Начало / Uncategorized / Нова монография за живота и делото на свети Пимен Зографски

Нова монография за живота и делото на свети Пимен Зографски

На Светла Събота (8 май 2021г.) ще бъде представена онлайн новата книга за свети Пимен Зографски, публикувана от българския автор и изследовател Георги Тодоров. Книгата, която запълва определена празнота в българската църковна книжнина, беше издадена през месец април в навечерието на Великденските празници.

Авторът Георги Тодоров е познат на църковната общественост у нас филолог, богослов, изследовател на историята, цивилизацията, културата и изкуството като публицист и автор на редица книги за българската църковна история.

Монографичното изследване

„Равноапостолът св. Пимен Зографски“ е първата по рода си книга, посветена на комплексно проучване за живота и делото на един от най-великите и недооценени българи, свързани с началото на Българското възраждане.

Изследването препотвърждава достоверността на Житието на светеца и разкрива духовния подвиг на зографския монах като народен будител, проповедник, храмостроител, образописец, книжовник и лечител.

Разкрива се делото на св. Пимен Зографски като вдъхновител на въздигането на стотици църкви и многобройни манастири по българските земи и обновител на православното културно наследство на българския народ. Според тезата на автора безпримерното дело на светеца през XVI–XVII век поражда „Дълбокото Възраждане на България“ и я спасява от исторически провал. Но как България исторически се отнася към своя равноапостол и духовен будител? Проучването проследява действия и бездействия за почитане и възпоменаване на паметта и делото на светеца, подкрепено с новооткрити архивни документи, като разкрива как през 30-те и 40-те години на ХХ век българският научен и художествен елит амбициозно се заема с преоткриването на личността и делото на св. Пимен Зографски. Така изследването на равноапостола и неговата памет в България се превръща в ключ към критично осмисляне на българската църковна и научна традиция по темата за мястото на св. Пимен Зографски в нашата култура.

Монографията на Георги Тодоров ще предизвика интерес сред българските читатели, богослови, църковни историци и изкуствоведи със своите смели твърдения и нови научни открития около Житието на светеца, архивни документи и присъствието на тази агиографска творба в българската наука.

Разгледани са хипотезите за произхода на житието и изказаните тези от големите авторитети в българската старобългаристика (Петър Динеков), история и наука (В. Киселков, В. Пандурски и други) по въпросите за неговата автентичност и се подлагат на критична оценка утвърдени положения в научната литература по темата от последните десетилетия, както по времето на комунистическия режим, така и от по-ново време.

Книгата ще бъде интересна за студентите по богословие и всички, които се интересуват от историята и иконографската традиция на Българската православна църква по време на османското владичество и началото на Българското възраждане, обновлението на манастирите от Софийската света гора и Черепишкия манастир и ролята на Света гора и Славянобългарския манастир „Свети Георги Зограф“ за духовното и културно възраждане на Православието в България през вековете.

Представянето на книгата ще бъде на живо във Facebook – тук

Автор: доц.д-р Костадин Нушев

За Ангел Карадаков

Виж още

Румен Радев: Нека предпазим православието от политическата демагогия

Нека предпазим православието от политическата демагогия и оставим църквата да бъде независима, така като е по ...