Начало / Uncategorized / Върбови клонки (приказка за деца)

Върбови клонки (приказка за деца)

Днес е Връбница. Пролетта нахлу през отворения прозорец в стаята ми и рече:

– Добро утро, сънено момче!

Станах и погледнах навън. В градината се пукат пъпките на плодните дървета. Тръгнали са пъргавите пчели да събират мед. Те се набират в чашките на белите цветове и смучат.

–    Чурулик,  чурулик,  чурулик!  –  пеят   птичките   вновите си гнезда.

Вчера учителят ни каза:

–        Деца, иска ли някой да дойде с мене доле,  на воденицата? Старият свещеник ме помоли да накършим върбови клончета за черквата „Света Марина“. Трябват му за Връбница.

–        Всички ще дойдем!  – извикахме ние.

Подир пладне слязохме на дядовата Мокрева воденица. Тя неуморно трака и бучи. Мели великденско брашно. Нахълтахме в зеления върбалак. Накършихме по цяло снопче върбови клонки. Учителят издяла една бърбова пищялка и записука като ново пиле. Като се върнахме в града, натрупахме пред олтара цяла грамада зеленина.

Как весело бие черковната камбана! На тоя ден синеокият Спасител на човечеството е влязъл в Йерусалим, яхнал на ослица. Улиците, по които е минал Христос, са били затрупани с цветя.

Баба донесе едно благословено в черква върбово клонче. Сложи го пред иконата – за здраве.

Едно птиче кацна срещу отворения прозорец и запя:

– Чурулик, чурулик,  чурулик!

За Цветелина Гертинова

Виж още

Неделя на Слепия

«Иди се умий в къпалнята Силоам, което значи: пратен.» (Йоан. 9:7) Едно забележително чудо с ...