Начало / Uncategorized / Писма до енорийския свещеник (Писмо 5) – Мисионерски ядра

Писма до енорийския свещеник (Писмо 5) – Мисионерски ядра

Другите писма може да прочетете тук – Писмо 1 – тукПисмо 2 – тукПисмо 3 – тук, Писмо 4 тук.

Ако в твоята енория е можал да проникне някой сектант или пропагандатор, ти като верен Божий служител, трябва да стоиш на Божествена стража и да приготвиш пасомите си за отпор срещу злото. 

Как ще стане това? 

Най-първо ще се снабдиш с всичката литература против учението на сектата, която се е появила в енорията ти. Длъжен си основно да проучиш тази литература и сръчно да боравиш с нея. След това ще подбереш 4-5 души (не повече) начетени и благочестиви християни (мъже и жени без значение), по възможност на зряла възраст, които ще запознаеш систематично с учението и заблужденията на местната секта. Подир това ще ги научиш на словопрение, като ги направиш способни да опровергават всяко лъжливо твърдение на сектантите. 

Така подготвени, ще ги пускаш да влизат в контакт със сектантите, където ги намерят. Предпочително е споровете да стават в присъствие на повече християни, за да могат тия последните да се убеждават, че сектите учат криво и по този начин енориашите ти да закрепват в православната вяра. Много разумно и полезно е да се използват за такива случаи храмовите празници, великите празници по манастирите, ако има такива в енорията ти, и пр. 

Като имаш предвид, че сектите обикновено избягват да влизат в спор с духовни лица (освен ако намерят слаб човек), ще разбереш колко са полезни и необходими мисионерските ядра. Обществото не дава обикновено на нас, духовните лица, толкова внимание в случаите на спор със сектантите, дащото счита, че говорим от личен интерес. Но, ако излязат светски люде и с жар се застъпят за православното учение, това ще направи потресно впечатление. Мисионерското ядро ще има за задача: където в енорията ти чуе, че бродят сектанти и са успели да подмамят в мрежите си някой слабоверен, да се мобилизира цялото ядро, или пък отделни негови членове и да посетят дома на нападнатия. Първата им работа ще е: да поканят лъжеучителя на прение пред съблазнения християнин. Сектантът няма да откаже, защото не ще иска да изтърве жертвата из ръцете си. Добре е, не много след ядрото, да отидеш и ти в същия дом – на помощ на своите апостоли. Дълго след това ще трябва да посещавате заблудилия се, за да го укрепите във вярата, па дори и да го привлечете в ядрото. Той може да стане отличен апостол

Ако ядрото ти се усъвършенства до степен да може само да се справя успешно със сектата, можеш да му възлагаш по-самостоятелни задачи. Например да го изпращаш по другите села на енорията ти (ако е съставна) да свиква религиозно събрание в училището (след отпуск в Църква) и да предизвиква прение с местните сектанти. Това ще бъде много полезно за закрепването на вярата и благочестието, защото християните ще виждат, че има зорко око, което бди за опазване в чистота вярата на нашите прадеди и няма лекомислено да се поддават на поученията, на когото и да било.

Мисионерските ядра ще бъдат голяма твоя помощ и при пунктовите свещенически конференции, за които ще ти пиша в другото писмо. 

Ако ядрото ти се усъвършенства в работата си и се прочуе, нека не ти бъде чудно, че ще получаваш искания от някои съседни братя да им го пращаш в тяхна помощ или в помощ на техните ядра за борба със сектантите в енориите им. 

Изобщо потруди се да организираш апостолата в енорията си. 

Автор: свещеноиконом Атанас П. Маджаров

Църковен вестник 1928 г. 

Текстът се публикува със съкращения. 

Снимка: pixabay.com

За Ангел Карадаков

Виж още

Деца засадиха дръвчета в двора на храм „Св. Атанасий“ в село Кърналово

Дни преди започването на пасхалните празници ученици от ОУ „Братя Миладинови“ в с. Кърналово, Община ...