Начало / Uncategorized / Светският човек и християнина

Светският човек и християнина

Светският човек представлява голямата заплаха за християнската вяра през последните два или повече века. Преоблечен като човек, който прави само „нормалните неща“, той живее в безбожен свят, където другите могат да бъдат изкушени да живеят така, сякаш няма Бог. По-рано цитирах Бердяев: „Ако Бог не съществува, тогава човекът не съществува“. Бих добавил към това, че Богът, който съществува, трябва да е навсякъде и да изпълва всички неща, или Той не е бог, а е лъжлив такъв. Нека се откажем от „мекия атеизъм“ на светския човек и живеем винаги и навсякъде за Бога.

Много православни писатели са говорили за природата на светския свят, определящата форма на съвременността. Възползвам се тук от възможността да направя малко сравнение между светския човек и християнина. Светският човек може да повярва, че има Бог, но също така вярва, че ситуацията и резултатът от света зависят от действията на хората.

Християнинът вярва, че има Бог и че всички неща са в Неговите ръце.

Светският човек вярва в Прогреса. Животът се променя и с добрата човешка посока се променя към по-добро. Всяко ново откритие стои на раменете на всяко предишно откритие. По този начин животът се подобрява и винаги се подобрява все повече. 

Християнинът вярва, че каквото и да прави човек, може да промени обстоятелствата си, но не и да промени човека. Съвременният човек по никакъв начин не превъзхожда тези, които са дошли преди него. Добротата не е резултат от прогреса.

Светският човек вярва в силата на човешките същества. Причината, прилагана разумно към всяка ситуация, ще даде по-добър резултат. Християнинът вярва в Бога, но се съмнява в добротата на човека. Човешките решения винаги са под въпрос и могат да се провалят.

Светският човек вярва в крайна сметка в гладкия път на прогреса. Въпреки че може да има неуспехи по пътя, той вярва, че преследването на този прогрес в крайна сметка ще доведе до по-добър свят – дори в голяма близост до съвършенния свят.

Тъй като християнинът вярва в Бога, той се доверява, че резултатът от историята принадлежи на Бога, а не на човека. По този начин дори добрите неща, извършени от човека, се оценяват от добърия Бог, който знае по-добре от нас всичко, което бихме могли да поискаме или помислим.

Светският човек, въпреки различни неуспехи, винаги вярва, че следващото благо е само друг план. Компромисът, договарянето и желанието за промяна най-накрая ще решат всички проблеми. Християнинът разбира греховността на човечеството. Той знае, че без Бога нещата винаги ще се провалят. Само чрез доверие и подчинение на Бога, човешката ситуация може да се подобри – и подобно подобрение винаги идва като чудо от Бога.

Светският човек не вярва в собствената си заблуда. Той не се учи от историята, но копнее многократно за успех, където досега никой не е имал такъв. Успехът, който той познава (в медицинското лечение на болести и др.), бързо се преобръща в политическо отношение. Това, което политически не е наред, може да бъде изкоренено толкова лесно, колкото маларията.

Християнинът знае, че проблемите не се крият толкова в света, колкото в самия него. Ако човекът не бъде променен от добърия Бог, в света ще има много ограничена доброта. Светският човек знае как да излекува маларията, но не може да успее да сподели действително тази доброта със света. Светът (третият свят) умира, както винаги е умирал. Светският човек е безсилен, защото му липсва истинска доброта.

Християнинът е до голяма степен маргинализиран в нашия модерен свят.

Той се смята за артефакт от миналото. Въпреки това той не е религиозен артефакт – истината, която знае, е вечна и е толкова приложима за болестите в света, колкото всяка част от истината на Бога.

Това поколение трябва да разбере какво означава да бъдеш християнин и да не прави компромиси със светския човек. Бог е добър и желае добро за всички хора. Той не е утилитарен и не желае само най-доброто за най-голям брой хора, но Той желае доброто за всяка една душа. Нека християните да бъдат видими навсякъде и навсякъде, верни на Царството Божие.

Автор: свещеник Стефан Фрийман

Източник: pravmir.com

За Ангел Карадаков

Виж още

Ако ще вървим, нека е до край

„Ние идем отдалече“[1] – така казват тайнствените източни мъдреци, дошли да се поклонят, според евангелския ...