Начало / Новини / Днес е Велики четвъртък

Днес е Велики четвъртък

Светите отци са устроили всичко премъдро, приемствено от божествените апостоли и Свещените и Божествени евангелия.

Те са ни заповядали да спомняме четири събития на Велики четвъртък: Божественото умиване (на нозете), Тайната вечеря и установяването на Светите тайнства, усърдната молитва на Господа (Лук. 22:39-46) и накрая предателството на Иуда.

„Преломяването на Тялото и проливането на Кръвта“, за което Христос говори на учениците Си, e истинска кулминация на земния живот на Спасителя (Мат. 26:17-35, Марк 14:12-31, Лук. 22:7-38, Иоан 13:1-17, 26), защото тук Той преломил хляба и дал да пият от чашата с вино с думите: „Вземете, яжте, това е Моето тяло, пийте от нея, защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете“. И с това установил великото тайнство Евхаристия (Причастие).

Първи били причастени апостолите. Без Иуда, който вече бил излязъл, за да осъществи заговора си. И когато Иисус отишъл на Елеонската планина в Гетсиманската градина (Мат. 26:36-46, Марк 14:32-42; Лук. 22:39-46, Иоан 18:1), след кървавата Му молитва дошли много иудеи, стражари, фарисеи, а Иуда им го посочил с целувка.

За Ангел Карадаков

Виж още

Почистиха и залесиха района около храм „Света Петка“ в кюстендилското с. Вуково

Районът на църквата „Света Петка“ в кюстендилското с. Вуково, която е архитектурно-строителен  и художествен паметник на ...