Начало / Uncategorized / Възнесение Господне

Възнесение Господне

Раздялата със скъп човек дълбоко вълнува. Ако бащата тръгва на далечен път, той дава наставления на децата си как да живеят и да се трудят, за да не се почувства неговото отсъствие. Въпреки топлата бащинска грижа моментът на раздялата е тъжен. Той извиква дори сълзи.

Така става с обикновените хора. Не била обаче такава раздялата на Христос с учениците Му, защото Той не бил земен човек, а възкръснал Бог.

Христос вече изпълнил великата Си задача на земята. Той изкупил на Кръста греховете на падналото човечество. Възкръснал от гроба като Бог и идвало времето да се върне там, откъдето е дошъл.

Христос останал на земята четиридесет дни след Възкресението. Явявал се на Своите ученици и ги укрепявал. На четиридесетия ден ги събрал на Елеонската (Маслиновата) планина. Там била и Майка Му. Дал им наставления за бъдещата апостолска дейност, защото те трябвало да разпространят Христовото учение по цял свят. Спасителят не дошъл само за еврейския народ, а за всички хора.

Поучавал ги да проповядват и да кръщават вярващите в името на истинския Бог в Три Лица: Отец, Син и Дух Свети. Дал им власт да лекуват болни и дори да изгонват бесове. Обещал им, че няма да ги остави сираци. Ще им изпрати Дух Свети да ги укрепява, защото ще срещнат противодействие и ще бъдат гонени.

Като беседвал така с тях, вдигнал ръце, благословил ги, и както ги благославял, започнал да се отделя от земята и да се издига към небесните висини. Светъл облак Го закрил от очите им.

Така Спасителят се възнесъл на небесата при Своя Отец Небесен. Учениците се поклонили и се върнали в Иерусалим. Те били радостни, защото помнели думите на своя Учител: “Аз Съм с вас през всички дни до свършека на света”.

Топла надежда изпълвала сърцата им. Всеки ден се събирали, славели Бога и очаквали обещания Утешител – Светия Дух.

И сега Христос-Бог е с нас. Неговата божествена благодат винаги се излива върху вярващите. Общуването с Него става чрез молитвата. Най-радостната среща се осъществява при приемане на свето Причастие. Ако правим това с подготовка – пост, покаяние и изповед, ние се съединяваме с Христос и сме силни с Него при всички трудности в живота.

За Цветелина Гертинова

Виж още

Днес е съборът на Доростолските мъченици

Днес отбелязваме Събор на светите Доростолски мъченици. Празникът се отбеляза от 2016 г. насам по ...