Начало / Академични новини / Докторска защита за катехизацията в Църквата се проведе днес в Православния богословски факултет на ВТУ

Докторска защита за катехизацията в Църквата се проведе днес в Православния богословски факултет на ВТУ

На 14 декември в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Катедра „Историческо и практическо богословие“ се проведе публична защита на дисертационния труд на свещеник Иван Марински на тема

“Практики на оглашение и кръщение на възрастни в Българската църква“. 

Дисертационният труд на свещеник Иван Марински, представен за защита, е разработен в рамките на проведена докторантура към Катедра „Историческо и практическо богословие“ под научното ръководство на доц. д-р Магдалена Легкоступ. Темата на дисертацията е актуална за българската богословска наука, а нейната научна разработка допринася за задълбочаване на изследванията в областта на Катехетиката, Религиозната педагогика, Литургическото богословие и други близки научни дисциплини от областта на Практическото богословие.

Публичната защита се провежда дистанционно в дигитална среда поради ограничителните епидемични мерки.

Рецензиите и становищата се представят в университетската платформа за дигитално обучение. Предметът и проблемното поле на дисертационното изследване обхващат актуални въпроси на църковната практика за катехизация и кръщение на възрастни в традицията и съвременния богослужебен живот на Българската православна църква. Представени са основните принципи на предкръщелната катехизация в Църквата в историческа перспектива и в светлината на съвременната актуална обстановка на литургично възраждане в Православието и Българската православна църква през последните десетилетия, характеризиращи се с по-активно обръщане и завръщане към Църквата на възрастни хора, които приемат свето кръщение.

Свещеник Иван Марински е от гр. Смолян, завършил е богословие в Пловдивския университет и разработва своята докторантура във Великотърновския университет. В своята докторантура той се опитва да предложи общи насоки и общ пастирско-литургичен подход за кръщение на възрастни хора в Българската православна църква, който да бъде приложим за енорийската практика и литургична дейност на Църквата.

За Ангел Карадаков

Виж още

Митрополит Йоан откри новата учебна година в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“

С архиерейска света литургия започна новата 2023/2024 учебна година в Софийската духовна семинария „Св. Йоан ...