова с души облагоухани и със светли лица, да възкликнем към него: Радвай се, печат на страдалците и закрило на верните!

СЛАВА; И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Даниил те предизобрази като Недокосната Планина, от която без да е отсечен с ръка, Предрагоценният Камък се откъсна и секруши цялата идолска измама. И след тебе дойдоха събранията на мъчениците, приели аромата на твоето Миро: заедно с тях моли се за нас, Пречиста Дево и Майко Марийо!

На хвалитните се пеят четири стихири на глас четвърти, подобен: Свише званний:

Според Небесния Промисъл ти бе свише призван и когато бе от стремежа към Бога разгорян, тогава всичко в този живот презря и да изпълниш Божиите повели побърза, от заплахите на мъчителите без да се боиш и от маловременните сладости без да се прелъстиш, но пожелал непреходните блага, прие ги радостно в Царството на нашия Бог Христа: Него моли да просвети и спаси нашите души!

Ти бе свише укрепяван от силата на Духа и когато беззаконниците те хвърлиха в тъмницата, тогава се яви като твърд диамант, готов доблестно мъченията да изтърпява и мъдро Христа да проповядва. И като раб верен, надеждата си възложил на Него, ти не сбърка в нея, но в събранията на мъчениците въдворен бе и увенчан от нашия Бог Христа: Него моли да просвети и спаси нашите души!

Многострадални Георгие, на Всевишния според Промисъла, пред съда изправиха те нечестивите, и пожелаха да те уловят с думи лъжливи, но ти много посрами тяхната измама и Христовото Евангелие ясно проповядваше и затова себе си на огън предаде заради Христа, но Той те укрепи, тялото ти неповредено от огънясърани и в Небесното Царство всели душата ти: Него моли да просвети и спаси нашите души!

Всевишният според Своя Промисъл като злато в огън, изпита търпението на душата ти, твърдостта на вярата ти в Бога и любовта- на добродетелите царицата божествена. И не остави на изгаряне твоето тяло, но като многоценно съкровище неизгорено отогъня го запази за тези, които при тебе прибягват като извор на благодатта на нашия Бог Христа: Него моли да просвети и спаси нашите души!

СЛАВА; глас осми:

Елате верни, да се съберем заради драгоценната памет на Георги- преславния страдалец, който просия в град Сердика! Защото ето- стоят пред нас вседрагоценните му мощи, които изпускат лъчи на благоухание и прославят нашата вяра, а духът му в надсветовните селения се въдворява и приема насладата от благата, които Господ приготвил е за всички, които Го любят и с веселие като стои пред престола на Владиката, моли се за тези, които с любов и вяра почитат вседрагоценната му памет!

И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Владичице, приеми молитвите на твоите раби и избави ни от всяка нужда и печал!

Изпява се великото славосрловие, след което започва Божествената Литургия.

Забележка: Този превод е направен според църковно славянския текст, редактиран от Преосвещения Левкийски Епископ Партений.

 

                                                                МЕСЕЦ МАЙ

  1. 05: СЛУЖБА НА СВЕТИЯ МЪЧЕНИК НИКОЛАЙ СОФИЙСКИ

                                                                    НА ВЕЧЕРНЯТА.

На Господи воззвах след стихирите на празника според пентикостара се пеят стихирите на светия мъченик, глас четвърти, подобен: Свише званний:

Ти получи своето звание чрез небесно осияване и когато на твоята плът изтезаването подтискаше мисълта, тогава най- вече с надежда, ти неотклонно към Христа гледаше и получи крепки сили от Него; ти желанието за суети на умния дух покори и търпението на твърдия подвиг, към себе си привлече като магнит. Затова Николае, ти се яви като венценосец, увенчаван на Бога Слово от десницата животодаваща: Него моли да просвети и спаси душите ни!

Ти бе уязвен от ревността на Небесния Хор и когато на противниците според клеветата беше затворен в тъмница, тогава желанието за бъдещите блага силно се разгоря в твоята душа, ти утвърди сърцето си като диамант нестопим и към страданието отиде така, както при извор отива жадният. И когато бе засипан от хвърляните по тебе камъни, ти Николае, наистина прекрасен застана пред Крайъгълния Камък: Него моли да просвети и спаси душите ни!

Николае Този, Който е на нещата Краят като призован свише те показа и когато ти стремежите, надолу свличащи на по- доброто покори, тогава в голямата мъртвост видя своята душа и на страдание я подложи, към безсмъртието устремен. И когато търпеше мъките, угнетяващи и мачкащи твоята душа, ти стана лин, от който твоята кръв потече като вино на веселие и ти всяка мъка преодоля, чрез укрепяващия те Христа: Него моли да просвети и спаси душите ни!

Николае, когато слезлият свише заради безмерната Си любов Бог Слово предвидя непоклатимата сила на твоя нрав, той затвори у тебе извора, изливащ страх и те насочи към деяния, заради които ти прие възхода. Той те укрепи като лъв страшен срещу зверове страхливи, като иакинт на злачна поляна украси те със страдания и сега като дръзновен мъченик ти пред Него стоиш: моли Го да просвети и спаси душите ни!

СЛАВА; глас трети:

Елате верни, да тържествуваме заради светлия подвиг на мъченика Николая и на преславния Промисъл на нашя Бог да се удивяваме: как се обновява природата, претърпяла страдания! Как пръстта към Небесните Сили се приобщава! Как Бог земнородните на Своето Царство наследници прави, когато им явява доблестта на новия страдалец, който заради Христа пред живота временен предпочете смъртта и сега стои на мъчениците в чина пред престола на Божията слава! Затова нека към него възкликнем с радост и кажем: Многострадални победителю Николае, украшение на мъчениците, непоклатими стълбе на вярата, на първомъченика подобнико всехвални, понеже имаш пред Хрлиста Бога дръзновение, моли Го от враговете видими и невидими да бъдем избавени и да бъдат спасени душите на нас, които постоянно почитаме твоята драгоценна памет!

И СЕГА; на празника според пентикостара или Богородичния догматик на глас трети Како не дивимся…

Вход. Прокимен на деня. Паримийни четива.

На литията се пеят следните самогласни стихири:

                                                                              Глас първи:

Верни, с душевно смирение ние празнуваме паметта на мъчениците, които вместо хубостите временни, винаги по- доброто желаеха, мъките презряха чрез паметта за вечните блага, вместо кръв дадоха на Бога своите съкрушени и смирени сърца, и Той не ги презря, но благоволи да ги приеме като превишаващи всяка принасяна жертва. И така, с обновена природа, която преди бе овехтяла от греха, водени от добродетелта, да застанем с дръзновение на мъчениците в чина, където са вечния живот и Незалязващата Светлина! Христе Боже наш, по техните молитви като Благ и Човеколюбив, удотой с Твоето Царство всички нас!

                                                                               Глас втори:

Плътските стремежи и брътвежи днес бяха разобличени като разпръсван от вятъра дим: дивният сред мъчениците Николай, макар и безкнижен, с духовна сила и с мощта на своите дела наистина ги преодоля, над тях надделя и ги победи. Защото той пред съда застана, Христа Бога и Твореца на всяка твар изповяда, с търпението си немъдрите мъдреци посрами, за да укрепи с трудовете си нас- неговите сънародници в издигането ни във вярата. Той като пренебрегна плътта, поправи в своето тяло престъплениетопрадедно и прие рая, от който Адам отпадна. И чрез страданията си от връзките на естеството се освободи, с небесния живот, който от Бога бива даван се съедини и непрестанно се моли за нашите души.

                                                                           Глас трети:

Събрани са днес събранията на благочестивите от паметта на доблестния мъченик, който вчера от нас в очите бе гледан, а днес почина чрез страдание дивно. Защото той, когато бе с мъчения угнетяван, победи глупостта чрез богатството на добрините и небесната слава, и като смяташе своята душа от земното богатство по- добра, усърдно кръвта си проля заради Христа и получи чин, равен с този на учениците Господни. Нека да се засрамят сего обхванатите от неверие, които мислят високомерно! Защото няма нищо по- силно от благочестието, нито по- крепко от голямата надежда в Бога. Христе Боже наш, по молитвите на Твоя мъченик, утвърди Църквата Си и като Човеколюбив, спаси нашите души!

                                                                           Глас четвърти:

Граде Софийо, зарадвай се в Господа, защото блажена е земята ти, напоена с кръвта на мъчениците, които в страданията си като се подвизаваха, от тебе на небето се преселиха, Ангелските хорове събраха и удостоиха се да видят Непостижимия за ума Христос, Царя на славата , Който с венци победни ги увенча! О, велика тайна: земните небеса станаха и човекът се превърна в ангел! О, колко са големи дълбината на Божието богатство, Божията премъдрост и познание! Там, където поради престъплението се умножаваше грехът, сега чрез послушанието преизобилства благодатта! Смъртното тление от живота бе победено и светлината на благочестието възсия за верните. Господи, по молитвите на Твоите мъченици, изпрати на Твоя град мир и вселената с велика милост дари!

                                                                     СЛАВА; глас пети:

Нека празнично възпеем тържеството, като виждаме как силите на познанието ума превишаващо претворяват чрез мъчението свойството на земните! Защото мъчениците чрез простоватостта на учението и нравите на познанието в бурното море като плаваха, напълниха със себе си рибарските мрежи на Христовите ловци и станаха чудни жертви за Словото Божие, Което за нас се пожертва. Затова елате да се съберем и с любов в сърцата си да възкликнем към тях и да кажем: О, победители преславни, които чрез опазването на вярата превъзхождащи чина на земнородните станахте: Георгие, който си едноименен с великомъченика и по воля, и по призвание, и по страдания на него си равен, и ти, многострадални и крепкодушни Николае, понеже имате пред Христа Бога дръзновение, изпратете за света мир и велика милост за вашите певци!

И СЕГА;  на празника според пентикостара или Богородичният от възкресните стиховни на глас пети Храм и Двер еси…

На стиховните се пеят стихири на глас осми, подобен: О, преславнаго чудесе:

О, преславно чудо! Създанието на Божията ръка, чиято природа от престъплението потъмня и в тлението падна, чрез злата клевета на сваления от небето Деница, Бог Слово отново го изправя чрез обновяване на нашата плът, която Той възприе и пребивавайки в нея, обнови природата ни чрез действията Си. И от нея избяга скриващият мрак, и нощта на просвещението възсия за нас, и в живота добър и съвършен ни въведе. О, какъв дар се даде на земните! Чрез него Христе като Милосърден спаси нашите души!

Стих: Праведникът цъфти като палма, издига се като кедър ливански.

О, преславно чудо! Този, който преди показа на слабостта нрава, сега заради своите страдания към хора на мъчениците се присъедиява; този, който сегашното презря от Ангелските Сили с ужас е гледан, понеже чрез своето търпение той отми всяка сквернота от своята душа, чрез своята кръв се облече в банята на пакибитието, свише прие осиянието на чистотата и до него не се докосва вече порокът на страстите, защото немощното естество се показа всякакви сили превишаващо: чрез него Христе като Милосърден спаси нашите души!

Стих: Насадените в дома Господен, ще разцъфнат в дворите на нашия Бог.

О, преславно чудо! Този, който в сонма на земните беше празен преди, сега празнува заедно с горните Небесни Сили и като преодаля стремежите, които завличат към земното, наследник на Небесното Царство се яви и по време от последните мъченици станал, получе венец с първите страдалци наравно и богато прие заедно с първите работници равна награда, защото той- Николай, вседоблестният страдалец, завърши земния си живот вярата опазил. О, как се подвизаваше той и как пострада! Чрез него Христе като Милосърден спаси нашите души!

 СЛАВА; глас шести:

Верни, нека весело и празнично да тържествуваме за победата на носещия нейното име, който пострада заради своята вяра в Христа Бога и като го възпеем с песен хвалебна, да кажем: Радвай се, на Христовите страдалци обновление и похвало, който със своето дръзновение за търпение всички вдъхновяваш! Радвай се ти, който заради убиването ти с камъни се яви като подобник светъл на първия мъченик Стефан! Радвай се, защото за тебе небесата се отвориха и при мисленото осияване ти с очите на ума видя Сина Божий, Който победен венец ти даде! Многострадални Николае, Него прилежно моли езическите нападения срещу нас да укроти и да спаси нашите души!

И СЕГА; на празника според пентикостара или Богородичният от възкресните стиховни на глас шести Творец и Избавител мой…

 

                      Тропар на светия мъченик Николай Софийски, глас трети:

Славни, ти се обогати със зарята на Духа Свети и от това получил дръзновение преславно, пред съда мъжествено Единосъщната Троица изповяда. Многострадални свети Николае, макар и пребиван с камъни, ти не се покори и с огън като беше изгарян, изобличи на безбожниците измамата. Заради това молим те: велика милост изпроси за нашите души!

СЛАВА; И СЕГА; на празника според пентикостара или възкресният Богородичен на глас трети Тя ходатайствовавшую…

                                                                       НА УТРЕНЯТА.

На Бог Господ се изпяват тропарите както е написано в края на вечернята, като този на мъченика се повтаря. След първата катизма се пее седален на глас първи, подобен: Камени запечатану:

С камъни пребиван заради Христа, ти досточудни мъченико славни приобщи се към Крайъгълния Камък и земното като пренебрегна, витаеш в небесните селения. Заради това, с търпението си ти земнородните удиви и изпълни с радост Чиновете Ангелски, които заедно с нас веселие като правят, възклицават: Слава на Този, Който сила ти даде; слава на Този, Който те увенчава; слава на Този, Който чрез теб и търпението ти, на всички доблестта яви!

СЛАВА; И СЕГА; на разника според пентикостара или възкресният Богородичен на глас първи Гавриилу вещавшу…

 

След втората катизма се пее седален на глас четвърти, подобен: Удиви ся Иосиф:

Всички чинове на Силите Мислени се удивиха като гледаха твоята доблест, превишаваща природата, защото ти с воля равна с тази на първите мъченици, вървеше след тях и чрез камъните издигна за себе си здрава стълба към небето водеща, обкръжена от Ангели слизащи и възлизащи, и на нейния връх намери Бога, Който ти даде венец. Николае, ти Силите Небесни развесели и бесовете посрами, а ние като се покланяме, славим Христа, Който те укрепяваше!

СЛАВА; И СЕГА; на празника според пентикостара или образеца Удиви ся Иосиф…

Изпяват се полиелей и величание на мъченика. След полиелея седален на глас осми, подобен: Премудрост и Слово:

Чудни мъченико, твоят доблестен подвиг украси изтока със сияние, озари запада с лъчи на познание и чрез твоите въздигания мислени, всичко под слънцето преизобилно се обля като с чувствена светлина. Защото кой не ще се удиви, когато чуе за подвига на търпението ти? Как така ти смирено ремина по тесния път на скръбта, чрез кръвта си обнови се с кръщението на пакибитието и от светлината по- ярко като сияеше, пред твоя Цар застана? И понеже като храбър воин Негов, имаш дръзновение пред Него, споменавай страдалецо Николае тези, които те възпяват и моли Го непрестанно да дари на греховете опрощаване на нас, които с любов почитаме честните ти подвизи!

СЛАВА; И СЕГА; на празника според пентикостара или Богородичен на глас осми:

В нещастия многоковарни изпаднах, бурята на мисленото движение срещу мен застана и потопи ме на греха сластната вълна. От силата духовна изцяло се оголих аз- окаяният и чрез дългото стоене в злите дела, приближих се до ада. Настигна ме мъката на моята кончина, заплашва ме страхът от сегашното разделяне, от бесовското нападение и от страшните клевети на князете въздушни. Затова побързай на моя изход в насилническия час, да ме покажеш като бесовското коварство преодолял, за да те възпея с глас радостен: Помогни ми Богородице, която прощение на съгрешенията даряваш, защото аз- твоят раб в тебе, моята надежда намерих!

Степенни: първи антифон на глас четвърти, прокимен, глас четвърти: Праведникът цъфти като палма, издига се като кедър ливански. Стих: Насадените в дома Господен ще разцъфнат в дворите на нашия Бог.

Евангелски чин. След Пс. 50 стихира на глас шести:

Днес мъченическите събрания празнуват с радост и ни призовават за тържеството на дивния сред тях страдалец Николай, който стана обновление на тяхната преславна памет и извърши това не през много години като премина, но чрез кръвта си Христа прослави и чрез себе си изясни Православната вяра: слава на Тебе Господи, Който го укрепяваше!

КАНОН НА СВЕТИЯ МЪЧЕНИК НИКОЛАЙ СОФИЙСКИ, В НЕГО ИМА АКРОСТИХ НА ЦЪРКОВНО СЛАВЯНСКИ: НОВАГО МУЧЕНИКА ПОБЕДУ ВОСПЕВАЮ СЛОВЕ, А ПО БОГОРОДИЧНИТЕ ТРОПАРИ Е ИЗПИСАН ВТОРИ: АНДРЕОВА- И ДВАТА АКРОСТИХА СА ЗАПАЗЕНИ В ПРЕВОДА.

                                                       ГЛАС ВТОРИ. ПЕСЕН 1- ва.

ИРМОС: Елате хора, да възпеем с песен Христа Бога, Който раздели морето и ръководеше народа, когото изведе от египетското робство, защото Той се прослави!

Припев: Свети великомъчениче Николае, моли Бога за нас!

Несъздаденият Създател на всички, Който в древност чудо с морето извърши, и цялата фараонова сила потопи, и Който чрез благодатта мъчениците укрепи в страданията им, елате да Го възпеем заедно, защото Той се прослави!

Огненото твое изтезание, което претърпя заради Христа, удиви чиновете на надсветовните Ангели, и ние като възхваляваме твоето крепко страдание, те молим: от Господа за нас изпроси съвършена избава, защото ти се прослави!

Велика е на нашия Бог премъдростта: Той, Който знае на създанията същността още преди на съществуването им началото, видя бодрия стремеж към Него в твоята душа и чрез изпитване многострадално показа правотата на твоя живот, чрез който Той се прослави!

Припев на предпоследните тропари: Свети трима мъченици, молете Бога за нас!

Забележка: този ред на припевите се пази във всичките песни на канона.

Ако и силно вълнуващо се да е житейското море, чрез своето търпение страдалците доблестни преодоляха свличащите надолу страсти, отидоха в тихото пристанище и чрез доброволно изтърпяните от тях мъчения, град София прославиха.

                                                                     БОГОРОДИЧЕН:

Адамовият род прибягва под твоя покров: Пречиста Дево като Силна в мощта, побързай и го избави от всички нещастия, които воюват против душата, бидейки Милостива Майка на Този, Който взе върху Себе Си греховете на света!

                                                                          ПЕСЕН 3- та.

ИРМОС: Утвърди ни в Тебе Господи, Който на Дървото умъртви греха и в сърцата на нас, които Те възпяваме, всади Твоя страх!

Горчивото мъчение те насочи по пътеката многотясна, от широкия пагубен път отклони те и сега ти прие за твоя труд като награда, заселването в Царството Небесно и ликуването заедно със Силите Ангелски.

Очите на твоята душа бяха от теб устремени към желанието за бъдещите блага и затова Николае, ти без да се смутиш отиде да страдаш, заради което бе увенчан с венец на безсмъртие от Христа, когато като победител прекрасен пред Него застана.

Маловременната слава на този живот бе от тебе презряна като препълнена с много суета:  силно пожелал да страдаш заради Христа, след като заради Него с камъни беше пребит, ти като син и наследник на Царството се яви.

Умирането заради Христа бе пожелано от вас- вечнославните и затова пристрастията към света и от жестокото мъчение боязънта не разколебаха основата на вашата вяра и сега вие се заселихте на вашето желание в дяловете и постоянно се радвате.

                                                                         БОГОРОДИЧЕН:

Никой не може да изчисли пясъка морски, нито пък дълбините на бездните да изследва, нито пък до твоята тайна да се докосне, понеже ти Богородице превъзхождаш всички Надсветовни Сили с твоята драгоценност. Затова, според величието на твоята мишца помогни на твоите раби умъртвявани, които с вяра на твоя Син се покланят постоянно!

Седален на глас осми,подобен: Премудрост и Слово:

Чрез премъдростта, която думите превишава, чрез дръзновението към Бога, което немощта в сила претворява, ти себе си насочи към деяния, издигна се до съзерцанието на Божието познание и достигнал висотата на съвършеното богословие, чрез твърдата скала на вярата, веднага прогони греховната мъгла от твоята душа и дръзновено застана срещу противниците, които чрез камъните си изпраха ризата на душата ти и те показаха подобен на твоя Владика, Който възлезе от Едом в одежда червена, от Восор обагрена. Затова страдалецо Николае, чрез твоята кръв ти получи възхождане в Царсвото Божие и прие неизречимите блага: Христа Бога моли, да дари на греховете опрощаване на нас, които с любов почитаме драгоценната ти памет!

СЛАВА; ИСЕГА; на празника според пентикостара или Богородичен:

Премъдростта и Словото на Отца, според превъзходния Си Промисъл от теб въплъти се в две същности без да претърпи промяна, издигна природата, от престъплението паднала и освободи света от многосмрадната сквернота. Него Чиста Майко с дръзновение моли, да ни дари с изправяне на непристойните деяния и според благостта Си да ни даде даром на греховете опрощаване, понеже ти си Милостива към тези, които те възпяват и нападенията на двата вида врагове бързо прекратяваш. Затова побързай да дариш на прегрешенията опрощаване на нас, които от все сърце към теб възклицаваме, понеже ние- твоите раби имаме надежда в тебе!

                                                                         ПЕСЕН 4- та.

ИРМОС: Господи Човеколюбецо, чух Твоя Промисъл славен и Твоята непостижима сила прославих!

Човек бидейки, ти Николае славни свръхчовешкото постигна, защото като проля за Христа извор от кръв и река от страдания, достигна до висотата непостижима и сега като се наслаждаваш на неизречимите блага, радваш се заедно с мъченическите събрания.

Ето- ти не изтърпя злочестивите агаряни да свеждат до твар Този, от Когото треперят бездните и преизподнята, и повече чрез дела, отколкото със слова силата на твоя стремеж показа, защото от страшната смърт не се побоя, всички ужаси с търпението си и към Бога се присъедини.

Нападна те на злочестието мерзостта, но ти я отблъсна и всичко маловременно като презря, пред съдилището на злочестивите изповяда, че Христос е Бог по същина и с твоето търпение се потруди да опазиш красотата на прекрасната си душа.

И като възжелахте справедливата реност, вие- мъченици вечнославни без никакви скръбни прилози тайни, с гореща любов на вашите мъки в края, вечното веселие усвоихте и сега заселени във вечните жилища, заедно с Небесните Хорове се веселите постоянно.

                                                                      БОГОРОДИЧЕН:

Дево, Майко Божия, Родила Христа, Който в силата и действието на Божеството Си пребивава Непроменим, заедно с всички светии моли Го да ни даде от нашите грехове пълно оснвобождаване и преди края на живота ни изправяне!

                                                                            ПЕСЕН 5- та.

ИРМОС: Господи, Подателю на Светлината и Творецо на вековете, настави ни в светлината на Твоите повели, понеже други бог не знаем, освен Тебе!

Колко голямо и неизследимо е наследието, което ти Николае получи чрез твоето търпение! То не се вижда от очите на земните, нито се чува от ушите им, нито пък идва в ума им, но ти се измени чрез мъчението и достигна до неизречимата широта на веселието и до Незалязващата Светлина.

Ангелска любов към Христа истинно в теб се разгоря и насочил своя стремеж към подобието, ти в пазвата си като съкровище скри образа на Драгоценния Първообраз и като сложи върху себе си надписа на Царския Печат, в битката за вярата в твоя Цар, кръвта си за Него проля.

Подвигът на твоето търпение стана известен на всички и Христос показа, че истинна е твоята надежда, която ти Николае възложи на Него. Заради това малодушните верни се ужасяват: откъде ти- вечнославният получи силата за познание, ако не от Този, Който те призова за страдания?

О, нека всички ние, които желаем връщането в бащиния дом и почетни победи на игрището и не забравяме паметта на добрите, нека вземем върбовите клонки и цветята на добродетелите, да посрещнем мъчениците и да въздадем похвала на Бога, Който заради тях всички нас с велика милост дарява!

                                                                       БОГОРОДИЧЕН:

Раб твой съм аз и син на твоя рабиня Царице, която властваш на всички: заради неотслабващата ти молба към твоя Бог и Син, приеми съкрушението на сърцето ми, сълзите от очите ми и моли Родения от тебе Съдия, в Деня на Съда да ме удостои с дясната участ!

                                                                         ПЕСЕН 6- та.

ИРМОС: В греховната бездна като се валям, неизследимата бездна на Твоето милосърдие призовавам: от тлението Боже изведи ме!

Бидейки умъртвяван, ти обори мнението на неверието на днешните, че ще сгрешиш и както стоиш в пътя на благонадеждието, ще бъдеш потопен от вълните на морето на отчаяниеето, защото ти като Иона, който малко време беше в корема на кита извика и бе чут от твоя Бог и Господ.

Ето- Бог, Който бързо чува тези, които Го призовават, възложи на тебе жребия доброволно да влезеш сред вълните на морето на страданията, но ти чрез Бога от тях като жив излезе и с твоето мъченическо търпение, на градовете п роповядваш покаяние за спасение.

Делото на твоя подвиг показа, че ленящите се не бива за своето спасение да се отчайват, но от своите предишни злини да отстъпват и смирението да целуват, защото ти Николае изобилно като проля твоята кръв за Христа, чрез твоето страдание се яви като чуден проповедник на познанието на благодаттта.

Утвърждаването на вашето търпение никой не може да изобрази със земни неща: както сред бездушните вещи диамантът, така сред одушевените същества нищо не е по- твърдо от вашите сърца, защото с велико упование ти Георгие, заедно с другия Георги и Николай славния, излязохте оттук с радост.

                                                                             БОГОРОДИЧЕН:

Едва ли някога ще се явиш късно при тези, които твоя силен покров призовават, Владичице на света! Защото след Бога за твоите раби освен тебе няма друга надежда за спасение, понеже Роденият от тебе те дари със слава голяма и когато ти пожелаеш, към твоето прошение скланя.

Кондак на глас втори, подобен: Вишних ищя:

Нека с песни да възхвалим божествения Николай като за благочестието истински поборник и по време на беди помощник непобедим, защото в последните дни той се яви като пресветла звезда, на верните сърцата просвещаващаи сега заедно с Ангелите пред Светата Троица като стои, за всички нас непрестанно се моли!

                                                                                Икос:

Днес Църквата чества свещен празник и светло проповядва доблестните страдания на новия мъченик Николай и неговата борба естеството превишаваща, чрез която той повали врага многоковарен, стана на страдалците слава и похвала, стълб на мъжеството и светилник на всички, които благочестиво го почитат. И сега като проповедник на истината и победител, той заедно с Ангелите пред Светата Троица стои и за всички нас непрестанно се моли.

                                                                           ПЕСЕН 7- ма.

ИРМОС: В древност най- любомъдрите момци се явиха като витии, защото с богоугодните си души като богословстваха, те с устните си пееха: Благословен си, Пребожествени Боже на отците и на нас!

Вселил в своята душа търпението на тримата момци от Вавилон, ти- вечнославният ги надмина, защото те разбраха и разкриха, че ще бъдат избавени, а ти доброволно прие простото страдание и смъртта, за да възклицаваш: Благословен си, Боже на нашите отци!

Отдавайки на Бога своята плът, ти- многострадалният прие съвършен дар, защото след смъртта ти злочестивите на огъня предадоха твоето тяло, то като в горнило се очисти и стана всесъжжение божествено за нас, които възпяваме: Благословен си, Боже на нашите отци!

С камъни убиване да бъде твоето от този свят излизане неверните решиха и твоята смърт за безумие счетоха, но ти показа, че твоето упование с безсмъртие е изпълнено и яви своите страдания като образец за всички, които възпяват: Благословен си, Боже на нашите отци!

Помолете се свети мъченици, светът да бъде умирен и да бъдат спасени душите на нас, които ви възпяваме и на вашите скъпоценни страдания с вяра се покланяме, защото вие като светлина, мрака премахваща, от нас високо полетяхте като възклицавахте: Благословен си, Боже на нашите отци!

                                                                           БОГОРОДИЧЕН:

От родовете човешки ти, Божия Майко и Приснодево, Единствена Добра и Преблажена бе избрана по плът да носиш и да кърмиш Този, от Когото треперят всички творения: Него прилежно моли за вечните блага да не се объркваме ние, които на теб се уповаваме!

                                                                              ПЕСЕН 8- ма.

ИРМОС: Някога във Вавилон пещта огнена действията си раздели според Божията повеля: изгори халдеите и ороси верните, които пееха: Благославяйте Господа всички Господни дела!

Ето я нашата обич към тебе: вечнославни, не забравяй за нея там, където днес се въдворяваш, където звучи радостта на празнуващите мъченици и Ангели, но както сам в добрия живот се измени, така моли се и ние да се променим и близо до теб да се явим като пеем: Благославяйте Господа всички Господни дела!

В твоето велико страдание и с проливането на твоята кръв, ти се яви на целомъдрието като огнен стълб, защото от помрачението на естеството земно се освободи и се очисти за храм на Духа Пресвети, Когото сега съвършено в себе си позна и възклицаваш: Благославяйте Господа всички Господни дела!

А когато ти, твърд като диамант бидейки, кръвта си проля, упованието си не посрами, но отлетя в съвършената висота при Всецаря: Него прилежно моли да не се отвръща от сълзите на нас, които с тъга и плач към Него възклицаваме: Благославяйте Господа всички Господни дела!

Юначни страдалци, когато днес празнуваме драгоценната ви памет, духовното утро на вечното веселие дойде във вашия град, където вие пострадахте и удостоихте се с велики и дивни блага. Но заедно с него и всичко под слънцето вашето мъдро търпение ублажава и възпява: Благославяйте Господа всички Господни дела!

                                                                        БОГОРОДИЧЕН:

Възвесели душите ни ти, която роди Вечното Веселие и Радостта на света, та в тишината на нашите сърца винаги богоугодни да се явяваме като пазим заповедта на твоя Син, Който заради нас се облече в нашата немощ и ни направи силни с Божията Си мощ!

                                                                      ПЕСЕН 9- та.

ИРМОС: Ние- верните с пени величаем от Бога Бога Слово, Който според неизречимата Си мъдрост заради нас от Светата Дева се въплъти неизречимо и дойде да обнови Адама, в отровата на тлението ужасно паднал!

Скоро ти Николае, осъзна зловерието в думите на силните и могъщите в своята власт, счете за мерзост присъединяването към тях, реши, че е по- сладко да избягаш от тяхното зловоние чрез смъртта и след като бе с камъни убит, с радост отиде при Христа.

Лъжата празна в учението на агаряните, които Божия Промисъл не знаят, нито тайните Му познават, но с хулни уста говорят за Бога неправда бе разобличена от тебе, когато ти чрез силата и премъдростта Божия пред тях изповяда Христа и не се ужаси заради Него да претърпиш смърт, страшна за всички.

Окото на твоя ум видя, че подобни на сянка и сън са всички временни неща и затова ти не се уплаши от смъртта, но като най- голямо благо счете доброволно да умреш за Христа и чрез Него и така чрез Него показа се страшен за смъртта, чрез доброволното си търпение я победи и на своя Владика се уподоби.

Вяра истинна в твоя Бог ти, Николае показа и чрез търпението си я съедини с дела на правда, защото какво е по- силно от твоите мъчения и какво е по- болезнено от смъртта, срещу която ти доброволно се укрепи и чрез делата на вярата, принесе обетите си на Господа.

Ето- вие приехте наградата, която око не е видяло, ухо не е чуло и човеку на ум не е идвала, приготвена за вас заради това, че вие с добри стремежи приехте доброволна смърт заради Христа и сега въдворени заедно с Ангелите, Христа Бога молите постоянно и ние с вас да застанем заедно!

                                                                   БОГОРОДИЧЕН:

А макар, че ние- твоите раби съгреаваме, прегърни ни с твоите застъпничества, Майко на Живия Бог, Владичице на света и моли твоя Син Неговата ярост да не се разгори против нас накрая, понеже ние- смирените друг бог не познаваме, освен Него, нито пък имаме друга многокрепка помощница, освен тебе!

Подир каноните следва светилен на глас трети, подобен: Посетил ни ест:

Великомъчениче Николае, чрез посещение от Надсветовните ти бе удостоен със слава, чрез търпение победи мъчението, удиви Ангелите и бесовете посрами чрез простотата на нрава на нашия Бог Христа.

СЛАВА; И СЕГА; на празника според пентикостара или Богородичен:

Майко на Живия Бог, скоро покажи на нас- прибягващите под твоя покров твоята сила и мощта на твоите дела, защото Всемогъща Владичице, нищо не може да се противи на твоята власт!

На хвалитните се пеят четири стихири на глас четвърти, подобен: Яко добля:

Страдалецо Николае, с подвизите на твоето търпение ти удиви човеците и Ангелите, когато заради любовта към Христа, при изтезаването на твоята плът ти преооля болкато и чрез силата на Духа подобно на огнена искра се издигна към небето, където сега достойно си ублажаван като истински ученик на нашия Христос Бог, Който заради нас доброволно пострада. Него моли от тление и беди да бъдем избавени ние, които честваме с вяра твоята вседрагоценна памет!

Страдалецо Николае, чрез твоята ревност по Христа, чрез твоята крепка любов и чрез силата на Духа, чрез подвига на твоето търпение и чрез раните на твоите мъчения, ти направи така, че заедно с небесните да тържесвтуват и земните и събра в един тези два чина, чрез дивното величие на твоето изповядване, което потресе на силните чувствата и те се удивиха на твоята непоколебима вяра в нашия Бог Христа: Него моли от тление и беди да бъдем избавени ние, които честваме с вяра твоята вседрагоценна памет!

Страдалецо Николае, изпълнен с преизящно любомъдрие и на Духа със силното познание, чрез твоя простоват и безхитростен нрав, и чрез крепкодушието на твоята мисъл, ти ораторските сплетни посрами и се яви като пълноводна река на премъдростта истинна, на Божия Дух като изряден инструмент музикален и като прекрасен дом на Светата Троица- нашия Бог: Него моли от тление и беди да бъдем избавени ние, които честваме с вяра твоята вседрагоценна памет!

Доблестните страдалци не чрез силата на думите явиха пътя на Православието и познанието на истината, но се постараха чрез деяния в себе си да ги изобразяват като подлагаха тялото на търпение и рани. И така: единият с буен огън се съедини и като Божие всесъжение се яви, вторият нависоко обесен премина в живота небесен, а този като беше с камъни посипан, с Крайъгълния Камък приобщи се. Затова те получиха Царството Безсмъртно и с радост молят Бога за душите ни.

                                                                    СЛАВА; глас осми:

Мъчениците   като пазеха истинното познание според образа, не протегнаха ръцете си мислени към дървото, отхвърлрено от ума, което наглед е красиво, но действието му носи смърт, покриха прадедната голота с мощта на страданията и източиха осияване като лъчи на нова луна. Нека възкликнем към тях и да кажем: О, Сердикийска похвало, утвърждаваща вселената във вярата, понеже имате пред Христа нашия Бог дръзновение, изпросете за света мир и велика милост за душите ни!

И СЕГА; на празника според пентикостара или Богородичен по гласа на славата:

Владичице, приеми молитвите на твоите раби и избави ни от всяка нужда и печал!

  1. 05: СЛУЖБА НА СВЕТИЯ МЪЧЕНИК ГЕОРГИ СОФИЙСКИ НАЙ- НОВИ.

                                                                     НА ВЕЧЕРНЯТА.

На Господи воззвах след стихирите на празника според пентикостара се пеят стихирите на мъченика, глас пети, подобен: Радуйся постнически:

Радвай се, Георгие, Христов страдалецо, красото млада и по душа, и по тяло, стълбе на Православната вяра, от свирепостта на мъчителя неповален съсъде на Божията мъдрост, от ласкателствата на врага несъкрушен, доблесте мъжествена, от заплаха с мъчения неуплашена, крепко търпение, непреодоляно нито от побоя, нито от затварянето в тъмница, нито от горенето с огън, нито от обесването на дърво! Христа, нашия Бог моли, да дари на нашите души велика милост и мир!

Радвай се Георгие, Христов страдалецо, който чрез мъдростта на Духа нечестието посрами, затвори безбожните уста на агаряните, Христа Бога на всички проповядваше, не отстъпи от Православната вяра и заради това бе подложен на нетърпими мъки и изтезания, но укрепяван от благодатта, победно всичко изтърпя и на дърво обесен, като по стълба високо в небето полетя! Христа, нашия Бог моли, да дари на нашите души велика милост и мир!

Радвай се Георгие, Христов страдалецо, който заради Христа, Който бе на Кръста повесен и възкресе, ти на дърво бе обесен и се наслади на росата небесна, вкуси от нектара на Божиите милости, вместо на тлението смрадта, проля благоуханието на рая, пред всички образа на Възкресението показа и затова сега с блаженството на Небесното Царство се причестяваш и в лицето гледаш Божията красота! Христа, нашия Бог моли, да дари на нашите души велика милост и мир!

Други стихири на глас втори, подобен: Егда от Древа:

Георгие, мъченико славни, когато Бог те дари на твоите родители като плод наСвоето благоволение и на техните молитви, тогава Той с печата на Своята любов те беляза, за да възрастваш в преуспяването като крепко се утвърждаваш в Христовата вяра. Затова когато нечестивите дръзко опитаха да те отделят от Крайъгълния Камък, направиха те мъченик славен.

Георгие, мъченико славни, когато нечестивите агаряни на смърт те осъдиха и на дърво те обесиха, пожелали да посламят чрез тлението вярата във Възкресението, те три дни непогребан те оставиха. Обаче Този, Който беше тридневно погребан и възкръсна от мъртвите, с роса жегата прохлаждаше и изобличи злобата им чрез благоуханието на твоето тяло.

Георгие, мъченико славни, когато твоята майка обесен те гледаше и три дена стоеше заедно с теб- непогребания, тя на Магдалина се уподоби като проливаше благодарствени сълзи. Обаче като подражаваше и на Пребожествената Мария, нейната света душа с меч бе пронизана и затова тя скоро те последва, заедно с теб бе погребана и заедно с тебе в Царството се засели.

СЛАВА; глас шести:

Елате вие, мъчениците обичащи, за да увенчаем с песни похвални Христовия мъченик Георги, който добре измина пътя на мъчението в град Средец /сиреч София/! Защото той като се въоръжи с Христовата вяра, мъжествено влезе в подвига, Христа като Син Божий изповяда, докрай унищожи агарянските предания и така за мъчениците образец и пример стана. Затова сега той на небесата се въдворява заедно с мъченичиските хорове и Спасителя на всички моли вета да умири и да спаси нашите души.

И СЕГА; на празника според пентикостара или Богородичният догматик на глас шести Кто тебе не ублажит…

На литията се пеят следните самогласни стихири:

                                                                              Глас първи:

Светлият мъченик със своите славни страдания Небесните Сили развесели, а нас на земята събра за празника на неговото добропобедно преставяне, в който ние прославяме неговите подвизи, които той даже до смърт претърпя заради Христа и към него възклицаваме така: Свети Георгие, моли се за нас да получим заселване в рая и велика милост!

                                                                          Глас втори:

Граде София, весели се в Господа! Радвайте се всички околности и възпейте с похвали Георги- новия страдалец, който в последните дни пострада и показа търпение с това на древния равно! Затова нека прославим Христа, Който го укрепи, с победа срещу противниците го дари, със светъл венец го увенча и по молитвите му ни дава велика и богата милост!

                                                                СЛАВА; глас пети:

Братя, нека с любов се съберем за днешното тържество на славния мъченик Георги! Нека Воинствата Небесни да се веселят, а земята да се удивява на търпението преславно, с което светлият юноша понесе биенето с тояга, с огън обгарянето и обесването на дърво! Кой не ще се удиви, кой не ще го прослави и възпее с песни похвални като каже: Мъченико Георгие, моли Бога ние, които почитаме твоята памет, от всякакъв прилог на противника да бъдем избавени и душите ни да се спасят!

И СЕГА; на празника според пентикостара или Богородичния от възкресните стиховни на глас пети Храм и Двер еси…

 

На стиховните се пеят стихири на глас първи, подобен: Небесних Чинов:

Мъченико Георгие, ти се яви като страдалец доблестен и Христов воин непобедим, който исконния противник повали, когато с делото на твоето търпение и с мъдростта на словата си, ти посрами нечестивите агаряни и затова прие нетленен венец от ръцете Господни, и като се веселиш заедно с Небесните Хорове, моли се да се спасят душите ни!

Стих: Праведникът цъфти като палма, издига се като кедър ливански.

Каква достойна похвала да ти принесем и с каква песен да те възпеем, страдалецо Георгие? Защото ти презря като смет земната слава, неподдал се на вражеските ласкателства пребиваваше, възприел на майка си назиданиет да не се боиш от смъртта заради нашия Спасител Христа. Затова ти бе на обеване осъден и предаде душата си на Господа: моли се да се спасят душите ни!

Стих: Насадени в дома Господен, те цъфтят на нашия Бог в дворите.

Страдалецо Георгие като стоиш сега дръзновено пред Бога Христа и ясно се наслаждаваш на Неговата нетленна красота, не забравяй да се грижиш за твоя град и твоите съграждани, но моли се те да бъдат запазвани от всякакво нападение вражеско и крепко в православното благочестие да се утвърждават, а нашите души да се спасят!

СЛАВА; глас осми:

Георгие, Христов страдалецо, заради клеветата на нечестивците ти бе пред мъчителя изправен и когато той с ласкателства те увещаваше от благочестието да се отречеш, ти ясно пред всички Христа Бога проповядваше и чрез силата на Духа докрай унищожи агарянската вяра. Затова след като плътта ти бе обесена подир многото мъчения, ти- блаженият сред своята кръв като в колесница огнена седна, издигна се при нашия Троичен Бог и причислен към Небесния Хор, молиш се душите ни да се спасят!

И СЕГА; на празника според пентикостара или Богородичния от възкресните стиховни на глас осми Безневестная Дево…

 

                                                             Тропар на глас четвърти:

Георгие премъдри и славни, от любовта към Бога обхванат, ти пред нечестивците Христа Бога проповядваше, потъпка под нозете си турското злочестие, заради мъченията с венец бе украсен и към Небесния Хор бе присъединен. Моли Христа Бога да запази твоето Отечество, твоя град и народа, които постоянно почитат твоите подвизи!

СЛАВА; И СЕГА; на празника според пентикостара или Богородичния Еже от века утаенное…

 

                                                                      НА УТРЕНЯТА.

На Бог Господ се изпяват тропарите според написаното в края на вечернята като този на мъченика се повтаря. След първата катизма се пее седален на глас първи, подобен: Камени запечатану:

Майката от София като подражаваше на мъченицата София, поощряваше плода на нейната утроба да не се бои от смъртта заради Христа и затова нейната рожба добра не се отрече от вярата и след като мъжествено мъките претърпя, на Господа предаде своята душа и когато на дърво бе обесен нетленно, стана образ на Възкресението. Слава на Този, Който сила им даде; слава на Този, Който ги прие; слава на Този, Който ни наставлява чрез техните драгоценни страдания!

СЛАВА; И СЕГА; на празника според пентикостара или възкресния Богородичен Гавриилу вещавшу тебе…

 

След втората катизма се пее седален на глас трети, подобен Красоте девства твоего:

С красота на лицето Бог те дари и с прекрасност украси душата ти, а ти таланта си като преумножи, нивата на твоята изтезавана плът украси и с кръвта си семето на Царството като напои, с търпението на сеяча се препаса и изцяло в ръцете на Господа се предаде. Заради това ти плода си умножи и пожъна мъченически венци.

СЛАВА; И СЕГА; на празника според пентикостара или образеца Красоте девства твоего…

 

Полиелей и величание на мъченика. След полиелея седален на глас осми, подобен: Премудрост и Слово:

На Божието Слово на премъдростта, ти стана причастник пребогат, агарянските учители посрами и имайки за Помощник Христа, мъки ужасни претърпя и дори в смъртта от благочестието не отпадна. И когато на дърво обесен висеше три дена, ти благочестивите развесели с телесно нетление и затова ние светото ти преставяне празнуваме и на Господа хвала принасяме. Георгие триблажени, Христа Бога моли, да дари на съгрешенията опрощаване на нас, които с любов почитаме драгоценната ти памет!

СЛАВА; И СЕГА; на празника според пентикостара или образецът /Премудрост и Слово/:

Премъдростта и Словото в твоята утроба, ти неизречимо зачена Го Майко Божия, роди Този, Който света държи и носеше в обятията си Твореца на тварите, Който всичко обхваща и на всички храната им дава. Затова моля те, Дево всесвята и с вяра те славя, от прегрешенията ми за да се избавя и когато в Деня на Съда пред лицето на моя Създател ще застана, Владичице, Дево Чиста, дай ми помощта си тогава, защото ти- Всевъзпяваната можеш всичко каквото желаеш!

Степенни: първи антифон на глас четвърти, прокимен на глас четвърти: Праведникът цъфти като палма, издига се като кедър ливански. Стих: Насадените в дома Господен ще разцъфнат на нашия Бог в дворите.     

Евангелски чин. След Пс. 50 се пее самогласна стихира на глас втори:

С Божиите слова като се укрепи, ти в подвига на мъченичеството добре се утвърди, бесовската сила разгроми, агарянските учители посрами, жителите сердикийски удиви, ужаси Силите Ангелски и събора мъченически прослави. И сега Георгие, страдалецо от десницата на Христа увенчан, моли се за нас!

КАНОН НА СВЕТИЯ МЪЧЕНИК ГЕОРГИ СОФИЙСКИ НАЙ- НОВИ, В НЕГО ИМА АКРОСТИХ НА ЦЪРКОВНО СЛАВЯНСКИ: НОВОМУ МУЧЕНИКУ НОВОЮ СПЛЕТУ ПОХВАЛУ- ЗАПАЗЕН В ПРЕВОДА.

                                            ГЛАС ЧЕТВЪРТИ. ПЕСЕН 1- ва.

ИРМОС: След като древният Израил премина пеша със сухи нозе по дъното на Червено море, победи в пустинята на Амалик силата, чрез изобразилите Кръста Мойсееви ръце.

Новопросияли мъченико, ти се яви на вселената в последните дни, но дай ми чрез благодатта си слово, за да мога твоите подвизи да възпея достойно!

Облечен в бронята на изповядването на вярата Христова и шлема на благодатта сложил, с език боговдъхновен ти посече безумния мъчител като с меч.

Воин досточуден бидейки, при твоята съпротива от Христа укрепяван, ти потъпка под нозете си Мохамедовите предания и нечестивия мъчител напълно посрами.

                                                                           БОГОРОДИЧЕН:

От Божия Дух по волята на Отца, ти без мъж да познаваш зачена Сина и по плът роди Този, Който без майка преди вековете съществува от Отца.

                                                                           ПЕСЕН 3- та.

ИРМОС: Христе, Твоята Църква в Теб се весели и възклицава: Господи, Ти си моята Крепост, Прибежище и Утвърждаване!

Мъдро последва ти своя Владика, Който бе на Дървото повесен от иудеите пророкоубийци и изобрази в твоята плът Христовите скърби за Църквата.

Убийците нечестиви, събрани против тебе бяха като от силен воевода от теб победени и така ти цялата хитрост на змея- враг унищожи.

Мъдрият страдалец застана пред мрежата от слова измамни, които областният уравител разпростря, за да го хване и му каза: Престани да празнословиш, защото аз не ще се отрека от Христа Бога и твоето нечестие не ще приема никога!

                                                                          БОГОРОДИЧЕН:

Убежище Единствено за изпадналите в беди и Свръхестествена Ходатайка за добрини си ти, Майко Божия и затова към теб възклицаваме: Радвай се, защото роди Господа- Спасението на нашите души!  

Седален на глас четвърти, подобен: Вознесийся на Крест:

Свети Георгие, блажени страдалецо, бидейки на дърво обесен от нечестивите и три дена висящ нетленно за тяхна посрама, ти с благодатта си развесели твоя град и хората православни, опазваш ги от нападенията вражески и винаги им даваш в помощ молитвите си, и за дръзновение пред Бога- вярата, която победи света!

СЛАВА; И СЕГА; на празника според пентикостара или Богородичен:

Когато видя обесен сина си и на дърво тридневно висящ, софийската майка подражаваше на тебе, Божия Майко, която в древност бе наранена в утробата майчинска и после тя предаде на Бога своята душа, с радост изпълнена поради непобедимата победа на благочестието.  

                                                                          ПЕСЕН 4- та.

ИРМОС: Когато Църквата видя Тебе- Слънцето на правдата издигнат на Кръста, тя в своя чин застана и достойно възклицаваше: Слава на Твоята сила, Господи!

Човече, за какво са ми тези много обещания и думи, които ми предлагаш безумно, защото за мене всичко това е по- горчиво от жлъчка?- това каза ти, Георгие на мъчителя и продължи: но мъчителю, прави каквото искаш, защото аз възклицавам: Слава на Твоята сила, Господи!

Ето- колкото повече зломислещият мъчител изтезаваше плътта ти с много рани, толкова ти- триблаженият мисълта си непреклонна пазеше и усърдно възпяваше: Слава на Твоята сила, Господи!

Никога не ще послушам тебе, който блъскаш ме към гибелта ми- казваше Георги на мъчителя- аз усърдно ще умра за Този, Който заради мене умря и заедно с мъчениците ще възклицавам: Слава на Твоята сила, Господи!

                                                                   БОГОРОДИЧЕН:

И след като без брак да вкусиш роди твоя Син, ти пак се яви като Дева и подир раждането си. Затова с песни непрестанни, ние към теб възклицаваме: Дево и Майко Чиста, радвай се!

                                                                       ПЕСЕН 5- та.

ИРМОС: Ти, Господи- Светлино Света, дойде като Светлина в света и извеждаш от мрачното незнание тези, които с вяра Те възпяват!

Красив стана ти с твоите рани, които заради любовта към твоя Господ доблестно претърпяваше: чрез тях твоята плът се утвърди и така палачите, и мъчителят, който нови изтезания измисляше се изнуриха.

Ужасна и преславна бе твоята битка заради Христа! Всички, които твоя подвиг видяха, почудиха му се и твоето търпение похвалиха, а пък агаряните със срам бяха обляни.

Но Георги- честният страдалец, получи Царството заради своите нрав благочестив, доблестен разум и гореа вяра!

                                                                       БОГОРОДИЧЕН:

Оръжие непобедимо си ти, Богоневестна против враговете ни, понеже ние те имаме като Сила и Надежда за нашето спасение!

                                                                        ПЕСЕН 6- та.

ИРМОС: Господи, принасям Ти думи на хваление!- Църквата възклива към Тебе, очистена от бесовската кръв чрез Кръвта, изтекла поради милостта Ти от Твоите ребра!

Всуе бяха извършвани всички изтезания и те въобще не разклатиха стълба на благочестието: нито биенето с тояги, нито раните, нито свирепостта на повеляващия, нито тежкия затвор, нито смъртта насилствена, нито обесването на дърво.

Умът ти с чистотата си на херувимските очи се уподоби, защото докато на земята ти мъжестевено търпеше мъченията, с мисълта си стоеше на небесата пред твоя Владика, Който ти даде венец победен.

Юношески се зарадваха мъченическите събрания, когато видяха твоето дръзновение и те се присъединиха към Ангелите, които невидимо в твоя подвиг те укрепяваха.

                                                                     БОГОРОДИЧЕН:

Странно чудо, от всички чудеса най- ново настана, защото Девата без мъж да познае прие в утробата си Този, Който всичко държи и не се повреди!

Кондак на глас осми, подобен: Возбранной Воеводе:

Страдалецо, ти се яви като многосветла звезда, неизмамена от света и възвестяваща Слънцето на правдата- Христа, и след като под нозете си потъпка Мохамедовата лъжа, ужаси беззаконните мъчители, даде на верните светлина и непрестанно молиш Бога за всички нас!

                                                                       Икос:

Премъдрият Насадител на Мисленото Лозе, Който с устата Си пресвети притчи говори ни каза, че за дошлите на работа в часа единадесети дава същата заплата като на тези, които се трудят още от първия. И сега Той на дело скритото в притчата ни откри като ни показа новия мъченик Георги, който под нозете си потъпка лъжепреданията Мохамедови, с крепкото си търпение ужаси беззаконните мъчители и в последните години стана подобен на хилядите първи мъченици и затова на верните дава светлина.    

                                                                           ПЕСЕН 7- ма.

ИРМОС: В пещта персийска отроците Авраамови, от любовта към благочестието по- силно от пламък разгаряни, възклицаваха: Господи, благословен си в храма на Твоята слава!

По- големи и по- големи страдания ти нанасяше мъчителят коварен, но ти все повече ги изтърпяваше заради любовта към твоя Бог Христа и радостно възпяваше: Господи, благословен си в храма на Твоята слава!

Люти побоища и изгаряне готов съм да приема сладостно, заради любовта към моя Христа!- истинният Христов мъченик на беззаконниците казваше и радостно възпяваше: Господи, благословен си в храма на Твоята слава!

Единокупно всички турци беззаконни като зверове със зъби скърцайки, убийствено хванаха и за обесване поведоха Божия проповедник, който радостно възпяваше: Господи, благословен си в храма на Твоята слава!

                                                                   БОГОРОДИЧЕН:

Ти, Богородице даваш радост на нас, които възклицаваме: Благословена си между жевите, Всенепорочна Владичице!

                                                                          ПЕСЕН 8- ма.

ИРМОС: Даниил ръце разпростря и затвори устите на лъвовете в ямата, а момците- за благочестието ревнителите, препасани с добродетелта, огнената сила угасиха и възклицаваха: Благославяйте Гспода всички Господни дела!

Ублажаваме те всички, когато слушаме за твоето мъжествено търпение и за ходатай пред Христа като те намерихме, пред твоя драгоценен гроб се покланяме и възклицаваме: Благославяйте Господа всички Господни дела!

Пред Царя на Силите ти светло стоиш, хвалиш се с Христовите рани, изобразени върху твоето тяло и облечен в багреницата на твоите кърви, заедно с мъчениците ликуваш и възпяваш: Благославяйте Господа всички Господни дела!

Околностите всички на град Средец /сиреч София/ се украсяват с твоята драгоценна памет, защото ти Георгие страдалецо, след като завърши мъчението си, на небесата с победен венец се удостои и възпяваш: Благославяйте Господа всички Господни дела!

                                                                      БОГОРОДИЧЕН:

Хвалим те всички, Майко Божия като Единствена в родовете Дева Пречиста, понеже ти стана Божие Жилище без въобще да бъдеш изгорена от Огъня на Непристъпната Светлина.

                                                                           ПЕСЕН 9- та.

ИРМОС: От тебе Дево- Непристъпната Планина откъсна се Камъкът Неотсечен с ръка и събра противоположните естества. Затова Богородице, ние с веселие те величаем!

Воин истинен бидейки на Христовото изповедание, ти се яви като унищожител на безбожната измама. Затова и сега с твоите молитви унищожи надиганията на варварите и повали ги под нозете на хората православни!

А когато твоята плът след побоя и проливането на твоята кръв бе обесена, и от вятъра разлюляна, с това ти изпя песен победна и затова чрез твоята сила посрами тези, които ни нападат и покажи победители хората православни, които те славят с вяра!

Любезно празнувайки твоята памет светозарна, ние те молим, блажени Георгие: това място, където твоята памет се слави неповредено запазвай и утвърждавай силата на православните!

                                                                  БОГОРОДИЧЕН:

Ублажаваме те всички непрестанно с любов и вяра, Марийо Благословена, понеже чрез тебе придобихме Вечното Спасение!

Подир канона следва светилен на глас трети, подобен: Свете Неизменний:

Георгие, страдалецо блажени като стоиш заедно с мъченичиските хорове пред Незалязващата Светлина, с твоите молитви спасявай тези, които паметта ти възпяват от всякакви беди и изкушения!

СЛАВА; И СЕГА; на празника според пентикостара или Богородичен:

Пречиста Майко и Дево, след Бога ние се уповаваме на тебе: с твоите молитви към Разпнатия, Роден от тебе до края невредими запази ни, за да славим тебе- на нашите души Надеждата!

На хвалитните се пеят четири стипхири на глас осми, подобен: Что ви наречем:

Как да те наречем Георгие? На Ангелската красота огледало, показващ как зарите на Божия Дух в тебе сияят. Затова голяма бе на твоя подвиг наградата и ти в прекрасните жилища на небесния рай влезе с радост: моли се да се спасят душите ни!

Как да те наречем Георгие? Светъл извор на премъдростта на Божиите слова, който думи на благочестието източва за удавяне на нечестивите, защото ти на Божия Дух чрез силата съдията разобличи и затвори устите на агарянските мъчители: моли се да се спасят душите ни!

Как да те наречем Георгие? Неразрушима крепост на търпението, срещукоято вееха ветровете на словесните изкушения и бе връхлитана от водите на жестоките мъчения- биене с тояги и със свещи изгаряна, но основана върху скалата на вярата, непоклатима останала: моли се да се спасят душите ни!

Как да те наречем Георгие? Благоуханен крин, който на слънцето цъфти и с аромата си изпълва всички околности, защото ти след като на дърво бе обесен, три дена висеше и като не показа злосмрадно тление, утвърди вярата във възкресението: моли се да се спасят душите ни!

                                                                 СЛАВА; глас шести:

Радвай се Средецо /сиреч Софийо/, български граде, защото в тебе израсна плодът прекрасен- добропобедният мъченик Георги, който мъжествено потъпка цялото коварство на мъчителя, венеца на победата прие достойно, проповядваше на хората честно да се покланят на Единия Бог в Троица и обесен на дърво, душата си за своя Христос положи! Затова и ние с дръзновение възклицаваме към прославилия го Христос Бог наш света да умири и да спаси душите ни!

И СЕГА; на празника според пентикостара или Богородичния: Богородице, ти си Истинската Лоза…

Изпява се великото славословие и започва Божествената Литургия.

Забележка: преводът е направен според църковно славянския текст, редактиран от Левкийския Епископ Партений.

                                                                        МЕСЕЦ ЮНИ.

  1. 06. СЛУЖБА НА СВЕЩЕНОМЪЧЕНИКА ВИСАРИОН, ЕПИСКОП СМОЛЯНСКИ.

                                                              НА МАЛКАТА ВЕЧЕРНЯ.

На Господи воззвах се пеят стихири на глас първи, подобен: Небесних Чинов:

Ние с любов възхваляме воина на Царя Небесен и непрестанния молител за земните, който разкъса примките на робството земно и прие два небесни венеца: на мъченик и на светител.

Днес над Българската земя блести небесно сияние, хоровете Ангелски със земните за пеене се събират заедно и всички ние отдаваме похвали неотклонно към този, чийто вървеж по пътя към истината бе неотклонен.

Не познавайки небесните неща, агаряните твоите мощи в земята погребаха, но макар и скрит, от небето към твоя народ на земята погледни и като застъпник на нашата Православна страна, утвърди го непорочно да опази вярата!

                                                                       СЛАВА:

Свещеният Висарион към нас говори: чедца мои, аз за небесното ви проповядвах, а вие свикнали на земните похоти, се самоизмамвате като че сте агаряни: но понеже сте Христови, оставете тях и техните желания, и нека сърцата ви да се разпалят, за да не отпаднете от небесните обещания, на нашия Православен народ при Кръщението дадени!

И СЕГА; изпява се образецът, сиреч Небесних Чинов.

На стиховните се пеят стихири на глас втори, подобен: Доме Ефратов:

Свети Христов Доме, православни хора, възпейте с песен свещена Висарион новоявения свещеномъченик от Българския род!

Стих: Праведникът ще разцъфти като палма, ще се издигне като ливански кедър.

Пречудни Висарионе, вървейки из родопите, ти достигна Небесния Дом и с неговите сияния сърцата ни светло озаряваш.

Стих: Насадените в дома Господен ще разцъфнат в дворите на нашия Бог.

Българската земя, която бе Христов дом в древност, днес тъпкана от чужденци ридае и с устата на верните възклицава: помилвайте ни и помогнете ни, новомъченици от нашия род!

                                                            СЛАВА; глас четвърти:

Отче Висарионе, чрез проливането на кръвта ти и поруганието ти от злите, ти се яви като прослава на верните, които рабски към тебе възкликваме: от греховните окови освобождавай тези, които с вяра те славят!

                                                              И СЕГА; Богородичен:

Избави ни от нашите нужди, Майко на Христа Бога, Родителко на Всетвореца, за да възклицаваме всички към тебе: Радвай се, Единствена закрилнице на душите ни!

                                                                НА ВЕЛИКАТА ВЕЧЕРНЯ.

На Господи воззвах се пеят самогласни стихири на глас четвърти:

Днес Ангелите радват се на небесата и ликува Българската земя, защото настана на блажения Висарион паметта. Верни, нека да се съберем в неговия храм и молитва към нашия отец и закрилник да отправим, защото той принася нашите молби на Христа и както квачка пиленцата си, от всякакво зло своите чеда предпазва чрез своята грижа! /2/

Ако човек обоча Божията истина, непоколебим пребъдва във вярата- това ти, в озарението си, досточудни отче Висарионе на мъчителите казваше и получил венеца на законния подвиг, ти- закрилникът на Българския род засели се в Христовия чертог, където за нас се молиш. /2/

Премъдри отче, ти наистина направи своята душа невеста на Христа Бога, остана Му верен докрай и се яви като светилник, който с богати лъчи нашата земя озарява и с драгоценните си кърви я напоява. Затова свеени отче Висарионе, ние към теб възкликваме благодарно: Висока звездо, радвай се!

Ето- днес настана време свещено: радвай се, Българска земьо! Защото в последните времена ново слънце от теб възсия и на небето на Църквата яви се нова звезда- Висарион блаженият, Божие агне и подражател на мъчениците древни. Затова достохвални, дай твоето благословение на нас, които пред тебе падаме и с молитвите си от всякакви несгоди и беди избави ни!

СЛАВА; глас шести:

Висарионе отче наш, преди да претърпиш мъченията, чрез твоите божествени наставления ти засили оскъдялата вяра в твоите чеда и утвърди в Православието възлюбеното от тебе стадо. Затова и в тези времена на оскъдяване на вярата, като добър пастир с молитвите си заблудените изправи и под покрова на Църквата ги заведи!

И СЕГА; изпява се Богородичният догматик на глас шести Кто тебе не ублажит…

Вход. Прокимен на деня. Паримийни четива.

На литията се пеят самогласни стихири на глас първи:

Верни, нека днес светло да възхвалим Висарион славния, защото за валящите се в мрак той възсия подобно на звезда! И нека да възкликнем към него като към отец благ: Свещеномъченико, виж страданията на своя род, за когото се молеше в дните на агарянското робство и понеже си на страдащите утешител, и на скърбящите дръзновен защитник, пролей пред Христа сълзи за нас, защото ние от много грехове поиваме и в неверието блуждаем като езичници!

През огъня на много мъчения преминал, ти като злато очисти се от всяка неправда, достойно името Христово изповяда и прие от Него венец нетленен. Затова досточудни отче Висарионе сиротни не ни изоставяй, но горещо моли Христа Бога да опрости греховете на нас, които възклицаваме: Радвай се, на град Смолян неотстъпни покровителю и молитвенико за душите ни!

О, Родопски новомъченици преславни, от вашите земи прогониха ви агаряните лукави, но не можаха да отнемат вашата вяра! Те вашите тела унищожиха и затова с нетление украсиха душите ви; когато ви намираха скрити в пропастите и планините, колеха ви като агнета и вие подобно на агнета, заедно с вашия пастир Висарион пред Христа застанахте и се молите непрестанно за вашите чеда страдащи.

Поразиха пастира, но да разпръснат овците не можаха, защото на своя пречуден отец Висарион като подражаваха с вяра, овците Христови от вълка Мохамед се погнусиха премного, от неговите зли роби претърпяха мъки мъжествено и сега ликуват в Царството, приготвено за тях от века. Затова нека пред тях усърдно да паднем и да възклицаваме: наши отци и майки, нас- грешните не ни изоставяйте, но чедата си защитавайте!

Отче, с  думи благи ти хората си укрепяваше и с делата си образец на благочестие им показа. А когато плътта ти бе измъчвана от страшни страдания, чрез силата на Духа Всесвети ти унищожи агарянските козни и показа, че стремежите на мъчителите са напразни. Заради това ние днес твоята памет светло почитаме и смирено просим твоята защита.

Ти на твоя Бог и Спасител се подчиняваше, крачките ти от пътя на истината не се отклоняваха и затова получи от Христа сила, и със сърце щастливо радостно възкликваше за Всесилния: Кой Бог е велик като нашия Бог, Който напразно враждуващите срещу мен порази и зъбите на измаилтяните строши!

СЛАВА; глас осми:

Блажени Висарионе за благочестието поборниче, ти в каквото бе научен пребиваваше и като следваше учението на дълготърпението, изгнанието и страданието на апостолите древни, ти като техен достоен ученик се показа, с жезъла пастирски прогони вълците хищни и положи душата си за овците. Затова как да не прибягваме усърдно при тебе, на нашия род закрилнико просейки твоята гореща защита за всички, които те почитат?

И СЕГА; Богородичен:

Пречиста Богородице, ние като Защитница на нашия род те възпяваме и твоето име с вяра призоваваме: пресечи кроежите на народите, които ни залагат капани, хулите на невярващите и на еретиците унищожи, и милостиво посети страдащите хора, защото като Небесна Царица, ти можеш каквото поискаш да сториш!

На стиховните се пеят стихири на глас четвърти:

Отче Висарионе, днес твоята слава вселената в твоя храм възвестява, Небесната и Войнстващата Църква празнуват заедно и на верните събранието те възхваля като мъжествен бранител и дълготърпелив изповедник на истинската вяра. Свещена и пречудна главо, умоли Отца, Словото и Духа- Единия Бог, всички ние да бъдем спасени!

Стих: Праведникът ще разцъвти като палма, ще се умножи като ливански кедър.

Верни, нека с една уста да възкликнем към Висарион- непобедимия страдалец, богомъдрия наставник, утешителя на страдащите, на скърбящите даващия радост, благия отец, който чедата си във време на нещастия не изоставя: Отче, в ден на скръб защити ни и с омофора си нас, които те обичаме, покрий ни от всякакви беди и злини!

Стих: Насадените в дома Господен ще разцъфнат в дворите на нашия Бог.

Отче Висарионе, ти хранеше твоя страдален народ със словата на нетленния живот и след като с капките на кръвта си Родопската планина освети и издигна се светло в Чертога Небесен: въздигни оттам сърцата ни от тлението към озарението!

СЛАВА; глас шести:

Този ден е и за радост, и за скръб: радост, в която възпявяме и славим тебе- свещеномъченика от народа Български, защото във времената на вековното робство, ти се яви като стълб непоклатим  на Христовата Църква и утвърди твоето стадо във вярата. А скръб, защото и днес се вълнуват народите, еретиците замислят злини против Господа Христа и Неговата Църква, а Българската земя, що е добро забравила, отдръпва се от своя Спасител.

И СЕГА; Богородичният от възкредните стиховни на глас шести Творец и Избавител…

 

                                             Тропар на свещеномъченика, глас четвърти:

Днес празнуваме паметта на светилника на нашата земя и с любов възхваляме дивния страдалец, защото той посрами злобата на безумните агаряни и утвърди верните в благочестието. Нека сегавсички с ликуване към него да възкликнем: Радвай се, отче наш Висарионе, на народа Български молитвенико!

СЛАВА; И СЕГА; Възкресният Богородичен Еже от века утаеное…

 

                                                                    НА УТРЕНЯТА.

След първата катизма се пее седален на глас пети:

Господи Боже наш, ние се срамуваме и не смеем да издигнем лицата си към Тебе, защото нашите беззакония станаха от морския пясък по- многобройни, но сега се молим на Тебе Отче наш, Който си на небесата: по молитвите на всички новомъченици от нашия род към нас милосърден бъди, в спасението настави ни и дай ни да стоим твърдо в мястото на Твоята слава!  

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен:

Богородице, ти си Истинска Майка на нашия Бог: избави ни от враговете на душите ни, не забравяй докрай нас- потъналите в греховете ни многобройни, но дай живот за нашите души и сърцата ни за покаяние смекчи, та към теб да възклицаваме: Радвай се, Всемилостива Помощнице и Закрилнице на тези, които при тебе прибягват с вяра!

След втората катизма се пее седален на глас втори:

Защо сме унили и от много скърби подтиснати, след като в несгодите си имаме утешител: на нашия народ свещения светилник, Висарион мъченика, пастира Смолянски, който заедно с вечно стоящия пред Бога хор на Българските новомъченици, горещо моли Бога да бъдем спасени ние всички?

Богородичен няма /?!/: това може да се дължи или на грешка при отпечатването на службата, или на пропуск, допуснат от съставителите на службата.

Полиелей и величание на мъченика. След полиелея седален на глас осми:

Доблестномъдри свети Висарионе, състрадателни молитвенико на Българския род, ти в пустините Родопски с любов нахрани гладуващите словесни овци със злака благовонен на евангелското учение,бащински утешаваше разтърсваните от съмнения и затова сега на небесата като пребиваваш,непрестанно молиш Христа за твоите чеда.

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен:

Към тебе Богородице Дево, Звездо Златозарна, от която в помрачения свят възсия Слънцето на правдата, ние със сълзи прибягваме, защото търгашите езически се трудят твоите хора да осквернят, а ние- лошо униващите не вършим никакво добро. Многомилостива Богоотроковице Блага, не презирай молитвите ни, не отвръщай от нас- недостойните лицето си, но помилвай ни и спаси ни!

Степенни: първи антифон на глас четвърти, прокимен на глас четвърти: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Стих: Какво да въздам Господу за всичките Му благодеяния към мене?

Евангелски чин. След Пс. 50 стихира на глас шести:

Когато дишащите зло агаряни пожелаха да привлекат христолюбивите Българи в своята лъжевяра, светителят Висарион с твърд ум застана и навсякъде своето стадо укрепяваше против лъжите и насилията на враговете Христови като увещаваше хората да претърпят мъки, страдания, затваряне, но докрай да изповядват Светата Троица, за да наследят достойно Царството Небесно и всички благословения, които Господ обеща на рабите си верни. Тогава измаилтяните като хищни вълци върху архипастиря се нахвърлиха и без милост го заклаха, за да разпръснат и разкъсат овците православни. Обаче благодатта, дарувана на свещеномъченика, запази ги във вярата истинска и затова Спасителю, помилуй ни и запази ни на Твоя избранник по молитвите!

КАНОН НА СВЕЩЕНОМЪЧЕНИКА ВИСАРИОН, ЕПИСКОП СМОЛЯНСКИ НА ГЛАС ПЕТИ.

                                                                  ПЕСЕН 1- ва.

ИРМОС: Христос с високата Си бранна мишца коня и ездача съкруши, в червеното море ги захвърли и спаси пеещия песен победна Израил.

Отче наш Висарионе , състрадателни молитвенико на стадото Смолянско и неотстъпни закрилнико на нашия род пред престола на Светата Троица, дай на нас, които паметта ти с любов почитаме молитви дръзновени, та подвига ти радостно да възпеем!

Бог те постави за пастир, за да пасеш на благочестието с жезъла агнетата, на теб поверени. И не пожелал да допуснеш нито едно от тях да бъде от словесните вълци разкъсано, заради тях ти самият беше разкъсан.

Досточудни отче Висарионе, ти пострада по плът заради Този, Който заради нас прие плът, преукраси на небето хора свещеномъченически и сега явяваш се като наша духовна твърдина, покровител и молитвеник на цялата Българска земя.

                                                                       БОГОРОДИЧЕН:

Колеснице Словесна Огнеобразна, носила Бог Слово в своята утроба, моли Го прилежно да бъдат спасени твоите раби, които към тебе прибягват и днес в твоя храм свещеномъченика от Българския род Висарион с песен победна възпяват!

                                                                              ПЕСЕН 3- та.

ИРМОС: Христе, Единствен Благ и Човеколюбецо, Който според Твоята повеля върху нищо постави неудържимо тежащата земя, утвърди върху непоклаимата скала на Твоите заповеди Твоята Църква!

Христе Многомилостиви, в нощта на петвековните страдния Ти не отхвърли робските ридания на Твоите раби, но постави на небето като пресветли звезди просиялите от Българите новомъченици, а сред тях като звезда многосветла доблестномъдрения Висарион за верните възсия в последните времена.

Днес адът ридае и този свят заедно с него блуждае, а ние в храма на Висарион намерихме тихо пристанище и пред неговата икона като падаме, със сълзи възклицаваме: наш отецо благий, чрез молитвите си спаси всички, които твоята памет почитат!

Както Давид е казал, замислят народите кроежи против Христа и против Неговата Църква, обаче напразно радва се днес този свят, защото няма да погине Христовата Църква и в Православието утвърждават се твоите чеда, които иматг тебе- отецо наш Висарионе като верен защитник, заедно с всички произлезли от рода Български новомъченици.

                                                                        БОГОРОДИЧЕН:

Дево Богородице, Светоносен Облако, от който заваля за хората Небесният Дъжд- Бог Слово, Който стана плът, с водата на от небето течащата твоя благодат угаси разгорените страстите, разгорени у тези, които ти се молят!

     

Седален на глас пети:

Отче Висарионе, в твоите дни проповядвяното от Исайя ясно се откри, защото човеците в своята си страна станаха бегълци и тези, които се бяха събрали в Родопските планини от меч паднаха, домовете им бяха заграбени, и в плен бяха отведени техните жени. Но и сега в нашата земя робство по- горчиво от агарянското настана, защото по стъгдите бесовете невидимо играят и мнозина въвличат в погибел. Затова горещо те молим като наставник в благочестието и утешител на скръбните: като свещенопастир и многострадален мъченик, не преставай да се молиш за народа си!

СЛАВА:

Плачете вождове на богоборните народи, ридайте лъжепророци на Ваал новия! Защото ето- Църквата Божия, макар че от мнозина неверни е ненавиждана и гонена, завинаги е утвърдена върху Камъка Христа и според  молитвите и защитата на множеството новомъченици, мракът на зловерието ще бъде разпръснат от светлината на изповедта, защото те със зарите на благочестието светят за нас, сред рода развратен и лукав.

И СЕГА; Богородичен:

Ето- както в древност предрече Исайя, сега земята в тление изтлява и от разбойници ще бъде ограбена: така и земята Българска бе разорена, макар и не докрай, и заплака. Затова Небесна Царице, милостиво погледни на твоите окаяни раби и не ни оставяй докрай да погинем, но по който начин ти е угодно запази ни, защото за хората отчаяни друга Закрилница, освен тебе няма!

                                                                       ПЕСЕН 4- та.

ИРМОС: Христе, когато Авакум прозорливо разбра за Твоето божествено понизяване, той с трепет към Теб възклицаваше: Ти дойде за спасението на Твоите хора- да спасиш Твоите помазани!

Отче Висарионе, като многотърпелив воин на Истината и унищожител на всички дяволски козни, избави душите ни от всякакви лоши вълнения и избави ни от лъвовете, които търсят как да погълнат Христовите овци!

Преславни светилнико, ти се засели в непроходимата пустиня, скиташе се из Родопските планини, претърпя много скърби, а след тях в своята кръв се облече като в багреница и към небето полетя.

У нашия народ от нозете до главата не остана здраво място, защото ние нашия Свят Господ прогневихме и всички безполезни станахме, но закрилнико на Българската земя, с молитвите си умилостиви Спасителя Христа да пощади рабите ти!

                                                                      БОГОРОДИЧЕН:

Дево, ние по начини различини- с дела, думи и мисли Христа преогорчихме и от Неговия Страшен Съд се боим, но ти побързай и като Всевъзпявана Закрилница на християнския род с молитвите си избави ни от всички ужаси!

                                                                              ПЕСЕН 5- та.

ИРМОС: Христе, Който като с дреха се обличаш със светлина, Тебе от ранни зори търся и към Тебе зова: като Единствен Добросърдечен, просвети моята помрачена душа!

Опустява нашата земя, градовете ни горят в пожара на греха, чужденци ограбват нашата страна и тя става пустиня, от чужди хора разорявана, но всеблажени отче Висарионе, с молитвите си утоли гнева Божий и към покаянието насочи всички ни!

Ако Господ на силите не бе оставил Своите угодници за наши молитвеници, ние щяхме да погинем като Содом, щяхме да горим подобно на Гомора на вечното мъчение в огъня, но Многомилостиви Христе, ние знаем, че заради молитвите на Твоите праведни, Ти търпиш нашата неправда. Затова на свети Висарион по молитвите, излей върху нас милостта Си!

Хора, нека молитвите си да умножим, защото ето- молитвата на новия свещеномъченик може много на покаянието ни да помогне и като приемем силата на неговата защита, сияйната светлина на неговите молитви ще просвети душите ни!

                                                                           БОГОРОДИЧЕН:

Сгъсти се мракът в нашите сърца и ние нямаме друга помощ, освен тебе Всепречиста Дево и затова призоваваме твоята майчинска и неизречима благост: на всички нас дарувай изправяне преди края!

                                                                           ПЕСЕН 6- та.

ИРМОС: Христе като Единствен Благосърдечен укроти беснеещата в морето на страстите буря душетленна и изведи ме от тлението!

Зловерните те хванаха в гъсталаците дъбравни и те насилваха да се отречеш от Христа като си миислеха, че с мъченията разни ще успеят да пречупят тебе- пастира и на благочестието наставника, но ти чрез силата на Кръста демоните посрами и чрез Божията благодат изтърпя  докрай най- страшни мъчения.

Ти казваше: Чеда, бягайте в планините, защото ето- идва князът на този свят, за да разпилее наследието на Христа, а пък аз като отец и пастир ваш, отивам при нашия Силен Бог, за да се моля за всички, които ще ме последват с любов. О, Христолюбецо предивни, наш отче и утешителю, не ни оставяй осиротели никога!

Отче Висарионе, велики страдалецо, от Българския народ произлязъл, издигни за нас твоята гореща молитва към Бога, за да не се отделяме от Него в нищо, но от тебе закриляни, бидейки дълготърпеливи в скърбите, по време на радост да жънем плодовете на вярата!

                                                                           БОГОРОДИЧЕН:

Богородице Приснодево, Радосте на Ангелите и на земнородните Утешение, изпроси за нас- възпяващите те на греховете опрощаване и милостива бъди към твоите раби, защото ти- Преблагословената си за гонените Прибежище и за отчаяните Надежда.

Кондак на глас пети:

Във време на изпитания ти не изостави малкото си стадо, защото във време на несгоди стана на верните стълб на утвърждаване като достойно претърпя на мъчителите мъченията и поруганията, на Христа Бога верен докрай пребиваваше и в Небесното Му Царство прие венец на слава, наш чудни отче Висарионе. Затова непрестанно моли Христа, нашия Бог за тези, които почитат те от все сърце!

                                                                       Икос:

Ти имаше ангелска любов към Христа и след като насади в градината на твоята душа прекрасните кринове на вярата, надеждата и любовта, яви се като изпхратен от Бога славен победител на вражеските козни и закрилник на Българите, в мрака на робското иго потънали. Затова Висарионе, наш отче достохвални, приеми от нас, които сме немощни във вярата, в надеждата слаби, а любов нямаме, това наше възпяване: Радвай се, пресветла звезда на вярата; радвай се, крине на благочестието! Радвай се ти, дълготърпеливият в мъченията; радвай се ти, който си непоколебима стена за колебаещите се! Радвай се, пастирю добри; радвай се, на верните утвърждаване! Радвай се, украшение на Родопската планина; радвай се, неотстъпни молитвенико на Българската земя! Радвай се, Висарионе свещеномъченико, горещи молитвенико за душите ни!

                                                                        ПЕСЕН 7- ма.

ИРМОС: Превъзносимият Господ на отците пламъка угаси и ороси момците, заедно пеещи: Боже, благословен си!

Висарионе преславни, ти спокойно застана сред вълните от бурята на зловерните и за връхлетяните от нея твои чеда се яви ато остров каменен, който възклицава към Христа: Боже, благословен си!

Отче прехвални, ти така своите чеда увещаваше: Хора мои, не се страхувайте от агаряните, които сега са настървени против народа Христов, понеже скръбта ви няма да продължи повече от десетина дена: бъдете дори до смърт верни и в рая ще получите венци нетленни, и Христа ще възпеете: Боже, благословен си!

В Родопа планина ти като лъч просия, разпръсна мрака на исмаилтянската лъжа, с твоята кръв удави пълчищата лукави и научи верните да възклицават: Боже, благословен си!

                                                              БОГОРОДИЧЕН:

Всичко земно е като сън, пепел е всяка преходна сладост, защото внезапно ще дойде Съдията и какво ще правим тогава? Владичице, не закъснявай в Страшния Ден с ходатайствата си да защитиш нас, възпяващите твоя Син: Боже, благословен си!

                                                                        ПЕСЕН 8- ма.

ИРМОС: Момците в пещта, всемирния хор като събраха, Тебе Всесъздателю възпяха: възпявайте Господа всичкщи дела и превъзнасяйте Го във вечността!

Твоите хора заридаха, когато нападнаха ги звероподобните агаряни, но ти иерарше свети като орел ги пазеше, преодолял всякакъв човешки страх.

Подобно на сърни, бягащи от глигани, твоите чеда възлязоха на Родопа планина и ти като чуден водач към светлината стана техен наставник при небесните потоци на вечния живот.

Влачен от злочестивите по улиците на град Смолян, ти бе с ножове сечен до оголване на костите си и пълно разсичане на плътта, и така с твоите кърви свещени ороси Българската земя.

                                                                        БОГОРОДИЧЕН:

Ти се яви като Приемница и Родителка на Пребезначалната Светлина. Затова приеми песента на нас, които те славим в Българската земя и дари ни с твоята светозарна закрила!

                                                                          ПЕСЕН 9- та.

ИРМОС: Исайе ликувай: Девицата в утробата зачена и роди Син Емануил, Който е Бог и човек, Изток е името Му: Него като величаем, Девата ублажаваме!

Висарионе, пастирю добри, ти стана за обезнадежздените хора като сянка в зноя пладнешки и като дъждовен облак в сух ден за угнетяваните.

Висарионе, отче вечноблажени, ти чрез мъдри слова и божествени дела утвърди разслабените сърца на твоите чеда, скрили се в Родопските дебри.

Облечен в слава, ти стоиш пред престола огнеобразен на Светата Троица, откъдето като слънце второ Българската земя осветяваш и сърцатана тези, които с любов те почитат съгряваш.

                                                                       БОГОРОДИЧЕН:

Пречиста Богородице, чрез твоя силен покров завинаги невредими ни запазвай от нападенията вражески, защото ние във време на несгоди, след Бога тебе намерихме като Единствено Прибежище!

Подир канона следва светилен на глас втори, подобен: Жени, услишите:

Днес с любов възпяваме светителя сред мъчениците, който със страданието си Българската земя освети и с празника си светосияйно сърцата на верните озари.

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен:

Ние- верните, събрани на свещеномъченика Висарион в храма, тебе- Пречистата Родителка на Светлината умоляваме: излей в душите ни светлината на богопознанието!

На хвалитните се пеят четири стихири на глас осми, подобен: О, преславнаго чудесе:

О, чудо преславно: днес ние прославяме тебе, отче Висарионе, закрилнико на Българската земя и на светителите сияйна красота! Ти, пастирю добри и светилнико, просвети сърцата ни, паси малкото си стадо и от всяко зло пази и защитавай нас, които умилително те възпяваме!

О, чудо преславно: в планините Родопски приет като странник, ти Небесното Отечество придоби и влезе в колесницата на кръвта си! И нас, които от образа на славата се отдалечихме побързай да ни заведеш при Христа- Първата Светлина там, където незалязващо огряван сияеш и с твоите молитви застъпваш се за спасението на тези, които те почитат!

О, чудо преславно: мечът на мъчителя райските двери отваря, злобата на силния спасение за стареца немощен прави, потокът от кръв източва млякото на вечната радост, позорното зрелище стана пазар за слава, неверието укрепява истинската вяра: наистина дивен е Бог в Своите светии, по чиито молитви спасява тези, които ги почитат! Заради това отче Висарионе, ние при тебе прибягваме с вяра!

О, чудо преславно: турското иго яви се като жътва изобилна, при която князете благоверни заедно с хората обновени, от ръцете агарянски като класове бяха отсечени и на Господа като пресладостен хляб се принесоха! Така и тебе, пречудни отче Висарионе Христос те дарява като злак неувяхващ на гладуващите за спасяването.

СЛАВА; глас шести:

Макар че агаряните зло дишащи, тялото ти с люти рани покриха и ти проляха кръвта като река, ти чашата на мъчението достойно изпи я докрай и така превърна Родопските планини в  жертвеник Божий, върху който чрез заколение нескверно, ти се принесе на Христа, така освети Българската земя и затова сега принасяш твоите молитви като жертва умилителна пред Страшния Съдия за нас, които с усърдно хваление светло празнуваме твоятапамет и твоя подвиг възпяваме.

И СЕГА; Богородичният Богородице, ти си Истинската Лоза…

Изпява се великото славословие, след което започва Божествената Литургия.

Забележка: преводът е направен въз основа на текста, поместен в Зографското издание на службите на Българските Светии.

 

                                                                      МЕСЕЦ ЮЛИ.

  1. 07: СЛУЖБА НА СВЕТИЯ ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИК ИГНАТИЙ СТАРОЗАГОРСКИ.

                                                         НА МАЛКАТА ВЕЧЕРНЯ.

На Господи воззвах се пеят стихири на глас първи, подобен: Небесних Чинов:

Елате всички, обичащи празника със стихове и песнопения паметта на новомъченика да възхвалим! Защото той дързостта на нечестивците напълно разби в земята като изповяда ясно Христа и получи от Него венец победен.

Мъченико Игнатие тези, които Христа Бога не изповядват, на страшно повесване зариди Него те предадоха и ти след като достигна от земята до небесата, където се веселиш, не преставай за нас Господа да молиш!

Пресвещеният Атон те отгледа, а великият Константинопол те прибра като истински мислен грозд и като всеоблагоухаващ цвят, и сега като пресвещен тамян те принася на Христа.

СЛАВА; глас четвърти:

Нека днес да тържествуваме в памет на новомъченика Игнатий, защото той чрез мъжеството си стана на свещеномъченика Игнатий подражател, като него се яви на Небесното Царство сънаследник и заедно с него пред престола на Човеколюбеца Христа стои с дръзновение,дава на нас, които го възхваляме на божествената благодат богатотворните дарования и за душите ни се моли непрестанно!

И СЕГА; Богородичен:

Благословена Богородице, от всякакви беди пази рабите си, за да славим тебе- Надеждата на душите ни!

На стиховните се пеят стихири на глас втори, подобен: Доме Ефратов:

Елате всички множества християни, с песни да почетем достойно мъченика нови, когото Христос прослави!

Стих: Праведникът ще разцъфти като палма, ще се умножи като кедър ливански.

Игнатие, ти стана страх за нечестивите, когато загина като нов мъченик,  обесен заради Христа, на Когото се молиш за всички.

Стих: Блажен е оня човек, който се бои от Господа и добре пази заповедите Му.

Игнатие, ти се яви като слава на подвижниците, украшение на мъчениците, божествена похвала на верните и наш неуморен закрилник.

СЛАВА; гласът и подобният са същите:

Отче, Сине и Душе, Светлино Пресвета, спаси стадото Си по молитвите на Игнатий- Твоя верен раб!

И СЕГА; гласът и подобният са същите:

Майко Иисусова, заедно с новия страдалец Игнатий, умилистивете твоя Създател към нас- осъдените!

                                                                   НА ВЕЛИКАТА ВЕЧЕРНЯ.

Чете се първият антифон на първа катизма. На Господи воззвах се пеят шест стихири. Първите три се взимат от малката вечерня.

Други стихири на глас четвърти, подобен Яко добля:

О, Игнатие, ти най- горещо подражаваше на Христа и заради Него на дърво като осъден бе убит, но светъл възлезе в рая и от дървото на живота се насищаш, а твоят гроб изцелява и прогонва всички болести от тези, които те почитат.

Игнатие, в теб вечно сияе светлина, но не като тази във въздуха, помръкваща според промяната на времето, а Невеществената и Божествената, Която с истината Си неизречимо превъзхожда всяка временност и мрак.

Мъченико славни, като красив и украсен се явява този храм, който твоите братя изградиха спомощта на Духа за слава и похвала на Всетвореца, Който увенча с венци на слава тебе- мъжествено повалилия агарянската измама и съкрушилия главата на Велиара.

СЛАВА; глас шести:

Днес като новоявена звезда на църковното небе възсия драгоценното тържество на Игнатий преподобномъченика, осияващо събранията на обичащите празника. Затова елате в Духа към него да възкликнем и кажем: Радвай се ти, който в последните времена стана претвърд мъченик за Христа! Радвай се ти, който си издигане на благочестивата вяра и поваляне на агарянската измама! Радвай се, веселие на всички православни и наша похвало изрядна! И сега на небесата пред престола на Владиката Христа като стоиш, не преставай да се молиш за нашите души!

И СЕГА; Богородичният догматик на глас шести Кто тебе не ублажит…

Вход. Прокимен на деня. Паримийни четива.

На литията се пеят следните самогласни стихири:

                                                                           Глас втори:

Нека ублажим новомъченика Игнатий- светлия Христов избранник и да възхвалим неговото смирено покаяние, стремежът и усърдието му в мъченичеството, дръзновеното му изповядване, неустрашимостта и доблестта му в страданията, и брлажената му кончина чрез обесване, заради които той праведно прие венец на мъченичество от Христа Бога и Спасителя на душите ни!

Глас четвърти: Славата на Господи воззвах от малката вечерня.

                                                                        Глас шести:

Нека днес да се развеселим чрез Духа в памет на Игнатий новомъченика! Защото той като в броня всездрава облече се в Христовата вяра, излезе на бран срещу злочестието агарянско и мъжествено като го посрами, потъпка лъва и змея, сиреч силата на враговете видими и невидими, дръзновено проповядваше благочестието и като претърпя смърт чрез обесване, използва я за стълба, при Христа Бога като победоносец влезе и непрестанно Го моли да се спасят душите ни.

СЛАВА; глас пети:

Игнатие, достойни  Христов мъченико, ние достойно възхваляме твоята памет, защото нито насилието на мъчителите, нито измамата на лукавия, нито нанесените рани, нито на бесилото смъртта можаха да те разделят от любовта към Христа. И сега на небесата заедно с мъчениците като се веселиш, не преставай да се молиш за нашите души!

И СЕГА; Богородичен:

Богородице Дево, ние- верните по дълг те ублажаваме и славим като Град Непоколебим, Стена Непобедима, Твърда Защитница и Прибежище за душите ни!

На стиховните се пеят стихири на глас пети, подобен: Радуйся постнических:

Радвай се ти, който осия с драгоценното си мъченичество Христовата Църква, защото някои злобно я укоряваха, че след разделението неин свят син няма, но ти богоприятни преподобномъченико Игнатие, пред лицето на безбожниците изповяда Богочовека Христа и в последните дни се яви като най- истинен светия и пресветъл свидетел на домостроителството, чрез въплъщението на Христа: Него моли да даде велика милост на нашите души!

Стих: Праведникът ще разцъфти като палма и като кедър ливански ще се умножи.

Радвай се, доблестни Христов мъченико, за благочестието непобедим поборнико, мълнийо изгаряща на агаряните нечестието и измамата, победо на всички верни, поражение на неверните, на Ангелите наслада и на демоните вечна посрама, разорение и погубване на сатаната, чието опозоряване сладко за човеците и Ангелите стана, чрез твоя подвиг доблестен! Христа умоли, да даде велика милост на нашите души!

Стих: Блажен е оня човек, който се бои от Господа и добре пази заповедите Му.

Радвай се, доблестни Христов мъченико, фиданко от Бога насадена в Атонската планина, на мъчениците и преподобните ярка божествена славо и украшение на православните, душо преподобнострадалческа- доблестна и прекрасна, която в страданията пребеваваше необорима, непреклонна и неподдаваща се на измамата, вграден в Христовата корона драгоценни камъко, венецо на славата: Христа умоли, да даде велика милост на всички нас, честващите твоята памет!

СЛАВА; глас осми:

Елате всички верни в светия храм на Игнатий новомъченика, за да прегърнем гроба му божествен с любов и благоговение, и да почерпим от бликащите там благодат и освещение! Защото не само мощите на мъчениците, но и гробовете им са изпълнени с всякакви светини и затова, нека да възкликнем към него от душа: Свети Игнатие, наша похвало, като наш помощник застани и заедно с всички светии непрестанно моли се да се спасят душите ни!

И СЕГА; Богородичният от възкресните стиховни на глас осми Безневестная Дево…

                                                                Тропар на глас четвърти:

Игнатие, светецо славни, Христос те увенча явно с троен венец: на постничеството, мъченичеството и на божественото девство, които ти докрай опази и затова раката с твоите мощи прогонва страстите и тежките болки от всякакви рани.

СЛАВА; И СЕГА; възкресният Богородичен Еже от века утаеное…

 

                                                                     НА УТРЕНЯТА.

След първата катизма се пее седален на глас четвърти, подобен: Скоро предвари:

Игнатие, божествени преподобнострадалецо, аз те зная като явно разпален от любовта към твоя Създател, заради Когото ти отдаде на всякакви мъчения цялото си тяло и затова с вяра те ублажавам и прося да бъдеш мой божествен и свят закрилник!

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен:

Непорочна, която Единствена Всетвореца зачена и Единствена украси човечеството с Родения от тебе, избави ме от примките на лукавия велиар и постави ме върху скалата на заповедите на Христа, Когото въплъти и Когото прилежно молиш!

След втората катизма се пееседален на глас пети, подобен: Собезначалное Слово:

Богомъдри Игнатие, с раните от мъченичеството украсен и от тях стълба въжена сплел, чрез нея ти при Небесните се издигна и като многоценно съкровище остави ни раката с твоите мощи като щит, от всякакви злини предпазващ и здраве даряващ.

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен:

Гавриил на земята ти принесе поздрава небесен „радвай се”, защото като видя как Творецът на Ангелите в тебе- Драгоценната се въплъщава, възпя те с песен радостна, чрез която научи човеците, че ти Единствена се яви като Причина за радостта на всички човеци.  

Полиелей и величание на преподобномъченика. След полиелея седален на глас четвърти, подобен: Удиви ся Иосиф:

Като любител на безмълвието, пазител на целомъдрието, известно съкровище на мъжеството, красота на преподобните и украса на мъчениците ние те знаем, и с любов в душите си те възхваляме, защото получихме цветя от блага, когато днес с вяра се събрахме пред раката с твоите мощи, която непресъхващо за идващите източва от благодат потоци.

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен:

Гавриил от небесата към Драгоценната възкликна да се радва, понеже тя в своята утроба ще приеме Предвечния Бог и затова Мариам запита: Как ще родя Син, когато мъж не познавам? Кой някога е видял безсеменно раждане? Ангелът на Девата Богородица отговори и каза: Дух Свети ще слезе върху ти и силата на Всевишния ще те осени.

Степенни: първи антифон на глас четвърти, прокимен на глас четвърти: Праведникът ще разцъфти като палма, ще се умножи като ливански кедър. Стих: Насадените в дома Господен ще разцъфтят в дворите на нашия Бог.

Евангелски чин. След Пс. 50 самогласна стихира на глас втори:

Игнатий- Христовият светъл избранник и новомъченик, който бе за мъченичеството жаден и в него усърден, който бе в изповядването дръзновен, храбър, неустрашим и доблестен в страданията, чрез обесване заради Христа прие край блажен и получил от Него на мъченичеството нетленния венец, постоянно на Господа се моли за нас.

 

КАНОН НА ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИК ИГНАТИЙ СТАРОЗАГОРСКИ НА ГЛАС ЧЕТВЪРТИ.

                                                                        ПЕСЕН 1- ва.

ИРМОС: Ще отворя устата си…

Мъченико Игнатие, с твоите молби помрачения ми ум просвети и дари ме със слово, за да възпея твоите доблестни подвизи, които надвишават за мъжеството представата!

Игнатие, мъченико славни, ти удържа тройна и превелика победа срещу злодея, защото го обезсили чрез воето девство, постничество и чрез страданието си преславно.

Игнатие, твоето тяло наистина се дава на нас, които те обичаме като дар триблажен: ти мислите ни развеселяваш чрез знаците на твоята победа и с мислените си украшения.

                                                                         БОГОРОДИЧЕН:

Всенепорочна, човешкият ум не е в състояние да разбере великата тайна на твоето божествено раждане, защото ти в ръцете си носеше Този, Който всички творения носи- о, Промисъл странен!

                                                                           ПЕСЕН 3- та.

ИРМОС: Богородице, твоите певци…

Христос, Който обеща да прослави тези, които Го прославят и теб, мъченико достойно на земята и на небето прослави, защото твоето мъченичество Го прослави.

Ето- пресладко благоухание; ето- тайнствено благовоние; ето- аромат небесен днес и сега от гроба на Игнатий излиза: елате да му се насладим!

Игнатие страдалецо, днес за нас- твоите приятели настана двойна радост, която носи ни основа и вседрагоценна дълбина: заради това, ние в нея изобилно се радваме

                                                                      БОГОРОДИЧЕН:

Чиста Дево, ти зачена безсеменно, износи леко бременността си и роди нетленно Пледсъществуващия Бог: о, преславни чудеса, кой човешки ум не ще се удиви на тях?

Седален на глас трети, подобен: Красоте девства твоего:

Игнатие великодушни и всехвални, имайки непобедимата Христова сила, ти посрами безумието на враговете- злочестивите агаряни, премина на мъченичеството попрището преславно, проповядваше Христа- Всесъвършения Животодавец и затова от Него с венци неувяхващи бе покрит радостно.

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен:

Двере Непроходима и Непристъпна, през която Христос премина и показа на човеците, че могат в небето да пристъпват, отвори ми непристъпната за престъпниците врата на покаянието, която към Небесния Град възвежда и въвежда във възлюбеното селение, където пребивават радост и веселие!

                                                                  ПЕСЕН 4- та.

ИРМОС: Пребожественият Иисус…

Светецо, чрез молитвите си милостив към нас Господа направи, та от вечния огън да бъдем избавени и да бъдем удостоени със славата ние, които те възлюбихме изрядно!

Силата и борбата на твоята душа не се огънаха пред нечестивите, които заради това, с ужас възкликнаха: О, каква доблест, която у никого не видяхме!

Христов мъченико пресвещени ние, оито те обичаме ясно приехме твоето тяло като богатство неприкосновено, което и досега пазим и се изпълваме от него с неизречима радост.

                                                                        БОГОРОДИЧЕН:

Богоневесто Чиста, как твоята красота да възпявам? Или с какви слова да прославям тебе- Истинското Съкровище на Божията слава? Затова, моля те в мълчание: Спаси ме, моя Непорочна Владичице!

                                                                          ПЕСЕН 5- та.

ИРМОС: Всичко дойде в ужас…

Непобедими мъченико Игнатие, нито цъфтящата твоя младост, нито телесната ти красота, за която неверните ти напомняха, нито пък даровете и обещанията, които те ти предлагаха можаха да разколебаят твърдостта на твоята душа

Игнатие, при твоето доблестно страдание, както чрез прозрение истинно преди него беше казал, ти потъпка лъва и змея, препасан с непобедимата Христова сила.

Игнатие, ти ума си издигна над видимите неща, отхвърли всичко, което е от този свят и затова възклицаваше към мъчителите, които ти обещаваха дарове: О, беззаконници, всичко това е суета!

                                                                  БОГОРОДИЧЕН:

Богородице Непорочна и Пречиста, ти яви двете естества на Бога Слово, Когото ти роди по Ипостас и Който обожи човешката природа, която Той прие от тебе при съединението Си с нея.

                                                                            ПЕСЕН 6- та.

ИРМОС: Богомъдри като честваме…

Божественият храм на мъченика, в който подобно на ковчега на завета лежи всесевещения гроб със светите му мощи, се разпознава като скиния на събранието.

Славни, не са в състояниенито умът да разбере, нито езикът да изрече приетата от тебе слава, защото както е написано ти стана на Христа сънаследник и Божий наследник.

Игнатие, разцъфнаха за теб небесните кринове и последваха ги пъпките на другите мислени цветя: заедно с твоите състрадалци, наслаждавай им се сега!

                                                                     БОГОРОДИЧЕН:

Нека с песни да възхвалим Твореца на целия свят, който направи чудо дивно и на земята, и на небесата: от Богородица- малкия свят,сътвори свят голям!

Кондак на глас четвърти, подобен: Вознесийся на Крест…

Богоблажени и твърди, като подражаваше на Христа, Който заради тебе на Дървото бе повесен, ти на дърво бе обесен и при обесването в ръцете си държеше образа и Кръста на Господа. Свети и славни Игнатие, Него моли ние, които те обичаме да се спасим!

В Зографския сборник със службите на Българските светии, откъдето е направен преводът, икос не е поместен.

                                                                     ПЕСЕН 7- ма.

ИРМОС: Богомъдрите не послужиха…

Игнатие, изцяло божествен станал, ти дръзновено викна към заплашващите те отомани: от всички страдания, които ми предлагате: меч, смърт, обесване, аз не се отказвам и ще ги понеса заради любовта към моя Христа.

Игнатие мъченико, с твоите божествени молитви освободи нас- твоите певци от задушаващите ни всякакви притеснения и приеми малобройните от твоята обител, понеже велико е тяхното прошение!

О, Игнатие триблажени на тези, които те обичат Христос те дари като дар божествен и рог на спасение, блаженство непреставащо, съкровище известно и добро изцяло, и прекрасно богатство неоскъдяващо.

                                                                         БОГОРОДИЧЕН:

Всевъзпявана, без твоите ходатайства нито един от умовете човешки не може да стигне до Бога, защото ти Единствена стана Обща Межда за Несътворената и сътворената природа- о, преславни неща!

                                                                        ПЕСЕН 8- ма.

ИРМОС: Роденият от Богородица спаси…

Триблажени, светъл е към страданието твоят стремеж, светло е твоето заставане, светло е твоето страдание, светла е и твоята победа, която удържа срещу противника, паднал под нозете ти заедно със всички мъчения, извършил върху тебе.

Игнатие славни, ти на неверните казваше: елате всички вие- прелюбодейци по плът живеещи и истински суетни, защото ако не повярвате в Христа- Истинния Бог Слово и Твореца на света, и измамата не отхвърлите, в огъня вечен ще бъдете хвърлени!

Досточудни, чрез твоето страдание ти потъпка злите коварства на врага измамник, издигна се на висотата преславна и достигна висините Ангелски като възклицаваше: Дела, възпявайте Господа и превъзнасяйте Го във вечността!

                                                                    БОГОРОДИЧЕН:

Богоневесто, когато Гавриил божественият, с пълното си архангелско сияние светещ бе насреща осиян от сиянието на твоята свръхангелска чистота, той ти се покори, поздрави те и пред  тебе застана като по- малък, подобно на звезда, скриваща се в зарята на слънцето изгряващо.

                                                                         ПЕСЕН 9- та.

ИРМОС: Нека се радва всеки земнороден…

Игнатие, при твоето възхождане развеселиха се свещените хорове Ангелски, чиновете на мъчениците светло се зарадваха и те приеха в своите селения като страдалец, който с мъжествени душа и мисъл, изобличи на беззаонниците измамата.

Мъченико Игнатие, ти за верните си твърдина, слава и похвала, защото чрез воето страдание им показа образец на това, как претвърдо се страда заради вярата, а на неверните показа тяхната вечна посрама, от която те завинаги страдат.

Ти сега наистина получи рая и Този, за Когото жадуваше и заради Когото се подвизаваше чрез постничество и чрез своето страдание. Но моли се и за нас, които те обичаме, завинаги заедно с тебе да станем на рая жители!

                                                                 БОГОРОДИЧЕН:

С песни възпявам тебе- Чистата и Всевъзпяваната, която всеки световен и надсветовен език, и всичко, що диша възпяват като Родителка на Бога Превъзпяван, Който е възпяван от хиляди и десетки хиляди Ангели.

Подир канона се пее светилен на глас трети, подобен: Чертог Твой вижу…

Христов мъченико, целувам с любов твоето обесване, чрез което ти самият излетя на небесата със слава, а пък аз приемам от всички болести освобождаване.

СЛАВА; глас втори, подобен: Жени услишите:

Игнатие богоносни и блажени, на твоята памет в деня за нас възсия радостта на божественото веселие, защото ние, които твоя гроб притежаваме, с любов и радост възклицаваме: Мъченико, от всяко насилие и вреда на врага спасявай ни!

И СЕГА; Богородичен по гласа и подобния на славата:

Владичицата Богородица постоянно моли Бога, Когото въплъти и носеше на ръцете си: Пресладки, понеже Ти благоволи аз- Рабинята Ти Твоя Майка да стана, помилвай и удостой с Твоята слава и тези, които при мене прибягват!

На хвалитните се пеят четири стихири на глас първи, подобен: Небесних Чинов:

О, Игнатие божествени, който сега си осияван от боготворните действия на Светата Троица, Която е на всичко Начало, моли се непрестанно за нас, които твоята всеславна памет почитаме и твоето име от душа обичаме! /2/

Богоносни Игнатие, днес ние- мъчениците обичащи твоя свят образ като целувамеи пред него като се покланяме с вяра, честта на първообраза отдаваме, както пресвещеният и мъдър Василий е казал.

Чрез Божия Дух единните и на Него лъчи на Слънцето Мислено осияха и нас- чедата на моя Христос и на вярата воините: нека да възпеем Игнатий заедно с всички преподобно мъченици от Атонската планина!

СЛАВА; глас пети:

Твърди Игнатие, днес цялата Христова Църква ликуващо тържествува в Духа, с вяра те възхваля и като има твоя свещен гроб като лекарство неизчерпаемо от всякакви болести /изцеляващо/, с любов го целува, чрез него на противниците явява мъченическата божествена слава и с теб като се хвали, се възвеличава. Заради това мъченико непобедим и вечно почитан, да се молиш за нас пред Господа не преставай!

И СЕГА; Богородичен:

Богородице Дево, ние- верните по дълг те ублажаваме и славим като Град Непоклатим, Стена Непобедима, Твърда Защитница и Прибежище на душите ни!

Изпява се великото славословие, след което започва Божествената Литургия.

 

 

  1. 10: СЛУЖБА НА СВЕТИТЕ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИЦИ ЗОГРАФСКИ.

                                                              НА МАЛКАТА ВЕЧЕРНЯ.

На Господи воззвах се пеят стихири на глас четвърти, подобен: Свише званний:

Блажени отци преподобномъченици, в душите и сърцата от Божията благодат озарени и в ума си временните неща като суета приели, вие благодушно оставихте света, с любов отидохте в обителта Зографска и след като в постническите подвизи се обучихте, венеца на изповядването приехте, когато от кулата тнвърдо изобличихте латиномислещите престъпници и бяхте от тях изпепелени.

Светии всепреподобни, вие бяхте утвърдени, понеже от огъня на злославните жестока смърт претърпели, на Иисуса се принесохте като заколение и всесъжжение, и небесата с благоухание изпълнихте. Затова ние с любов празнуваме вашата памет и ви молим да се молите за нас- почитащите ви постоянно.

Нека сега с песни божествени достойно да бъдат почетени игуменът Тома и Партений, славният Варсануфий, Кирил, Симон, Михей, Сава, Иов, Иаков, Козма и Иларион, Киприан и Мина, Иосиф и Иаков, Павел и Сергий, заедно с Антоний, божественият Иоаникий, славният Евтимий, Мартиниан и Домениан, и с тях четиримата с неизвестни имена, чиято памет днес честваме!

СЛАВА; на същия глас, самогласна:

Наистина вашият живот като блажен и смъртта ви като драгоценна се явиха, защото душите ви към благочестието се устремиха, подобно на тримата момци вие към огъня веществен се приобщихте и сега наследието ви е със светиите, заради което вие в живота несвършващ се вселихте и се молите за душите ни.

И СЕГА; взема се Богородичният по гласа от съответния раздел в края на минея.

На стиховните се пеят стихири на глас шести:

Нека заедно да похвалим богоизбраната двадесетица и шестица- на нашата обител пазителите, твърдите преподобнострадалци, повалителите на измамата, поборниците за Православието!

Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии.

Триблажени, след като извадихте божествените думи подобно на духовен меч, с тях вие посякохте главите на латиномислещите врагове и след като бяхте всички изгорени, принесохте се като благоухание на Господа.

Стих:Влязохме в огън и вода и Ти ни изведе на свобода.

Богоносни, които пребивавате при хоровете Ангелски и стоите пред престола на Владиката, заедно с тях молете се прилежно, почитащите паметта ви от беди да бъдат спасени.

СЛАВА; И СЕГА; гласът и подобният са същите:

Троице неизмеримо Силна, Единице Триипостасна, според молитвите на Твоите твърди страдалци и на Едната Богородица Приснодевата, спаси нас, които Те възпяваме!

                                                 НА ВЕЛИКАТА ВЕЧЕРНЯ:

На Господи воззвах първом се пеят стихири на глас четвърти, подобен: Яко добля:

Нека събранията на монасите, обичащи празниците с веселие да почетем на преподобнострадалците празника и да въздадем песни на Христа, Който ги укрепи да изобличат безумието на Михаил- свирепия цар и на патриарх Век, които злославно пребезумстваха против стадото на Майката Божия!

Нека с песни божествени да почетем двадесет и шестимата вседрагоценни угодници на Божията Майка Пречиста, дърветата светоплодни, всеблагоуханните рози и честните пазители на Зографската Обител, които измамата на злославните изобличиха и в огъня на изпитанието заблестяха като най- чисто злато!

Нека с песни по дълг да се възхвалят Тома преславният, божественият Партений, Симон, Варсануфий, Иов, Кирил, Михей, Сава, Иаков, Козма, Иларион, Дометиан, Мина, Павел, Сергий, Антоний, Мартиниан, Иоаникий и останалите осмина!

Твърди двадесет и шест преподобнострадалци, полк божествен на Вицаря, вие от огъня не се уплашихте и от Бога увенчани преблагославно, ликувате в небесните чертози и като добри пазители от всякакви  беди защитавате Зографската преславно Обител, която светата ви памет почита.   

Други стихири на глас втори, подобен: Кийми похвалними:

С какви песни похвални днес с мисъл благочестна да възхвалим като поборници за благочестието двадесет и шестте преподобномъченици и изповедници? Едните отдавна живееха в Зографската Обител, а другите заедно с тях се потрудиха в словото на вярата и в постническите трудове заедно с тях пострадаха, и всички бяха увенчани от Господа, Който има велика милост.

С какви духовни слова да похвалим богоносните и преподобнострадалните двадесет и шестима, мъченическа кончина приели в кулата изпепелена: Тома- на Зографската Обител игумена, Иов, Варсануфий, Иаков, Сава, Партений, Козма и всички останали, които изобличиха измамата на папослужителите и венци небесни приеха достойно от ръката Божия?

С какви весели песни да възпеем хора на преподобните, събран чрез благодатта в единия глас на вярата, крепостите на твърдата вяра, воините и служителите на Светата Троица, светилниците вселената просвещаващи и стълбовете на Църквата, които с венци на славата бяха от Светата Троица увенчани като проповедници на Духа и на духоборците изобличители?

Двадесет и шест мъдри и твърди отци, вие счетохте за нищо всичките заплахи на латините злославни и като стояхте в кулата, изобличихте зломрачната измама изповядахте, че Духът изхожда от Отца точно както Спасителят е казал и след като приехте в огъня блажена кончина, на небето възлязохте като венценосци славни и сега за всички се молите.

СЛАВА; глас шести:

Елате днес в Зографската Обител, в Духа за да направим събрание, да тържествуваме благочестно и да почетем славно тържеството драгоценно на двадесет и шестте славни отци преподобнострадални като кажем: Радвайте се воини, от Бога събрани, които не се побояхте от бумтящия огън и повалихте лъжите на злославните! Радвайте се вие, които на момците във Вавилон подобно, папския идол заплюхте и равночестно Светата Троица проповядвахте! Радвайте се, на Божия Дух светли изяснители, които сте в чмистотата на Православието учители! Увенчаха ви главите светлите Ангели и верните се развеселиха, върху основите на истината утвърждавани. Затова о, доблестни Христови воини, на Зографската обител бодри защитници и пазители, молете се за нас, които паметта ви почитаме!

И СЕГА; Богородичният догматик на глас шести Кто тебе не ублажит…

Вход. Прокимен на деня. Паримийни четива.

На стиховните се пеят стихири на глас пети, подобен: Радуйся постнических:

Радвай се, полк божествен на Зографската Обител, победоносно опълчение, стълбове на благочестието, против враговете бойци непримирими, твърди и неустрашими! В кулата като стояхте, вие дръзновено изобличихте на латините измамата и като силно ти укорявахте, посрамихте Михаил- суетния цар ромейски и с него заедно безумния Век, които на лъвовете предадоха Христовото стадо. Затова молете Спасителя, да ни даде милост велика!

Стих: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии.

Радвайте се множество победоносно, които бяхте доблестни в свеената битка, от Господа венци приели радостно, гледайки красотите на неизречимата слава и обожени чрез приобщаване към Бога! Вие с песните си невеществени на Серафимите подражавате и извършвате за света непосредствена молитва, станали на Светия Дух храмове и очевидци на тайните на голямото Божие познание: изпросете от Христа, да изпрати на душите ни милост велика!

Стих: Пейте Господу песен нова, хвалете Го в събранието на преподобните.

Радвайте се: Томо, пастирю на скъпата Обител Зографска, Варсануфие, Кириле, Михее, Симоне, Саво, Иларионе, Иове, Мартиниане, Иакове, Козмо, Антоние, Иосифе, Евтимие, Мино, Павле, Иоаникие, Сергие, Дометиане, Партение, Киприане, втори иакове и останалите четирима- доблестни и славни преподобномъченици двадесет и шестима: по дълг като ви хвалим, молим ви за нас да се молите!

СЛАВА; глас пети:

Христовата Църква днес весели се, украсена с добрата храброст на преподобномъчениците и всички, които в безмълвие и общежитие призовава като казва: ела, цели израилю избрани и с мен се зарадвай! Защото Господ просвети моята слава и радкри хулите на злославните пхротив Духа Пресвети, която бе дръзновено изобличена от всички приподобнострадалци, които във високата кула стояха. Нека и ние към тях благодарно да кажем: Светии, понеже имате дръзновение пред Христа, Който ви прослави, да се молите не преставайте за тази наша Обител, в която преминахте попрището на постните подвизи и подвига на мъченичеството, за да бъде умирен светът и спасени душите ни!

И СЕГА; изпява се Богородичният от възкресните стиховни на глас пети Храм и Двер еси…

 

                          Тропар на глас първи, подобен: Камени запечатану:

Преподобна дружино, двадесет и шест отци, изминали в Зографската Обител честно живота си постнически, чрез твърдо устояване в Православието вие в огъня се принесохте в жертва на Бога и затова приехте венец от Господа Бога, и отправяте слава на Него, Който ви увенча.

                                              СЛАВА; втори тропар на глас четвърти:

Преподобномъченици драгоценни, днес по дълг почитаме и възхваляме вашия годишен празник като причина за нашето добруване и като извършваме всенощно бдение ви възпяваме: проповедници на Духа, верни служители на Светата Троица, молете се за нас на Господа!

И СЕГА; възкресният Богородичен на глас четвърти Еже от века утаенное:

 

                                                                    НА УТРЕНЯТА.

След първата катизма се пее седален на глас първи, подобен: Гроб Твой Спасе:

Нека честно почетем мъчениците Христови и отците преподобни като наши пазители, закрилници незаспиващи и истински защитници, защото те измамата на папистомислещите мъжествено изобличиха и в огъня с блажена кончина добре се удостоиха!

СЛАВА:

Мъдри, вие се явихте като светли звезди на Христовата Църква, които с лъчите и сиянията на вашите страдания я озарявате, защото чрез тях ученията на Отците изяснявате. Затова днес ние светло празнуваме вашата свещена памет.

И СЕГА; Богородичен:

Дево, Вечна Дево, наистина ти преди раждането беше Дева, при рождението си остана Дева и след раждането пребиваваш Дева. Затова моля те, Отроковице Дево: като Майка и Дева, укрепи ме в моите деяния, телесни и душевни!

След втората катизма се пее седален на глас четвърти, подобен: Удиви ся Иосиф:

Ангелското Войнство наистина удиви се на отците мъдри и преподобнострадални, които стоейки в кулата, беззаконния цар, свирепия Век и кардиналите изобличиха, и на други страдалци подобно, изгарянето претърпяха доблестно. Затова Христос с венци неувяхващи ви увенча.

СЛАВА:

 Преподобнострадалци Христови, на Зографската Обител накити, всеки ум се удивява на твърдостта и мъжеството ви, защото вие победихте папослужителите мъдро и доблестно, заплюхте суетните им кроежи и тяхната гордост, и добре божественото поприще изминахте. Заради това като почитаме вашата свещена памет, ние ви имаме като закрилници всехвални.

И СЕГА; Богородичен:

Богородице, ти Единствена си Радост на Ангелите, на Безплътните Украшение, на човеците Спасение, на верните Светоозарение и затова ние тебе- Чистата с вяра ублажаваме и те почитаме като Богоотроковица. Богоневесто Благословена, избави нас- твоите раби от всякакви нужди и удостой ни с благата небесни и вечни!

Полиелей и величание на преподобномъчениците. След тях седален на глас четвърти, подобен: Явился еси:

Нека днес да бъдат похвалени като истински проповедници на Светата Троица светлите диаманти на Православието, които търпеливо понесоха на временния огън изпитанието!

СЛАВА:

Днес Зографската Обител празнува тържеството драгоценно на своите преподобнострадалци, понеже те проповядваха божествените догмати на Православието.

И СЕГА; Богородичен:

Непобедима Закрилнице на оскърбяваните, Гореща Закрилнице на тези, които в теб се уповават, избави ме от беди, защото ти си Помощница на всички!

Степенни: първи антифон на глас четвърти: Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Стих: Какво да въздам Господу за всничките Му благодеяния към мене?

Евангелски чин. След Пс. 50 се пее самогласна стихира на глас втори:

Преподобнострадални отци, които вместо тленните и преходните, възлюбихте нетленните и вечните неща, ние ви молим: нас, които ви почитаме, от варварски набези и от разбойническите нашествия и набези да ни избавите, за да почитме вечно вашата вседрагоцена памет!

КАНОНИ НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТТЕ ЗОГРАФСКИ ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИЦИ, БЪЛГАРИ ПО РОД. ПЪРВИ КАНОН НА ГЛАС ПЪРВИ, В ГРЪЦКИЯ МУ ТЕКСТ ИМА АКРОСТИХ: ПОХВАЛЯМ НА ПРЕПОДОБНИТЕ ПОЛКА ПРЕКРАСЕН, ИАКОВ.    

                                                                           ПЕСЕН 1- ва.

ИРМОС: Христос се ражда…

Нека днес ние- монасите от Зографската Обител радостно да честваме тържеството на драгоценните преподобномъченици и на Гопода да се помолим прилежно, за да се удостоим с небесната радост по техните молитви!

Синове Божии по приобщаване, вие- твърдите преподобнострадалци станахте, когато изобличихте на папистите гнилата измама и злославието, в огъня бяхте изпепелени и отХриста с двоен венец бяхте венчани.

Мъдри и славни, с твърд ум вие изповядахте, че Духът изхожда от Отца- точно така, както Спасителят е казал и така изобличихте, и посламихте папистите като въвеждащи различни неща.

                                                                        БОГОРОДИЧЕН:

Нека почетем като Причина за нашето изправяне Истинската Божия Майка- Божията Планина, от която откъсна се Крайъгълният Камък, Който чрез неизречимо съединение събра противоположните в миналото естества!

ВТОРИ КАНОН НЕ ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИЦИТЕ НА ГЛАС ЧЕТВЪРТИ; ПЕСЕН 1- ва.

ИРМОС: Ще отворя устата си…

Спасителю, моля те: дай слово и благодат на мен- пожелалия със скверни уста да възхваля на Христовите преподобнострадалци свещеното събрание, за да им сплета похвала!

Нека днес да похвалим събранието на двадесет и шестимата преподобнострадалци- твърдите диаманти, които изобличиха злочестието на папистите и претърпяха смърт неправедна!

Нека днес достойно да бъдат почетени: Тома- пастирът изряден, божественият Иаков, Варсануфий, Симон, Кирил, Мина, Киприан и всички останали заедно с тях да бъдат възхвалени!

                                                                     БОГОРОДИЧЕН:

Владичице Всевъзпявана,ние те знаем като Източник на Светлината Незалязваща и затова те молим с молитвите си от мрака да освободиш нашите тела и души и да Я виждаме да ни удостоиш!

                                                                         ПЕСЕН 3- та.

ИРМОС: Нека възкликнем към Христа Бога…

Нека с песни да бъде похвалено на Зографската Обител божественото събрание от преподобномъчениците свещени, понеже те- триблажените бяха венчани с двойни венци: и като постници, и като истински твърди страдалци!

С твърд ум държаха се доблестно Михей и Симон, Иларион, Кирил, Евтимий и всички останали от двадесет и шестимата, които днес ние с радостне песни възхваляме и Господа славим.

Преподобнострадалните отци от Зографската Обител в много тела единно тъпрение явиха, посрамиха свирепите паписти и с победни венци бяха увенчани главите им.

                                                                        БОГОРОДИЧЕН:

Дево Богородице, неизречим е начинът на твоето зачеване и раждане, понеже ти Необхватния от всички Божий Син зачена, роди Го безсеменно и пак пребиваваш като Чиста Приснодева.

2- РИ ИРМОС: Богородице, Жив и Неперсъхващ Изворе…

На преподобните божественото събрание, претърпяло в кулата с огън изгаряне удиви Ангелите, демоните посрами, а верните тяхната доблест радостно похвалиха.

Вседрагоценни отци: и на земята, и на небето Христос ви много прослави като първом постили, а после пострадали и затова днес ние почитаме добре известната ваша памет!

Нека бъдат възпяни Павел и Сава, твърдият Мартиниан, Сергий, Симон, Дометиан и всички останали, защото те изобличиха безумието папистко!

                                                                       БОГОРОДИЧЕН:

Владичице Чиста, удостой тези, които пред тебе с любов падат, чрез прилежно моление и въздържание да видят лъчите на твоята светлина и освободи ги на страстите от предълбокия мрак!

Седален на глас осми, подобен: Премудрост и Слово:

Блажени дведесет и шестима отци, вие на раменете си взехте Кръста на Христа, чрез постничество към Него се прилепихте, но врагът на добродетелния ви живот завидя, подигна против вас свирепите паписти като си мислеше, че така на постничеството ви твърдостта ще отслаби, но бе изобличена неговата хитрина, понеже вие пострадахте всеизрядно: молете Христа Бога да бъдем дарени с опрощение на прегрешенията ние, които с любов празнуваме светата ви памет!

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен:

Ти,която си Давидовата Колесница Слънцевидна, Одърът Соломонов постлан с порфира, Исаиният от Бога написан Свитък, Мойсеевата Одушевена Скиния, Амосовата Диамантена Стена, Захариевият Светилник Златокован,Данииловата Планина, Авакумовата Восъчна Дъсчица и на пророците Проповедта Превъзходна, твоя Син и Бог моли да дари на прегрешенията опрощаване на нас, които с благоговение пред твоя божествен образ се покланяме!   

                                                                              ПЕСЕН 4- та.

ИРМОС: Христос като Цват от Жезъла…

Двадесет и шестимата отци от Зографската обител вървяха по пътя, водещ към живота, мъжествено изобличиха на безбожния Михаил измамата и получиха страдалческо благопрославяне.

Отци, вие изоставихте тленната храна и слаа, в Зографската Обител се подвизавахте, твърдо се противопоставихте на папистите, които се опитаха да ви принудят лъжливия човекобог римски да почитате и се принесохте чрез огъня като съвършени жертви на Бога.

Нека със свещени слова да бъде почетен пресвещеният Тома- игуменът на Зографската Обител и всички, които заедно с него от високата кула посрамиха враговете, папистко мислещи и заедно с тях злочестивия Век като въвеждащи различни неща, за зло потребни!

                                                                        БОГОРОДИЧЕН:

Всечиста, ние те знаем като Врата, от небесата По- Обширна и като Престол Серафимите Превишаващ, защото ти в себе си вмести Този, Когото като Бог всички не могат да Го вместят и като Младенец носеше в своите обятия Този, Който постави нашата природа върху престола на Отца.

2- РИ ИРМОС: Ангелът на Божия Съвет Неизследим…

Нека в Духа да се развеселим като честваме добре известната памет на преподобните страдалци и честните наставници от нашата Обител, по чийто молитви от злините се избавяме!

Божествена Зографска Обителе, днес украси се с твоите свещени чеда- преподобнострадалците двадесет и шестима, които от високата кула посрамиха папослужителите злочестиви!

Полкът на преподобните, от мъжеството и благодатта укрепяван, унищожи коварството на враговете безплътни и повали изпълнената с нечестие ерес на папистите.

                                                                            БОГОРОДИЧЕН:

Чиста и Безневестна Майко Божия, спасявай твоето стадо от всяко зло и нещастие неповредено, понеже ние- твоите раби, във време на несгоди имаме теб за Избавление!

                                                                   ПЕСЕН 5- та.

ИРМОС: Вечносъществуващият Бог на мира…

Мъдри, със силата на догматите вие първом злославието на папистите отхвърлихте, а после от тях с огън изгорени, на Господа като жертви се принесохте усърдно и сега станали вечнопомнени, ликувате заедно с Ангелските хорове.

Блажени Тома, пастирю изрядни, ти в Зографската обител преподобно пасеше твоето стадо, заедно с учениците си от папистко мислещите пострадахте и изпитани в огъня като злато в пещ, сега ликувате заедно с Ангелите.

Всепреподобни ревнители Господни, вие се явихте като премъдри, защото чрез изясняването на Писанията премъдро изобличихте надменно говорещите неправда, затворихте устите им и затова днес всички празнуваме вашата памет.

                                                                     БОГОРОДИЧЕН:

Дево, Словото Божие, Което е Единосъщно с Отца, превишаващо ума неизменно се въплъти от твоите чисти кърви, както благоволи. Него ние изповядваме православно в една Ипостас и в две естества, действия и воли.

2- РИ ИРМОС: Всичко дойде в ужас…

Отци  преподобни и блажени, от любовта към Христа уязвени вие разбрахте, че красотата на живота временен е бързо увяхваща и тленна, и затова сега се наслаждавате на неизречимата радост в небесните селения.

Днес истинно възсия светлината на Божията благодат; днес като нетленна храна и животоизточваща манна, на божествените ни закрилници светлата памет се предлага на нас, които от нея да се насладим желаем.

Славни, с вашата кончина във временния огън вие си купихте безсмъртно благопрославяне и малкото направихте голямо: о, премъдри търговци, затова сега вие се радвате с преподобните и мъчениците заедно.

                                                            БОГОРОДИЧЕН:

Сияйна Светилнице на Първата светлина, просвети със светлината си моята тъмна душа, за да видя отново Началната Светлина, Която от тебе просвети нас и тебе- моята Просветителка, защото такова е свойството на светлината!

                                                                         ПЕСЕН 6- та.

ИРМОС: Морският звяр…

Днес за нас настана денят радостен на светло освещаващия и добре известен празник на двадесет и шестимата преподобни, мислено развеселяващ всички души и сърца, чрез благодатта на Духа, Когото дължимодостойно с песни почитаме.

Премъдри, за да получите вечния живот на небесата, вие на огъня временен си предадохте телата, след като изобличихте на папистите злославието и затова днес ние тържеството ви честваме радостно.

О, вечно помнено събрание от драгоценни преподобни, ние с вяра ви почитаме, възпяваме и възклицаваме: избавете сега нас, които ви почитаме от всякакви скърби, беди и притеснения, за да честваме тържеството ви песенно и благоговейно!

                                                                          БОГОРОДИЧЕН:

Владичице, хоровете на Небесните Умове и съборът на всички светии те почитат, защото ти въплъти Бога Слово, от Когото се ужасяват Ангелите и след като Майка Божия стана, Единствена чрез своето раждане разруши предишната стена на враждата.

2- РИ ИРМОС: Богомъдри като честваме…

Всепреподобни двадесет и шестима отци, след като пострадахте, вие приехте за вашите трудове почести и Христос Венцедавецът ви украси с благодатни дарования.

Всеславни, както е написано, око не е видяло, ухо не е чуло и умът човешки да разбере не е в състояние това, с което вие на небесата бяхте удостоени като ваш жребий!

Нека днес празнично тържество да направим,за да възхвалим двадесет и шестимата преподобнострадални пазители, защитници и покровители на Зографската Обител!

Преподобностродолни, днес като честваме вашата добре известна памет, ние ви молим тази Обител и нейните монаси да пазите, и от скърбите да ги избавяте!

                                                                       БОГОРОДИЧЕН:

Отци, понеже имате дарования различни, избавяйте ни от нещастията различни и като се молите с Владичицата, и с преподобния Козма заедно, опазвайте вашето стадо!

Кондак на глас осми, подобен: Возбранной Воеводе:

Двадесет и шестимата свещени преподобномъченици, закрилниците и пазителите на нашата Обител, които папистката гордост повалиха и бяха увенчани, след като претърпяха с огън изгаряне, нека ние достойно да ги възхвалим и да възклицаваме: Радвайте се, преподобнострадални!

                                                                          Икос:

Ангелите от небесата се удивиха като гледаха как в своя безбожен стремеж папистите изпепелиха тези, които заради благочестието пожелаха да умрат благочестно и след като гордостта на мъчителя повалиха, слушат от нас това: Радвай се, събрание от преподобнострадални; радвай се, твърдо опълчение от многострадални! Радвайте се, двадесет и шестима преподобни! Радвай се Томо, заедно с мъчениците останали! Радвай се Варсануфие божествени, заедно с твърдия Михей! Радвайте се Мино и Дометиане, заедно със светлия Павел! Радвайте се Антоние, Евтимие и Иларионе! Радвайте се, заедно с Партений Иосифе и Симоне! Радвайте се двамата Иакововци, заедно с Иоаникий! Радвай се Мартиниане, с Козма и Сергий заедно! Радвайте се Киприане, Кириле, Иове и славни Саво! Радвайте се, четворице светли страдалци, които сте от миряните! Радвайте се, преподобнострадални!

                                                                             ПЕСЕН 7- ма.

ИРМОС: Момците, в благочестието заедно възпитани…

Преподобнострадални, днес настана вашата божествена и радостна памет, развеселяваща и освещаваща всички, които вашите подвизи и страдания почитат, и възпяват: Благословен си, Боже на отците ни!

Христови преподобномъченици, с огъня като се приобщихте, вие измамата, насочена против Бога изгорихте и ужасната лъжа на папистите за Духа изобличихте като пеехте: Благословен си, Боже на отците ни!

Преподобнострадалците доблестни заради живота бъдещ резряха своите тела, богатството и всичко, което е в света, и след като умряха, сега царуват заедно с Христа в непристъпната и незалязваща светлина.

                                                                      БОГОРОДИЧЕН:

Богородице, премахваща злините Приснодево, чуй днес песента молебна на всички нас, които с любов Господа възпяваме и възклицаваме: Благословен си, Боже на отците ни!

2- РИ ИРМОС: Богомъдрите не послужиха…

Преподобните според силите си възлюбиха Бога, в божествения Му закон се поучаваха, изпълниха Го чрез своето страдание и след като по този начин любовта към Господа явиха, сега достойно биват почитани.

Нека днес Небесните със земните да се радват заедно и природата човешка да се весели заедно с Ангелите, защото празнувани са небесни човеци и земни ангели- небосъзерцателните отци, които доблестно пострадаха!

Отци, ублажават се вашите подвизи и борби,чрез които вие се явихте като драгоценни вместилища на Духа, като Ангели пострадахте за правилното изповядване и затова навеки сте почитани.

                                                                  БОГОРОДИЧЕН:

Молим те Господарке Владичице: нас, които благочестно като Богородица те възпяваме, от страшния греховен мрак бързо да ни извадиш и да ни удостоиш с участта и радостта на тези, които чрез теб се просвещават!

                                                                         ПЕСЕН 8- ма.

ИРМОС: Пещта показа предобраза…

Богоносни, днес свещената Зографска Обител с вашите чудеса се хвали, украсява и наслаждава, и възвелечава се чрез вашите подвизи и страдания, защотно вие папослужителите посрамихте, като им противопоставихте догматите православни и с песни славите Христа във вечността!

Нека с песни свещени да бъдат възпявани: свещеният Тома- игуменът на Обителта Зографска, Варсануфий, Иларион и Козма, Сергий, Евтимий и Мина, Иаков, Иов, Иоаникий и всички останали от драгоценното събрание на двадесет и шестимата, които възпяват Господа и превъзнасят Го във вечността!

Спасявай Твоите раби, Царю Великовластни, Единствен Щедри Боже, умоляван днес от моленията многобройни на Твоите двадесет и шестима страдалци преподобни и заедно с тях, приеми и нас, които възклицаваме: Всяка твар да благославя Господа и да Го превъзнася във вечността!

                                                                    БОГОРОДИЧЕН:

Отроковице, понеже ти вмести като Трапеза Хляба на живота, Който чрез всетворческото Си осенение храни всички и кърмеше като Младенец с гърдите си Този, Когото като Бог възпяваме, ние като по същност Богородица те възвестяваме и възклицаваме: Всяка твар да благославя Господа и да Го превъзнася във вечността!

2- РИ ИРМОС: Роденият от Богородица спаси…

Драгоценни, вие се явихте като съсъди избрани, светло приели небесното сияние и към небесното селение се отправихте истински радостно, осиявяни от благодатта на Божествената Троица, Която с песни възпявате във вечността.

Томо, заедно с всички останали блажени отци преподобнострадални, ве изживяхте живот равен с този на праведните, венци приехте от Христа с тях наравно и на небесата се радвате заедно с хоровете Ангелски. Затова споменавайте нас, които добре ви хвалим!

Припев: Благославяме Господа- Отца, и Сина, и Светия Дух! ТРОИЧЕН:

С любов незаспиваща ние с всички Небесни Воинства заедно, с песни славим Отца, и Сина, и Светия Дух- Бога Трисветъл, Неразделен, Несъздаден, Едното Властно Началство и Царство, и възклицаваме: Свят, Свят, Свят!

Припев: И сега, и винаги, и във вечни векове, амин! БОГОРОДИЧЕН:

Дево, с догмати и слова не те проповядваме като Чиста Богородица, неизречимо в плът родила Бога, Който в твоята утроба обожи човешката природа. Богородице, нека заедно с тебе и двадесет и шестимата отци с песни да бъдат почетени достойно!

 

                                                                      ПЕСЕН 9- та.

ИРМОС: Светоносният Облак…

Благоговейно като следвахте отците, вие преподобно на земята живяхте и в Зографската Обител твърдо чрез пост лукавия победихте, заради благочестието пострадахте и затова ние днес ви възхваляме.

Твърди преподобнострадалци, днес след като приемете песента, излизащоот нечисти уста, прилежно молете единия Владика да си спомня за нас, за да получим от прегжрешенията ни освобождаване и светло да почитаме вашата памет!

Вашата свещена памет като велико слънце ярко просия и озарява света: благоговейно като я празнуваме, ние вас- отците преподобнострадални почитаме като закрилници, защитниции пазители на нашата Обител.

Всепреподобни, подобно на благоуханни рози, на кринове най- чисти, на дървета цъфтящи постоянно и на миро ухаещи, от вашите раки драгоценни вие източвате изцеления, пргонващи на болестите злосмрадието от тези, които пристъпват към вас с благоговение и вяра.

                                                                        БОГОРОДИЧЕН:

Дево, къпината предизобрази твоето чудо преславно, защото ти наистина прие в твоята утроба Нетърпимия Огън, наистина носеше в утробата Христа- Истинското Слънце на правдата, Неизгорима като пребиваваше и затова ние те ублажаваме постоянно.

2- РИ ИРМОС: Нека се радва всеки земнороден…

Мъдри, въдворени в Светлината Мислена, приемете песента на нас, които ви почитаме и ви я принасяме заради големия ни дълг, понеже спрямо вас сме задължени и просим по вашите молитви като въздаяние да бъдем дарени с опрощение на прегрешенията!

Славни и преподобнострадални, във времената последни Бог ви постави в тази Обител като неразрушими стражеви кули, които укрепяват постоянно Православната Вяра против враговете непримирими и вашите кости станаха камък, в който се препънаха противниците.

Всепреподобни, спрете бурята, която свирепите варвари надигат срещу нас, прекратете църковните раздори, дарувайте на певците ви опрощение на прегрешенията и запазете Обителта невредима от всякаква несгода!

Отче, Сине и Душе, Равночестна Троице, Всевишни Боже,по молитвите на Твоите преподобни, нашжата света Обител опазвай от всякакво притесняване и дай непоколебимо, непреклонно и мирно пребиваване на Твоето стадо!

                                                                        БОГОРОДИЧЕН:

Владичице, ти се яви като Истинско Вместилище на Духа, защото вмести в твоята утроба Бога, Когото небето и земята да вместят въобще не могат: с твоите молитви и с молитвите на преподобните, умилистиви Го за всички нас, които те възпяваме!

Подир каноните следва светилен на глас втори, подобен: Жени услишите:

Нека днес светло да възхвалим защитниците на нашата Обител: отците преподобнострадални, повалителите на папистката измама и проповедниците на Православната вяра, които в огъня бяха изпепелени и на Светата Троица се принесоха като божествено всесъжение!

                                                                          СЛАВА:

Премъдри, ние ви притежаваме като закрилници и пазители на нашата света Обител, и затова светло честваме вашата памет добрознаменита и с песни ви почитаме, защото вие Господа прославихте и сега достойно сте почитани заедно с Ангелите.

                                                          И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Богоневесто Всецарице, Благословена Владичице, Майко на Царя, Цвете на девството, Благолепие на Ангелите, Украшение на Небесните и Велико Прибежище, ние възпяваме теб- Пресветата като Спасителка на света.

На хвалитните се пеят четири стихири на глас първи, подобен: Небесних Чинов:

Елате верни и събори на тези, които в безбрачие живеят да се съберем заедно, с песни за да възхвалим доблестните воини Христови, светилниците на Православието, твърдите двадесет и шест преподобнострадалци и към тях да възкликнем с вяра: Молете за нас Спасителя!

Отци, земните грижи отхвърлили, вие в Зографската Обител се подвизавахте като пазители на Отеческите предания, от свирепите зломислещи доблестно пострадахте и приехте двойни венци.

Преподобни, с мисъл твърда и сърце радостно вие в кулата застанахте, изобличихте измамата на свирепите единомислещи с папата и когато бяхте с огън изгорени, принесохте се като приятни всесъжения и от Бога бяхте възвеличени.

Преподобни двадесет и шест Христови доблестни воини, от враговете видими и невидими, и от всякаква вреда запазвайте, и с Царството Небесно удостойте почитащите вашата памет!

СЛАВА; глас първи:

С какви думи пеене да ви принесем, отци преподобнострадални? Или с какви песни похвални да ви възхвалим? Защото много уста това да направят не са в състояние, а камо ли един, който не е изкусен, а пък е и недостоен. Но въпреки това, чуйте от нас това: Радвайте се, за Православието поборници, вместилища на добродетелта, на монасите твърдина и на вашата Обител основа! Радвайте се, на демоните прогонители, борци против злославните, на заблудените известни наставници, на Светата Троица селения вседрагоценни! Радвайте се, буйно бликащи извори на благовонно миро, вечнотечащи реки от аромати, стражеви кули на Света Гора, наследници на вечните блага! Молете се за нас, които вседрагоценната ви памет с любов почитаме!

И СЕГА; БОГОРОДИЧЕН:

Господи, по молитвите на всички светии и на Богородица Твоя мир ни дай и ни помилуй като Единствен Щедър!

Изпява се великото славословие, след което започва Божествената Литургия.

    

  1. 10. /а според житийния сборник на Левкийски Епископ Партений- 13. 10./: СЛУЖБА НА СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА ЗЛАТА МЪГЛЕНСКА.

                                                                    НА ВЕЧЕРНЯТА.

На Господи воззвах първом се пеят самогласни стихири на глас  първи:

Радвай се страдалко Христова, богоблажена Всехвална Злато, която мъжествено повали свирепостта на мъчителите, защото нито думите ласкателни, нито с мъчения заплахите, нито страшните побои, нито тъмницата те отделиха от Христа, но ти доблестно понесе всички мъчения, заради твоя Възлюбен- Христос: Него днес моли да дари с велика милост и мир душите ни!

Злато Всеславна, с божествен венец увенчана, подобно на светла звезда ти нашето Отечество- България светло осияваш, защото търпеливо, дори до кръв понесе мъчения най- свирепи заради твоя Възлюбен- Христа, Който те причисли към Небесните Ангели: Него днес моли да дари с велика милост и мир душите ни!

Мъченице Злато вседрагоценна, ти с добра душа изповяда Владиката Христа, заради Когото от безбожните и скверните претърпя смърт след най- тежки мъчения, заради което прие победен венец на славата от твоя Възлюбен- Христос, нашия Бог: Него днес моли да дари с велика милост и мир душите ни!

Други стихири на глас втори, също самогласни:

Когато след вражеските нападения агарянското владичество се разпростря над цялата Българска земя и в нея започна да се служи на безбожната измама, тогава ти според Божията воля с усърдно сърце ис топла вяра тръгна към подвиг свръхестесвен, заплю козните вражески и дръзновено Христа Господа изповяда.

Великомъченице носеща добро име, чрез рани, язви и скърби, ти Царството Небесно придоби, понеже чрез изповядването свещено облагодати душата си, сломи злобата на твоите противници, немощта женска ясно забрави и законно като пострада, получи вечната слава.

Страдалке Злато, по време на мъченията търпеливо като страдаше, подобно в пещ разпалена ти наистина божествено засия по- силно от злато и се яви приобщена към Страданията свещени на Този, Който заради нас плът прие и затова вечно на небесата се радваш заедно с Него.

СЛАВА; глас шести:

Елате всички обичащи мъчениците, за да възпеем с песенно пеене Злата- многострадалната девица, която не се измами от думите ласкателни, не се уплаши от суровите заплахи на турците нечестиви, нито пък се вслуша в плачевните молби на сестрите си, които я съветваха да се отрече от Христа, но тя от спасителното име на Христос, нашия Бог не се отказа, а на тях каза: Вие вече не сте мои родители и сестри! Аз имам за Баща Господа Иисуса Христа, Богородица за майка и на небесата всички светии са мои братя и сестри. Затова тя стана жертва съвършена и чиста чрез доброволното си заколение, и в Небесното Царство бе заселена.

И СЕГА; Богородичният догматик на глас шести Кто тебе не ублажит…

Вход. Прокимен на деня. Паримийни четива.

На литията се пеят самогласни стихири на глас седми:

Нека по дълг да възхвалим девицата златозарна и Христовата страдалка като кажем: О, богоблажена Злато, златоименна Злато, ти имаш душа златозарна и всички позлати с твоята храброст, защото заради Христа и Неговия Кръст сама себе си доброволно на мъки предаде и с най- доблестен нрав всички нетърпими тежести на мъчченията претърпя. Затова за спасението на нашите души моли Христа, нашия Бог, Който с вечна слава те дари!

Девице предивна, Злато многострадална, ти наистина с думи и дела крепко повали всички сили вражески, пред злочестивите турци доблестно Христа изповяда и прие от ръцете Господни нетленен венец. Затова ние- празнуващите твоята драгоценна и свята памет те молим: Христа Бога моли за спасението на нашите души!

СЛАВА; глас четвърти:

Богомъдра Злато, украсена с болките на въздържанието и с мъченичиски страдания, ти побърза да благоугодиш на твоя Избавител и Въжделен Ревнител. И украсявана от Духа Свети, повали на мъчителите свирепостта и възсия като пресветла звезда, позлатена от световидните сияния на твоето изповедание. Затова днес ние те ублажаваме и днес празнуваме твоето посичане свещено.

И СЕГА; Богородичен:

Пресвета Владичице Богородице, не презирай твоите раби, но погледни към съгрешаващите хора и дай прощение на всички просещи, които от нещастия са обхванати, повали всички кроежи на варварите и спаси нас- твоите верни раби, които те хвалят!

На стиховните се пеят самогласни стихири на глас трети:

Кротка гълъбице на Владиката, от сиянието на девството позлатена и със страдания мъченически украсена, не забравяй нас, които с любов почитаме паметта ти свещена!

Стих: Дивен е Бог в Своите светии, Бог Израилев.

От невидимата Христова сила укрепявана, ти против пресвирепите мъчители застана,поруга тяхната лъжлива вяра и затова днес в небесните чертози се въдворяваш.

Стих: В събранията благославяйте Бога Господа вие, които сте от Израилево семе.

О, свирепост неизречима и безчовечна! Жестоко тялото ти режеха мечовете, но ти всичко понесе с търпелива душа и като заколение жертвено се принесе на Христа.

СЛАВА; глас първи, самогласна:

Когато свирепият мъчител да те принуди да влезеш в брак с него се опитваше, ти ясно му отвърна: Аз вярвям в Христа, за жених имам Него- Единствения и никога от Него не ще се отрека, дори цялото ми тяло да насечете и нарежете! Затова ние към теб възклицаваме: Богоблаена Злато, силно Господа моли да запази нашето Отечество България и да дари на нашите души велика милост и мир!

И СЕГА; Богородичният от възкресните стиховни на глас първи Се исполнися Исаино проречение…

                                                                  Тропар на глас първи:

Злато всехвална, възлюбила Небесния Жених, ти от мъченията на злочестивия агарянин не се уплаши и дори до смърт проля кръвта си. Затова сега като приемаш достойно твоята награда на вечната радост в чертога на Христа, нашия Бог, моли Го да спаси нашите души!

СЛАВА; втори тропар на глас четвърти, поместен в Зографския сборник със службите на Българските Светии, от който е направен преводът на службата:

Злато великомъченице богоизбрана, с твоето търпение доблестно ти ужаси мъчителите беззаконни, пожела по- скоро усърдно да умреш заради Христа, отколкото срамно да живееш без Кръста. Затова при твоята смърт верните от светлина се озариха, мъчителите със срам се покриха, а ние към теб възклицаваме с вяра: За всички нас Христа Бога моли непрестанно!

И СЕГА; Възкресният Богородичен на глас четвърти Еже от века утаеное…

 

                                                                        НА УТРЕНЯТА.

След първата катизма се пее седален на глас първи, самогласен:

Богоблажена Злато, похвало на девиците, възпитана в Божиите слова, ти още от младост възлюби Христа- Вечнобликащия Извор на любовта, заради Когото болки от мъчения претърпя като беше с огън изгаряна и с меч насичана и нарязвана.

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен:

Ние непрестанно славим и ублажаваме тебе- Превишаващата думите и разума Пренепорочна Родителка Божия като Силна Закрилница на всички оскърбявани.

След втората катизма се пее седален на глас трети, самогласен:

Злато богомъдра, девице досточудна, свише със сила препасана, ти чиста опази душата си и чрез болките на мъченията, от тебе доброволно понесени, в порфира изтъкана от собствените ти кърви се облече и затова Христос  се обпручи с тебе- до края чиста останалата.

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен:

Злато блажена и достохвална, ти ликуваш заедно с девическите събрания и към Девата и Божията Майка възклицаваш: Пречиста, благословен е Плодът на твоята утроба!

Полиелей и величание на мъченицата. След полиелея самогласен седален на глас четвърти:

Злато, великомъченице вечнопаметна, от божествената светлина на добродетелите и от прекрасните украшения на девството осияна, ти чрез мъченията с венец се украси и чрез вярата наистина се приобщи към Христа- Владиката на всички и стана Негова невеста изрядна.

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен:

Всенепорочна, просвети със светлината на покаянието мен- помрачения от леността и отвори моите уста, за да възпявам, величая и прославям тебе- Приснодевата, Пренепорочната Владичица!

Степенни: първи антифон на глас четвърти; прокимен, глас четвърти: Дивен е Бог в Своите светии, Бог Израилев. Стих: В събранията благославяйте Бога Господа вие, които сте от Израилево семе.

Евангелски чин. След Пс. 50 се пее самогласна стихира на глас шести:

Злато великомъченице, уязвена от любовта към Христа, ти устремено тръгна към Него и Той ти даде сила леко да претърпиш свирепите мъчения. Затова нито хубостта на сладостта, нито цветът на твоята красота, нито сълзливите молби на твоите родители и сродници не можаха да те отделят от Христа, Когото ти възлюби и за Когото се обручи: Него моли да спаси нашите души!

КАНОН НА ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦАТА ЗЛАТА МЪГЛЕНСКА, В НЕГО ИМА ДВА АКРОСТИХА НА ЦЪРКОВНО СЛАВЯНСКИ: КРОТКУЮ АГНИЦУ ЗЛАТУ ВОСПОЮ, А В БОГОРОДИЧНИТЕ И СЕДАЛНИТЕ- ПРОТА МИРКО /И ДВАТА СА ЗАПАЗЕНИ В ПРЕВОДА/

                                            ГЛАС ЧЕТВЪРТИ; ПЕСЕН 1-ва.

ИРМОС: Възпяваме с песен победна Господа, Който в морето потопи фараона преславно, защото Той се прослави!

Капките на мъдростта, бликащи от извора на благодатта, изпрати ми ги Боже, за да мога да възпея достойно Твоята страдалка- всезлатната Злата!

Райската храна стана чужда на прамайката, която в древност от хиростите на лъжеца бе измамена, а сега Злата го поруга и в чертога небесен се въдворява.

Окаяният мъчител на смърт предаде Злата достославната, но Човеколюбецът Христос я дари с нетленен венец и с вечния живот.

                                                                   БОГОРОДИЧЕН:

Помощта си Дево Владичице дай на мен- твоя раб недостоен и ума ми като направляваш в това божествено начинание, направи достоен мен- недостойния!

                                                                           ПЕСЕН 3- та.

ИРМОС: Господи, Ти си Утвърждаване в Православната вяра за тези, които се на Тебе надяват: като Човеколюбив утвърди ни!

Твърд ум ти, Злато всеславна притежаваше и затова доблестно претърпя раните и с богомъдри слова изобличи на безбожните измамата.

Кръстът Христов беше твоето оръжие и затова ти, Златовсехвална духа си укрепи и свирепостта на мъчителите повали.

Украсена с порфира от твоите кърви изтъкана, ти Злато многострадална претърпя разсичане и посичане на цялото тяло.

                                                                         БОГОРОДИЧЕН:

Родителка на Всесъздателя ти, Дево стана и така се яви като По- Чтима от Ангелите. Затова моля тебе- Чистата: облака на страстите като разпръснеш, освети ума ми и просвети сърцето ми!

Седален на глас втори:

Облакът на страстите бе отхвърлен от тебе Злато богомъдра, когато ти предаде на забвение тленното и временното, страдалчески посрами измамника и затова, светло украсена отиде при Създателя като послушна Нему. Него моли да дари на съгрешенията опрощаване на нас, които с любов почитаме светата ти памет!

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен:

Ти- Всенепорочната пред всички се яви като Врата на Светлината, защото за пребиваващите в тъмнината Описан по плът възсия Неописуемият Христос- Слънцето на правдата, с лъчите на Когото днес се украси Злата- притежаващата на мъчениците славата.

                                                                           ПЕСЕН 4- та.

ИРМОС: Боже, чух Твоя Промисъл и се уплаших; Господи, разбрах делата Ти и ужасих се, защото Твоето хваление изпълни земята!

Юношеските наслади не те усладиха, вседрагоценна Злато, нито пък те заплени временното цвете на красотата, защото ти- девицата добра, стана невеста на Христа.

Агница Христова ти стана, когато възлюбила Него- Единия, сама себе си на Него се принесе като чиста жертва.

Готова съм всички мъки със сладост да понеса заради любовта към моя Христа!- така ти, Злато всехвална към мъчителите възклицаваше.

                                                                       БОГОРОДИЧЕН:

Агнеца, Пастира и Избавителя, Когото роди, Него Пречиста постоянно моли да избави от беди твоите раби, които с вяра твоето име призовават, понеже освен тебе Владичице, ние друга закрила нямаме!

                                                                             ПЕСЕН 5- та.

ИРМОС: Господи, Който с Твоята Кръв придоби нас- хората избрани, дай ни Твоя мир като пазиш в единомислие Твоето стадо!

Нанасяше ти рани чрез мъчения свирепи мъчителят коварен, но ти мъченице всичко претърпя заради любовта към твоя Христа.

И ето- днес радва се село Слатина, тържествува и цялата област мъгленска, която те отхрани и се украсява с твоята драгоценна памет, Злато многострадална.

Царят на силите днес те прие Злато, пред Него светло да застанеш, облечена в багреница от твоите кърви обагрена, причисли те при Небесните Ангели и затова те молим, Бога за нас да молиш!

                                                                       БОГОРОДИЧЕН:

Молим те прилежно Всемилостива Владичице: Родения от теб моли да ни избави от горчивите скърби, от заплахата варварска и от всякакво нападение вражеско!

                                                                        ПЕСЕН 6- та.

ИРМОС: Христе Боже, Човеколюбецо Единствен, както избави от кита пророк Иона, така и мен изведи и спаси от бездната на прегрешенията!

Утвърдена върху скалата на Христовите заповеди, ти победи пълчището злочестиво, потъпка всички хитрости на противника и заради това сега в чертозите неизречими царуваш светло заедно с твоя Жених Христа.

Земната храна и от нея насладата бяха от тебе презряни, Злато всеславна и така ти се удостои с трапезата небесна, понеже след като бе с меч посечена, ти заедно с мъдрите девици при Христа Жениха влезе.

Лишавана бе от части телесни, с огън бе горена, но ти Злато досточудна, доблестно търпеше всички болки от мъченията и затова възприе награда, и се обогати с мъченическата слава.

                                                                             БОГОРОДИЧЕН:

И така: Девата Богородица, Боголепната и Пречистата, на девството със светлите зари светло като крин сред поляна от тръни сияе и като Одушевен Чертог на Владиката се прославя.

Кондак на глас първи:

Страшна и преславна е твоята борба, чрез която ти всички удиви, победи мъчителите безчовечни и като божествена гълъбица на Владиката с крилете световидни на твоята изповед ти, Злато богомъдра отлетя при Христа.

                                                                                Икос:

Ти законно стана невеста на Христа, в светли мълнии сияеща, изминала пътя на мъчението, чрез което презря агарянската скверна вяра и от Божиите учения укрепявана,изправи се като избрана, отиде при Владиката и Бога, заради Когото стана жертва благоуханна и окрилена от златовидните крила на твоята изповед ти, Злато богомъдра отлетя при Христа.

                                                                          ПЕСЕН 7- ма.

ИРМОС: Нека възпеем Този, Който в пещта неизгорени момците запази и огъня угаси като кажем: Благословен си, Боже на нашите отци!

Адамовото и Евиното падение бе загладено от тебе, когато ти силата на врага повали, с мъжествен разум ясно пред всички Христа Бога изповяда и с твърдо слово противника посрами като възпяваше: Благословен си, Боже на нашите отци!

Търпение божествено показа ти, мъченице на златото наречена, защото с крепко усърдие женската немощ превъзмогнала, дързостта на мъчителите повали като възпяваше: Благословен си, Боже на нашите отци!

Украсена с красотата на твоето мъчение, ти Злато всехвална, на девството със зарята сияеща, светло стоиш пред Христа- твоя Жених и весело пееш: Благословен си, Боже на нашите отци!

                                                                    БОГОРОДИЧЕН:

Радост на тебе- Чистата от небесата  донесе Гавриил, който ясно благовестеше, когато ти казваше: От тебе Бог в плът ще дойде за спасение на тези, които с любов те възпяват: Благословена си между жените и благословен е Плодът на утробата ти!

                                                                        ПЕСЕН 8- ма.

ИРМОС: Ти Христе, Който с Твоята непристъпна сила всичко носиш, ороси намиращите се в пламъка Твои преподобни момци,които възклицават: Благославяйте Господа всички Господни дела!

Видя Христос, Който е на всички Бог, че заради вярата и правдата ти Злато, явно се сражаваше, изпълни те с мъжествен разум и сила, и с венец победен увенча тебе- възклицаващата: Благославяйте Господа всички Господни дела!

От оръжието на Кръста пазена и от любовта към Христа разгаряна, ти принесе на Владиката Христа потоците от твоята кръв и влезе в чертога небесен като възклицаваше: Благославяйте Господа всички Господни дела!

Съхранена бе от тебе безпорочно вярата даже до края, Злато вседрагоценна и заради това за твоята глава изплетен бе прекрасен венец на правдата, защото ти възклицаваше до твоята кончина: Благославяйте Господе всички Господни дела!

                                                                        БОГОРОДИЧЕН:

Клетвата на закона и присъдата на смъртта бяха унищожени чрез тебе- Чистата, когато ти роди Христа, Който смъртта разори и източи благословение за всички.

                                                                               ПЕСЕН 9- та.

ИРМОС: Тебе- Невестата Преславна и Всесветата Богородица, Създателя на невидимите и на всички видими Родила, ние с песни величаем!

Посрамила безбожния замисъл на мъчителите, ти Злато вечнопаметна с реката на твоите кърви потопи змея- на злото началника и победоносно в небесата излетя.

Облечена в багреницата на Владиката, украсена с твоята кръв ти Злато прехвална, от Кръста на Владиката и от благодатта укрепявана, успя да унищожиш свирепостта вражеска.

Юношеството ти бе чисто, а кръвта ти бе драгоценна, понеже чрез ръцете на пребеззаконните мъчители ти се пожертва и като плод най- сладък на Бога се принесе.

                                                                     БОГОРОДИЧЕН:

Облак Лек си ти, Богородице Чиста и седнал на тебе, Господ дойде в мъгленското село Слатина и направи от Злата светилник с търпелива душа.

Подир канона следва светилен на глас втори, подобен: Жени, услишите:

Злато, великомъченице преславна, ти световидна се яви, когато отхвърли помрачението на безбожните мъчители и затова след завършването на твоето голямо страдание, прие великото наследие, а не преходната слава.

СЛАВА; И СЕГА; Богородичен:

Дево, Майко Всесвята, на девството със светлите зари, ти сияеш като крин посред море от тръни и затова аз моля тебе- Благата: дай на съгрешенията ми опрощаване и изпълни ме с душевната сладост!

На хвалитните се пеят четири самогласни стихири на глас четвърти:

Великоименита Злато, сияейки на девството със зарята, усладена от любовта към Христа, ти побърза към Него- Спасителя, Създателя и Бога на всички, Когото възжела и украсена на мъченичеството с украшението, ти сега до Него седиш като до твой Жених.

Злато всехвална, възненавидяла на злочестивите турци измамата, ти техните ласкателства презря, дръзновено изповяда Бога и Господа Иисуса Христа и така злочестието на мъчителите повали и божествено търпение яви.

Злато всеблажена, ти преодоля женската немощ, понеже в твоето крепко усърдие имаше за Помощник Бога и при страданията се яви като стълб непоклатим на добродетелите, жилище на благочестието и вместилище на целомъдрието.

Досточудна Злато, носеща името на чистото злато, ти доблестно пострада и така повали на мъчителите дързостта, защото имаше Непобедимия Помощник- Христа, Който помогна на твоята сила, отвори ти небесните врата, прие твоята всенепорочна душа и затова всички те ублажаваме!

СЛАВА; глас пети, самогласна:

Всички христоносци, елате днес, за да възпеем с похвални красоти богомъдрата Злата Мъгленска Българката, която взе не копие и щит, но Драгоценния Кръст Христов, влезе в битка с несъмняваща се вяра и издигано от златни крила, полетя сияеща със зарята на Духа и истинно засели се в божествените жилища небесни. Затова, нека с умиление да възклицаваме: Страдалко прехвална, спомняй си за нас, които с вяра честваме твоята памет славна!

И СЕГА; Богородичен:

Верни, нека пред Божията Майка да застанем и като се молим с вяра, към нея да възклицаваме: Владичице, по молитвите на Злата помилвай наследието си и от всички врагове избави твоите угодници!

Изпява се великото славословие, след което започва Божествената Литургия.

 Забележка: Църковно славянските текстове на службите, по които е направен този превод са взети от изданията, отпечатани от Св Синод на Българската Църква под редакцията на Преосвещения Левкийски Епископ Партений и от сборника със служби на Българските Светии, издаден от светогорския славянобългарски манастир „св. вмчк. Георги Зограф”.        

За Ангел Карадаков

Виж още

Храмът „Свети Николай” във Велико Търново се нуждае от спешен ремонт

Една от емблемите на Велико Търново – храмът „Свети Николай” построен през 1836 г. от майстор Колю Фичето се нуждае ...