Начало / Uncategorized / Кога се чете огласителното слово на св. Йоан Златоуст за Пасха?

Кога се чете огласителното слово на св. Йоан Златоуст за Пасха?

Както е известно, приснопаметният Сливенски митрополит Никодим Пиперов съставя „Типика“ (богослужебен устав) на Българската православна църква (С., 1980) въз основа на богослужебния устав на светата Велика Христова църква – Вселенската Константинополска патриаршия, съставен от Г. Виолакис (срв. с. 7 от българския „Типик“).

Според българския „Типик“, очевидно под влияние на цариградския, „Огласителното слово“ на св. Йоан Златоуст се чете накрая, преди отпуста на пасхалната св. Литургия (с. 456). Не е упоменато изрично кой чете словото (свещеник или четец).

Четенето на“Огласителното слово“ накрая на Литургията обаче е нововъведение на Виолакис, което обезсмисля дълбинното значение на това слово. Според всички древни и по-нови богослужебни устави (с изключение на уставите на Константин Протопсалт – 1838 и Георги Виолакис – 1888) словото се чете накрая на пасхалната утреня, след хвалитните и след изпяване на последното трикратно „Христос воскресе“. След прочитане на словото се изпява тропарът на свети Йоан Златоуст и започва Литургията. По същия начин се постъпва и със словата на свети Григорий Богослов, Теодор Студит и др. в някои от дните на Великия пост и на други големи господски и богородични празници.

Мястото в богослужението на словото на св. Йоан Златоуст се определя от неговата цел, която е да подготви вярващите за св. Литургия и за св. Причастие, към което те ще пристъпят. Самите вярващи участват активно при четенето му, повтаряйки в един глас след свещеника думите: „Огорчи се“ (отнася се до ада, срв. Ис. 14: 9) и „Възкръсна Христос“.

Най-вероятно словото е било преместено от неговото естествено място (на края на утренята) в края на Литургията, тъй като някога (ср. 19 век) пасхалното богослужение е започвало в неделя сутрин, съответно голяма част от вярващите все още не били дошли на службата.

Следователно естественото и уставно място на „Огласителното слово за Пасха“ на св. Йоан Златоуст е в края на пасхалната утреня, а не в края на Литургията.
(Срв. прот. Константинос Папаянис, Σύστημα Τυπικοῦ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 2011, с. 657, бел. 1302.)

Автор: Александър Смочевски

За Ангел Карадаков

Виж още

Завършва строежът на новата административна сграда при Самоковската порта до Рилския манастир

Завършва изграждането на новата административна сграда при Самоковската порта до Рилския манастир, започната през 2007 ...