Начало / Uncategorized / 68 години от възстановяването на Българската патриаршия

68 години от възстановяването на Българската патриаршия

На 8 май 1953 г. в София тържествено е открит Третият църковно-народен събор, на който присъстват 107 избиратели с редовни пълномощия (от определените 111).

Първият ден на събора преминава в тържествени речи, проверка на членовете и определяне на работните комисии. На следващия ден (9 май) съборът приема с някои малки промени устава на БПЦ. На 10 май съборът продължава дейността си като патриаршески избирателен събор. Съгласно чл. 20 от устава Св. Синод още на 27 април 1953 г. определя с вишегласие трима митрополити като достойни за патриаршеския престол, които правителството одобрява. Това са Кирил Пловдивски, Неофит Видински и Климент Старозагорски. В деня на избора от 107 гласували избиратели 104 дават своя глас за Пловдивския митрополит Кирил, за Видинския митрополит Неофит – 1 глас, а две бюлетини са обявени за недействителни.

Така на 10 май 1953 г. БПЦ официално е провъзгласена отново за Патриаршия, а за патриарх е избран Пловдивският митрополит Кирил.

Той се явява макар и непряк приемник на Търновския патриарх св. Евтимий, последния Български патриарх до началото на турското робство. Възстановяването на Българския патриаршески институт е паметно събитие с историческа важност в многовековната църковна и политическа история на българската държава.

За Ангел Карадаков

Виж още

В памет на Българския патриарх Неофит – брой на списание „Светодавец“

Уважаеми читатели, представяме ви новия брой на списание „Светодавец“, посветен на Българския патриарх Неофит. Говорим ...