Начало / Новини / Проведе се защита на магистърски дипломни работи в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Проведе се защита на магистърски дипломни работи в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

На 11 февруари в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе защита на магистърски дипломни работи на студенти – магистри за учебната 2019/2020 учебна академична година. 

Сред защитените дипломни работи имаше актуални и интересни теми като: “Православните лагери – подвиг за духовно и житейско израстване“, “Духовно-просветно и социално служение на БПЦ в подкрепа на лишените от свобода и техните семейства”, “Съвременни аспекти на милосърдната дейност в Православната църква”, “Протойерей Иван Гошев – живот и академична дейност”. На 19 септември м.г. в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се дипломираха 19 студенти – магистри за учебната 2018/2019 учебна академична година. 

Една от най-новите магистърски програми в Богословския факултет е „Църковно и социално дело“, за да ни разкаже повече за нея потърсихме доц. Костадин Нушев. 

„Новата магистърска програма „Църковно социално дело“ е между-факултетска и интердисциплинарна по своя характер. Тя е създадена като  съвместна инициатива на Богословския факултет и Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и предлага обучение и квалификация в областта на християнската диакония, църковното социално служение и социалните дейности. Програмата е създадена във връзка с подписаното през 2011 година споразумение между Българската православна църква и Министерството на труда и социалната политика за сътрудничество в социалната област.

Тя е отговор на необходимостта от подготовка на специалисти – както църковници, така и социални работници, които разполагат със съответните познания и квалификация за ефективна дейност и професионална работа в тази така необходима за Църквата и обществото ни област.

Учебното съдържание, насоченост и квалификационна характеристика на магистърската програма отразяват актуалните тенденции на активизиране на християнската социална, милосърдна и благотворителна дейност в България и свързаното с тях засилване на участието на Българската православна църква в тези дейности“, каза той, като допълни, че „програмата предлага на студентите обучение и квалификация в  професионалното направление Религия и теология, комбиниращо базова и надграждаща подготовка от областта на специалностите Теология и Социални дейности, което е фокусирано върху християнската традиция на църковно  социално-милосърдно служение.

В магистърската програма са включени и практикуми, които дават допълнителна възможност на студентите да се запознаят директно с процеса на подготовка, организация и реализация на църковната социална дейност на терен в енорийски центрове, манастири и специализирани социални институции.

Предвидени са различни практически семинари за допълващо обучение и възможности за участие в проекти и летни школи в страната и чужбина по програмите за студентска мобилност и договори за междууниверситетски обмен и сътрудничество по европейската програма „Еразъм“. Обучението на студентите завършва с подготовка и защита на дипломна работа. която представлява индивидуален проект за църковно-социална дейност в енорийски център или съвместно с други социлни институции“, каза още доц. Нушев.

За допълнителна информация около магистърските програми в Богословския факултет може да посетите сайта на Софийския университет.

За Ангел Карадаков

Виж още

Абсолвентите от Православния богословски факултет на ВТУ получиха дипломите си за завършено висше образование

В деня, в който православната църква почита преподобния Теодосий Търновски дипломите си за завършено висше ...