Начало / Uncategorized / Ще бъдете гонени – не бойте се

Ще бъдете гонени – не бойте се

– Отче, кое смятате, че е най-страшното оръжие на сатаната? С кое средство би могъл да подчини човека, да го подложи на гонение?

– Смятам, че това е страхът. Страхът, детето ми, е най-страшното нещо, което може да накара една душа лесно да се предаде на врага. Страхът. Бих искал обаче да ме попиташ и какво е лекарството срещу страха.

– Е, кое е това лекарство?

– Лекарството е любовта! Страхът е оръжието на сатаната, което използва, за да подчини християните, а любовта е силата на Христос, която дарява радост и щастие на християните. Нашият Господ.

– В крайна сметка, Самият Господ е Любов.

– Разбира се. Противоположното на любовта не е омразата, а страхът. Затова се кава, че  “съвършената любов пропъжда страха” (1 Йоан 4:18). Прогонва страха. Всички ще можем да разпознаем сатаната, когато дойде, защото ще сее страх в сърцата ни. Ще прави нещата по такъв начин, че да изглеждат страховито, мрачно, тъмно, а чрез управниците, които ще ни водят, ще се разпространява страхът. Страх!

– Фалшив страх?

– Разбира се. Страх! Страх от всичко! Страх да направиш еди-какво си, страх от това да заболееш, страх да целуваш иконите, че си щял да се омърсиш, страх от Светото Причастие! Защо? Защото ще се разболееш! Това го казват и политиците, и министрите и всички останали. Но знайте, че това е най-силното оръжие на сатаната, страхът, с което той може да подчинява хората.

Ние обаче трябва  да помним едно нещо. Когато в едно семейство, което е най-силната единица на съвременното ни общество, когато във връзката между мъжа  и  жената страхът намери място, ще остане ли място за любовта?

– Не, трудно, има вероятност тя да се разпадне.

– Връзката се разпада!

– Въпреки цялата предишна любов, бракът може да бъде унищожен.

– Гледаш как млади хора се женят и са много щастливи. Но внезапно, поради някакъв проблем или липсата на внимание, някой от тях започва да се бои. От този момент радостта приключва, изчерпва се любовта, свършва щастието. Разбирате ли? Където страхът проникне, единият спира да иска другия. Възможно е подобно нещо да се случи и поради подбудите на дявола – да ни подстрекава да се боим един от друг, да не разговаряме, да не се приближаваме до него, че да не вземем да се разболеем. Какво е  всичко това? Работа на дявола.  Ще ни уплаши с други неща.

Например – прекръстваш се на открито? Ще бъдеш преследван! Целуваш иконата? Ще бъдеш преследван! Ходиш на църква? Ще бъдеш преследван!

Разбираш ли? Чрез страха дяволът кара хората да избягват изворите на радост, щастие и спасение, които са Светите Тайни, Църквата. Не бих искал да говоря повече по този въпрос, но искам само да напомня, че страхът е най-силното оръжие в ръцете на дявола, с което да подчини човешката душа. Любовта е най-голямата ни сила, най-великото наше духовно оръжие да се борим със страха и да прогоним сатаната. Още от сега трябва да се подготвим какво да изберем. Ще живеем ли със страх? Или ще живеем с любовта? Любовта е като слънцето. Когато то изгрее, тъмнината изчезва. Но когато слънцето залезе, какво се случва? Възцарява се страхът, затваряме се по къщите си. Това ще се случи и с душите ни. Пожелавам на всички нас да изоставим чувството на страх и да прегърнем Светлината на Истината, Която е Самият Христос –  Светлината на Любовта. Нека всички се превърнем в хора на любовта и светлината. Тогава ще дойде и радостта, и щастието, и повече  не ще се боим от нищо.

– И така, нека да оставим в сърцата си място за любовта, която е Христос, за да си тръгне страхът, който е дяволът.

– Да. Бойте се от страха. Единствено искам да имате този страх – да се страхувате от страха и да обичате с цялото си сърце Любовта и Светлината. Бог да ви благослови!

О. Елпидий Ваянакис

Източник: youtube.com

Превод: Асен Андонов

За Ангел Карадаков

Виж още

Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний бе награден с царския орден “Св. Александър”

На 18 септември Негово Величество Цар Симеон II, Велик магистър на Царските ордени, удостои Негово ...