Начало / Новини / Румънската църква актуализира своя устав, след като го публикува в Румънския държавен вестник

Румънската църква актуализира своя устав, след като го публикува в Румънския държавен вестник

Румънският държавен вестник на 10 февруари публикува актуализирания Устав за организацията и функционирането на Румънската православна църква, който включва всички изменения, направени от Светия синод между 2011 и 2019 г.

Ето акценти от най-важните промени в устава на Румънската църква.

Избор на патриарх

Промените, внесени в процедурата за патриаршески избор, се отнасят до критерия за старшинство и броя на кандидатите. Законовите промени предвиждат, че митрополити, архиепископи и епископи с най-малко седем години служение като епархийски архиерей могат да подадат своята кандидатура. (Член 127, параграф 1).

Също така броят на кандидатите, установени от Светия Синод чрез консултации, беше намален от 3 (или 5, по изключение) на 2 (или най-много 3).

Църковен съд

Към централните съдилищни и административни органи на Църквата са добавени нови църковни съдилища:

а) Първи църковен съд ще се занимава с за каузите на епископите;
б) Последен църковен съд или църковен апелативен съд в случаите на съдени епископи;
в) Върховен църковен съд за обжалване на решението на не монашеското духовенство, наказано с низвержение;
г) Върховен монашески църковен съд, който ще се занимава с делата на монасите, наказани с низвержение 

Последната версия на устава (2008 г.) предвиждаше съществуването на църковни съдилища само на ниво епархии. Заедно със създаването на централните органи на съдебната власт бяха създадени църковни съдилища за делата на епископите на Румънската православна църква.

Светият Синод е определен като каноничен дисциплинарен орган като крайна мярка. 

Дисциплината на духовенството е разгледана подробно в глава IV от Устава.

Медийни институции

Актуализираният текст на устава се отнася и до създаването и затварянето на медийни издания, които принадлежат на Църквата.

„За да се запази, насърчи и защити единството на вярата, единството на църковния живот и да се координира румънската православна мисия, както и да се избегне дублирането на разходите чрез действия, които се припокриват на същата територия, създаването и закриването на нови институции за печатни медии (списания, официални вестници и периодични издания) и обществените радио и телевизионни оператори (радио, телевизия и други издания) на Румънската патриаршия и на епархийските центрове се правят с одобрението на Светия синод, по мотивирано предложение на патриарха на Румъния или на епархийските епископи в страната и извън границите на Румъния въз основа на добре обоснован мисионерски и икономически анализ. “ (Член 169, параграф 2).

Православни сдружения и фондации

Промените се отнасят до православните асоциации и фондации от национален характер, но също така „различни от църковните институции, които имат един-единствен основател или членове, като тяхното ръководство се формира от православни християни и допринася за мисионерските социални, културни, образователна работа в Румънската патриаршия. „

Те трябва да представят на канцеларията на Светия Синод два пъти годишно (през пролетта и есента) доклади за своята дейност и веднъж годишно доклада за финансовото си състояние.

Румънската патриаршия може да провери финансовото и имущественото състояние на тези асоциации и да предприеме мерки за отстраняване на недостатъците им.

„Не е в правомощията на Светия Синод да стане пред държавните власти гарант или представител на неправителствените организации (НПО), дори някои от тях да работят с одобрението на Църквата. Те ще се обръщат директно към съответните институции от тяхно име, като са посветени на конкретни дейности“. (Член 16, параграф 3).

Свети мощи

Наскоро приетият устав предвижда, че Румънският патриарх „одобрява посрещането на мощи на светци от чужбина, за поклонничество или като дар в Румънската православна църква.“ Той „одобрява исканията, адресирани до румънските православни епархии за пренасяне на св. мощи на светци извън Румъния“.

Патриархът „дава благословението си (писмено одобрение) за преместването на светите мощи от една румънска православна епархия в друга, за поклонение или в дар“, като уведомява Светия Синод. Старият устав не съдържа правила в това отношение.

Монашество

Обновеният устав уточнява, че „манастирите, които искат да напуснат различни румънски православни епархии в Румъния или извън границите на страната, за да се заселят на Атон или в манастири, принадлежащи на друга православна църква, трябва предварително да получат писменото одобрение на румънския православен епархийски митрополит, към чиято епархия принадлежат, както и съгласието на румънския патриарх, по искане на митрополита или патриарха от друга сестра православна църква“.

Също така, „монасите, под монашеския обет за послушание, не могат да се явят в съда без предварително писмено одобрение на епархийския митрополит, включително и в случаи на личен интерес“.

Уставът на Румънската православна църква включва нови разпоредби относно оттеглянето на духовенството (член 134), равностойността на образователните степени като професионални степени в свещеничеството (член 121). Също така уставът забранява на духовенството и монасите да създават или да бъдат част от синдикални организации.

Светият Синод одобри настоящия текст на устава за организацията и функционирането на Румънската православна църква на 16 декември 2019 г.

Източник: Basilica.ro

За Ангел Карадаков

Виж още

Премиера на „Да бъдем тук. Беседи по радио „Свобода“ от отец Александър Шмеман на Пролетния панаир на книгата 2024

На 26 май (неделя) от 17:00 ч. в Литературния кът на Пролетния панаир на книгата ...