Начало / Uncategorized / Доц. Павел Павлов: През 2020 г. обучението в Богословския факултет ще бъде безплатно

Доц. Павел Павлов: През 2020 г. обучението в Богословския факултет ще бъде безплатно

През 2020 г. стартират отново магистърските програми към Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Учебната академична година пък започва на 1 октомври. 

Какво могат да очакват студентите през новата учебна година, както и какво представляват магистърските програми в Богословския факултет, разговаряме със зам.-декана по учебната дейност – ОКС „магистър“, докторанти и СДК доц. Павел Павлов.  

– През новата учебна година в Богословския факултет какви магистърски програми се очаква да стартират и към какъв кръг кандидатстващи са насочени те?

– И тази година през септември месец сме в периода, в който се набират желаещите за магистратура в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. От една страна ситуацията е по-трудна заради коронавируса, но от друга страна пък за първи път имаме безплатно обучение. Министърът на образованието подкрепя четири направления, сред които и богословието за поемане на таксите за държавна поръчка, т.е. за нашите студенти е абсолютно безплатно.

Това се отнася както за бакалавърската степен, така и за първата магистратура на нашите магистри-богослови.

В последните години се наблюдава увеличаване на външните магистри, т.е. завършили други специалности които искат да завършат и магистърска степен в Богословския факултет. Тяхното обучение е по-дълго 4 семестъра или 2 години. Заради повишения интерес и по-широкия спектър на желание на външните кандидати, ние развихме доста нови магистърски програми. Към настоящия момент имаме 11 магистърски програми, които можем да обособим в две групи. Едната група са тези магистърски програми, които са свързани с много конкретни области на богословието и с по-практическа насоченост. Тяхното създаване отдавна бе целено и с тях бе реализиране едно продължително и последователно усилие на Богословския факултет. Поради самата специфика на нашата специалност е доста трудна реализацията, особено за жените. Затова от години търсим варианти и за нещо практическо, близко до богословието.

Най-новите магистърски програми, които са по-специализирани и по-практично насочени са: Ръководене на църковен хор, Църковно изкуство в България (презентация, опазване и оценяване), Църковен мениджмънт, Християнско поклонничество, Църква и медии, Църковно-социално дело и Религия и образование. Това са над половината от магистърските ни програми. На завършилите магистри те дават по-големи възможности за реализация и заради своята интердисциплинарност.

Другата група магистърски програми са по-теоретичните и бих казал класически за нашия факултет: Литургия и музика, Извори и традиция на богословието, Вяра и живот и Съвременни аспекти на богословието. Последните две функционират повече от 15 години.

Ние приканваме и тази година тези, които обичат православното богословие, но по един или друг начин не са успели досега систематизирано да се занимават с него, да заповядат в Богословския факултет, независимо каква специалност за завършили по-рано или на каква възраст са.

При нас често идват хора, които са успели в своята област професионалисти, които цял живот са мечтали да специализират, да учат или изобщо да се занимават с богословие. Те не бива да се притесняват от възрастта, защото, специално нашите външни магистри са на средна възраст над 45 години. Така, че съвсем естествено е в тази група да има доста хора, които са учители, лекари, юристи, икономисти, инженери, филолози и други.

– Какви са изискванията за кандидатстващите неспециалисти?

– Изискванията са публикувани детайлно на сайта на Софийския университет (тук), но главното е диплома за висше образование. След подаването на документите, което става в канцеларията на Богословския факултет, има събеседване с кандидатите. Целта на събеседването не е изпит, а по-скоро да се запознаем с кандидатите и да ни разкажат за своята мотивация, за да можем по-успешно да ги насочим към съответната магистърска програма.

За Ангел Карадаков

Виж още

Ивановски скални църкви (ВИДЕО)

През 2020 г. се навършват 800 години от основаването на Ивановския скален манастир.  Първите отшелници са ...