Начало / Академични новини / Докторска защита за катехизацията в Църквата се проведе днес в Православния богословски факултет на ВТУ

Докторска защита за катехизацията в Църквата се проведе днес в Православния богословски факултет на ВТУ

На 14 декември в Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Катедра „Историческо и практическо богословие“ се проведе публична защита на дисертационния труд на свещеник Иван Марински на тема

“Практики на оглашение и кръщение на възрастни в Българската църква“. 

Дисертационният труд на свещеник Иван Марински, представен за защита, е разработен в рамките на проведена докторантура към Катедра „Историческо и практическо богословие“ под научното ръководство на доц. д-р Магдалена Легкоступ. Темата на дисертацията е актуална за българската богословска наука, а нейната научна разработка допринася за задълбочаване на изследванията в областта на Катехетиката, Религиозната педагогика, Литургическото богословие и други близки научни дисциплини от областта на Практическото богословие.

Публичната защита се провежда дистанционно в дигитална среда поради ограничителните епидемични мерки.

Рецензиите и становищата се представят в университетската платформа за дигитално обучение. Предметът и проблемното поле на дисертационното изследване обхващат актуални въпроси на църковната практика за катехизация и кръщение на възрастни в традицията и съвременния богослужебен живот на Българската православна църква. Представени са основните принципи на предкръщелната катехизация в Църквата в историческа перспектива и в светлината на съвременната актуална обстановка на литургично възраждане в Православието и Българската православна църква през последните десетилетия, характеризиращи се с по-активно обръщане и завръщане към Църквата на възрастни хора, които приемат свето кръщение.

Свещеник Иван Марински е от гр. Смолян, завършил е богословие в Пловдивския университет и разработва своята докторантура във Великотърновския университет. В своята докторантура той се опитва да предложи общи насоки и общ пастирско-литургичен подход за кръщение на възрастни хора в Българската православна църква, който да бъде приложим за енорийската практика и литургична дейност на Църквата.

За Ангел Карадаков

Виж още

Шест храма от община Самоков честват храмовия си празник днес

Шест храма на територията на община Самоков празнуват храмовия си празник на Илинден. Те се намират в ...