Начало / Политика за поверителност / Политика за защита на личните данни в сайта Добротолюбие

Политика за защита на личните данни в сайта Добротолюбие

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ДОБРОТОЛЮБИЕ

„Добротолюбие“ е православна медия, която има за цел безпристрастното и обективно информиране на потребителите с новини, анализи, коментари и текстове, свързани с живота на Българката православна църква, както и с дейностите на Православните църкви по света. 

1. Обработване на лични данни съгласно настоящите правила

Тези правила се прилагат спрямо обработването на лични данни на посетителите и потребителите на нашия уебсайт: www.dobrotoliubie.com.

2. Каква информация събираме за вас?

Използвайки сайта www.dobrotoliubie.com, ние събираме и обработваме ваши лични данни (например информация предоставена от вас при участие в анкети на сайта, при кореспондениця по имейл или по друг начин). Ние няма да събираме или обработваме чувствителни лични данни, свързани с вас (религиозна, етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние, сексуална ориентация и др.), освен ако не сте ни предоставили отделно изрично съгласие за това. 

Всеки път, когато посещавате уебсайта, автоматично събираме следните данни:

– Технически данни, като това може да включва IP адрес, използван за свързване на компютъра ви с интернет, тип версия на браузъра, настройка на часова зона, тип и версия на резширения на браузъра, операционна система, тип устройство, марка на мобилно устройство и др. 

– Данни за вашите посещения, като например URL, информация за активности, и звършени чрез и от уебсайта (включително дата и час), информация, която сте преразглеждали или търсили (включително най-четените статии, най-посещаваното съдържание и категории, време за отговор на страницата грешки при зареждането ѝ, продължителност на посещението на определени страници (включително средна продължителност на времето, прекарано на определени страници, преглеждайки конкретно съдържание или видеа), средна продължителност на времето, прекарано в дадено приложение и брой гледания в приложението, среден брой на статиите, разглеждани на уебсайта, информация за активности на страницата (като напр. преглед, кликване, преместване на курсора), методи, използвани за разглеждане на страницата, данни за поведението на потребителя, телефонен номер или имейл, използван за контакт с нас). В някои случаи ние получаваме ваши данни от трети лица – доставчици на аналитични услуги и др. Ако посещавате www.dobrotoliubie.com през социални мрежи, можем да получим информация, ако сте избрали да влезете в нашия уебсайт чрез платформата ни в съответната социална мрежа. 

3. Как използваме вашите лични данни и на какво правно основание

Можем да обработваме вашите лични данни за изпълнението на договор с вас, когато трябва да спазим наше законово задължение или когато това е необходимо за наш (или на трета страна) легитимен интерес (напр. за откриване и предоставяне на измами или за осигуряване на IT сигурност), освен когато вашите основни интереси или права и свободи имат преимущество пред такива интереси, когато е необходимо да защитим ваши жизненоважни интересни, когато това е необходимо в обществен интерес или за упражняването на официални правомощия. Ние обработваме вашата лична информация по различни технически, административни и оперативни причини, като напр. за да гарантираме, че съдържанието е предоставено по най-ефективния начин за вас и вашето устройство, за да подобряваме уебсайта, включително неговата функционалност, за администриране на уебсайта, за отстраняване на неизправности и технически проблеми, анализ на данни, изследвания, статистически цели и проучвания, за реклама и маркетинг. Нашите основни усилия са да поддържаме безопасен и сигурен нашия уебсайт. В някои случаи ще използваме вашите лични данни само с ваше изрично писмено съгласие. 

Предоставянето на лични данни е наложително, когато те се изискват за изпълнение на законови или договорни задължения. Ако тези лични данни не бъдат предоставени, няма да можем да управляваме договорните си отношения или да изпълняваме свои задължения. Във всички останали случаи предоставянето на лични данни е ваш избор и не сте длъжни да ги предоставяте. Можем да обработваме вашите лични данни, като напр. идентификационни данни, данни за контакт, адрес, с цел евентуално упражняване на наши права или претенции срещу вас в бъдеще. Това обработване се основава на легитимния ни интерес да можем да защитим правата си при евентуални спорове.

Най-често ще използваме вашата лична информация за следното:

Потребители на уебсайт

С цел предоставяне на услуги и ползване на уебсайта www.dobrotoliubie.com може да обработваме ваши лични данни, като напр. идентификационни данни, данни за контакт и др. Това обработване на данни се основава на изпълнението на договор, по който вие като потребител на уебсайта сте страна или на основание изпълнението на наши законови задължения.

Няма да споделяме ваши лични данни с трета страна за маркетингови цели без вашето предварително изрично съгласие за това. Можем да използваме вашите лични данни, за да оценяваме или разбираме вашите предпочитания за тематично съдържание и за да предоставяме такова, което е от значение за вас, за да позволим участие в интерактивни функционалности на наша услуга, когато искате да използвате такива. 

4. Как и на кого разкриваме вашите лични данни

Ние не продаваме личните ви данни на трети лица. В рамките на www.dobrotoliubie.com само ограничен брой служители имат достъп до вашите лични данни. Тези служители имат задължение да пазят поверителност по отношение на личните данни. Предприети са и подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни. 

Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство или ако е необходимо за упражняване на наши права, вкл. права по Общи условия или за защита на наши легитимни интереси (вкл. легитимни интереси на трети лица) съобразно приложимото законодателство.

Вашите лични данни могат и да бъдат разкривани на трети лица, като:

(а) доставчици, които ни предоставят административни, професионални или технически услуги за осигуряване на информационни технологии (IT), сигурност и поддръжка на бизнес ресурси.

5. Съхранение на вашите лични данни и предаване на данни в чужбина

Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват в Европейския съюз („ЕС“) и в Европейското икономическо пространство („ЕИП“). В допълнение, ваши лични данни могат да бъдат предавани до и съхранявани извън ЕС и ЕИП. Когато вашите лични данни се предават от вашата държава в друга държава, то законите и правилата, които защитават вашите лични данни в държавата, в която се предава вашата информация, могат да бъдат различни (или с по-ниско ниво на защита) от тези в държавата, в която пребивавате.

Нашето намерение е да не предаваме вашите лични данни извън ЕИП, освен ако не са налице подходящи защитни механизми, включително: (а) решение за наличие на достатъчно ниво на защита на Европейската комисия по отношение на държавата или държавите – получатели.

6. Вашите права

Ако или когато сме поискали съгласието ви да обработваме личните ви данни, имате право да оттеглите това съгласие, без неблагоприятни последици. За изпълнение на вашето искане не се дължи такса, освен ако това е разрешено от закона, а в случай на такса, тя ще бъде разумна и пропорционална на вашето искане.

7. Защита на данните

Ние съхраняваме вашите данни на нашите сървъри и сървъри, хоствани от трети лица. Използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят вашите лични данни и да предотвратят неоторизиран достъп. Имаме договори с доставчиците на хостинг услуги, които включват задължения, свързани с обезпечаването на организационната и техническата сигурност на личните данни. 

8. Поверителност на личните данни на деца

На уебсайта www.dobrotoliubie.com не събираме съзнателно лични данни от лица на възраст под 16 г. Ако родител или законен представител знае, че негово дете ни е предоставило личните си данни, той трябва незабавно да ни информира. Ако открием, че лице под 16 г. ни е предоставило лични данни, ще унищожим тази информация от сървърите си незабавно, освен ако изрично съгласие е дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за определени цели.

9. Социални мрежи

Нашият уебсайт включва функционалности за социални медии и мрежи, като напр. бутон за Facebook, LinkedIn или Youtube. Тези функционалности могат да събират информация за вас, като напр. IP адрес и уебсайтове, които посещавате, и да активират „бисквитка“, за да настроят правилно функционалността. Обработването на информация чрез взаимодействието с тези функционалности се урежда по правилата на политиката за поверителност на дружеството, което предоставя функционалността.

10. Линкове към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да предоставя линкове към уебсайтове, които не са под контрола на www.dobrotoliubie.com. След като кликнете върху линк на трето лице, ще бъдете насочени към уебсайта на това трето лице. Ако посетите някой от тези уебсайтове, трябва да прегледате техните правила за поверителност. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на други дружества, фирми и медии. www.dobrotoliubie.com не упражнява контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност, уведомленията или практиките на уебсайтовете или услугите на трети лица.

11. Данни за контакт

Ако имате въпроси по отношение на работата на  www.dobrotoliubie.com може да се свържете с нас на посочения в сайта имейл адрес. Молим ви да не разкривате никакви чувствителни лични данни, когато се свързвате с нас (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религия или други вярвания, здраве или членство в синдикални организации, информация за съдимост и др.). 

Актуализация на Политиката за поверителност: 04.05.2020 г. 

www.dobrotoliubie.com си запазва правото да актуализира тази Политика за поверителност от време на време, за което ще ви уведомяваме чрез публикуване на новите правила на уебсайта. Ако сте ни предоставили ваши данни за контакт и сте ни дали право да се свържем с вас, можем да ви уведомим при съществено изменение на Политиката. Молим ви да преглеждате настоящите правила периодично с оглед бъдещи промени.

За Ангел Карадаков