Начало / Uncategorized / Нов научен труд за Филипополския събор и раннохристиянската базилика в Пловдив

Нов научен труд за Филипополския събор и раннохристиянската базилика в Пловдив

През 2019 година излезе от печат научното изследване на доктор Петър Граматиков „Филипополският събор. (Никейското православие и арианската ерес)“, посветено на догматическите спорове между привържениците на Никейското православие, предвождани от св. Атанасий Велики, и представителите на арианската ерес.

Изследванията в представения научен труд са свързани с провеждането на Сердикийския поместен събор и паралелният контра събор във Филипопол през 343 година, когато в тези два най-важни антични града по нашите земи се разиграват събития от важно културно-историческо и църковно значение. Представеният от д-р П. Граматиков монографичен труд е едно задълбочено изследване от гледна точка на църковната история, което съдържа въведение в епохата на арианските спорове и проследява събитията от църковната история от периода между Първия и Втория Вселенски събори. Това е времето на арианските смутове в историята на Вселенската църква, които обхващат почти целия период на четвърти век след признаването на християнството като позволена религия в Римската империя – от 318 до 381 година след Христа.

Целта на научното изследване на д-р Петър Граматиков е да се осветли конфликта между източните и западните представители на епископата на Църквата, които през 343 година провеждат два паралелни паместни събора в Сердика-където се утвърждава православното изповедание на вярата, и във Филипопол – в тогавашната епископска базилика, където се събират на алтернативен събор представители, които са противници на свети Атанасий Александрийски и се явяват поддръжници на арианството. В представения научен труд се разкриват различните проекции на този църковен спор в исторически план – в рамките на общата църковна история, и в догматически аспект. Подробно се проследяват основните линии на разделението между двете течения в богословската мисъл – Православието и арианството, както и тяхното влияние в църковния и политическия живот на тогавашната Римска империя на Изток и на Запад.

На второ място изследването има за цел да направи една научна реконструкция на събитията около Филипополския събор и да разкрие неговата дейност в исторически и църковно-правен аспект като се даде по-пълна картина на разпространението на арианството в източните провинции на Римската империя. Събитията и процесите се проследяват на фона на общата история на Църквата чрез богата изворова литература и анализ на исторически и археологически изследвания от по-ново време. В рамките на общата тема се разглеждат задълбочено и някои конкретни въпроси, свързани с догматическото учение на Църквата на фона на взаимовръзката между триадологията и еклезиологията в контекста на арианските спорове на Изток, както и влиянието на арианството върху развитието на учението за главенството на римския папа. Темата за Филипополския събор е разгледана в подробности на фона на религиозния пейзаж в Римската империя след времето на император Константин Велики (306-337) и противоборството между привържениците на свети Атанасий Александрийски и прокарваната от император Констанций II про-арианска и анти-православна политика. Важно място в научното изследване се отделя на събитията около провеждането на Филипополския събор, който съвпада с церемониите по отбелязване на годишнината от възкачването на императорския престол на Констанций през 343- 344 година.

Подобаващо място в научното изследване на д-р Петър Граматиков е отделено и на епископската базилика във Филипопол, където се е провел този епископски събор. Във връзка с темата за раннохристиянската епископска базилика в Пловдив са представени и някои важни достижения от съвременните археологически проучвания на мозайките и вътрешната украса на голямата базилика, които бяха експонирани наскоро в открития нов музей. Научното изследване на д-р П. Гаматиков може да бъде от полза за богослови, историци и археолози, културолози и изследователи, които се интересуват от културните процеси, исторически и политически събития в историята на Църквата през четвърти век, както и от тяхната рефлексия в областта на християнското изкуство, църковното право и развитието на догматическото богословие при взаимоотношенията между Източната и Западната църква по време на Вселенските събори.

Представеният научен труд на д-р Петър Граматиков е защитен като докторска дисертация през 2017 година в Катедрата по „Историческо и практическо богословие“ на Православния богословски факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ и се явява резултат от дългогодишни негови научни изследвания и исторически проучвания. Снимките и илюстрациите в монографичното издание са от личния архив на д-р Петър Граматиков, както и от археологическите проучвания на обекта на епископската базилика. Те се публикуват с разрешение на ръководителите на археологическите проучвания.

Книгата може да бъде поръчана и доставена от печатница „Автопринт“ ООД (на тел. 0882303033 или на е-мейл: sales@avtoprint.com).

Автор: доц. д-р Костадин Нушев

За Ангел Карадаков

Виж още

Със заупокойна литургия и с панихида беше почетена паметта на българския екзарх Йосиф

Тази година се навършват 183 години от рождението и 109 години от кончината на приснопаметния ...