Начало / Uncategorized / Расизмът от гледна точка на Църквата

Расизмът от гледна точка на Църквата

„Нашият живот е скрит с Христа в Бога“ (Кол. 3:3)

Господ Иисус Христос дойде, страда, беше разпнат и възкръсна от мъртвите – всичко това за спасението на света, в името на всеки човек.

Затова няма място за национализъм или сектантство… Всеки човек е важен за Господ, независимо дали той познава Господ или не, независимо от националността, расата или религията му. Библията потвърждава достойнството на всеки човек създаден по образ Божи. Вярно е, че евреите са познати като избрания от Господ народ. Но това е само исторически етап, когато Господ ги използва като средство за да дойде в плът и да направи от всеки народ, който повярва в Него, Своя нация. Затова апостол Павел казва „Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса.” (Гал. 3:28). 

Всъщност Христос – независимо дали човек Го познава и вярва в Него или не Го познава и вярва в Него – е посят в сърцето на всеки човек и дори се вижда във всяко човешко лице.

В своите духовни наставления свети Доротей казва: „Представете си кръг, чийто център е Бог и чиито лъчи са различни пътища. Всеки човек от сътворения свят върви по един от лъчите към центъра, където е Господ Иисус Христос (независимо дали човекът го осъзнава или не). Той се приближава до брат си, който върви по различен лъч към Бога, към самия център. Колкото повече се дистанцират един от друг, толкова повече се отдалечават от Бога“.

Расисткото поведение се корени в съществуването на греха от началото на човечеството.

Една поговорка, известна сред гърците, казва „онзи, който не е грък, е варварин“. Този расизъм е вкоренен в кръвта ни, в нас, слабите хора, но онези, които вярват в Христос, го отхвърлят и се борят с него със словото на Евангелието: „Обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат и се молете за онези, които ви преследват“ (Мат. 5:44).

„Цялото потомство на Адам е предназначено за спасение, след като е било обновено в Христос“, според свети Ириней. Хората виждали в ранните християни „трета раса“, както се изразява Тертулиан в духовен смисъл. Това е „нов народ“, в който се обединяват двете раси, евреи и езичници.

Следователно християнството отхвърля всяка форма на расизъм или религиозна дискриминация.

Моят съсед не е само човекът от моето племе, моя квартал или моята религия. По-скоро той е всеки човек, когото срещам по пътя си. Затова трябва да уважаваме непознатите и да приемаме диалог, участие и сътрудничество с други етноси.

Европа се опита да се откаже от тези разграничения след Френската революция чрез възприемане на секуларизма, но тя се отклони от правия път, като се отрече едновременно от всички божествени, религиозни ценности. Христос участва в спасението на всички изгонени, като самаряните и езичниците като хананейката и затова трябва да Му подражаваме. Училищата имат важна роля в работата за възпитаване на съвест, която не е расистка, чрез образование, което се фокусира върху това, което е общо за всички хора, и че това, което е уникално в другия, може да бъде източник на богатство за нас.

Автор: Митрополит Ефрем (Кириакос)

Превод: Боряна Йочева

Източник: pravmir.com

За Боряна Йочева

Виж още

Със заупокойна литургия и с панихида беше почетена паметта на българския екзарх Йосиф

Тази година се навършват 183 години от рождението и 109 години от кончината на приснопаметния ...