Начало / Uncategorized / По-малките заповеди

По-малките заповеди

„На тия две заповеди се крепи целият закон и пророците” (Мат. 22:40). Всички Божий заповеди не са равни. Заповедите са като верига, свързана помежду си. Тоест, всички заповеди, дадени от Бога, се разбират в светлината на две други или съществуват като изрази на двете други основни.

Старозаветните закони за жертвопринасяне закони например са съществували, за да инструктират онези преди Христа как трябва да се изрази любовта им към Бога (първата, голяма заповед). Съществували заповеди да не убиват или крадат или прелюбодействат, за да приучават харата как да обичат ближните си като себе си (втората, голяма заповед).

Опитът ни учи, че любовта трябва да се изразява в конкретни действия.

Любовта към Бога и любовта към ближния нямат значение, ако са просто добри чувства. Децата, които чуват думите „обичам те“, но виждат родителите си, че ги игнорират, знаят, че тази любов има малко значение. Съпругата, която чува думите „Обичам те“, но вижда съпруга си да бъде плътски влюбен от други жени, знае, че тази любов има па-малко значение. Братя християни, които чуват думите „Обичам те“, но не виждат никой да ги посещава в болница, когато са болни телесно или в затвора, когато са болни душевно, знаят, че тази любов има малко значение. И когато Бог ни чува да му казваме: „Обичам те“, но ни вижда как трупаме да трупаме богатство, как умножаваме телесните си удобства и запълваме и малкото свободно време с празни забавления, така че да сме твърде уморени или прекалено заети, за да се молим, тогава Бог също знае, че тази любов има малко значение.

И все пак ние искаме да обичаме Бога. Ние искаме да обичаме нашите братя и сестри, нашите съпрузи и деца. Ние искаме да обичаме, но се губим в потоп от светски грижи, в джунгла от заплетени мисли, импулси и конфликти.

И затова имаме заповеди, заповеди, които да ни помогнат да останем на пътя и конкретно да изразим любовта си, да подхранваме любовта и да я формираме в двете големи заповеди. И заповедите се умножават, тъй като опитът ни учи на навици, ритуали и насоки, които ни помагат да се обичаме конкретно. Някои примери за умножени заповеди денонощно: да се помогне на мъжа и съпругата да се съсредоточат в предаността си един към друг. Детската игра на хокей – почти винаги е по-важна от работата – за да помогнем на децата си.

Тогава са заповедите, които Църквата ни е дала, заповеди, които ни помагат да обичаме Бога и ближния. Тези заповеди включват заповеди за служение и молитва, заповеди за пост и даване на милостиня, заповеди за морал и подходящи взаимоотношения.

Всички тези заповеди съществуват, за да ни помогнат да обичаме Бога и ближния.

Понякога обаче правим грешката да мислим, че заповедите са самоцел. Смятаме, че целта е да се запазят заповедите, по-малките и да се изгуби поглед от по-големите, върху които висят по-малките. Ставаме отлични родители, губейки интерес към децата си; ставаме съпрузи по калъп, лишени от истинска интимност; ние ставаме верни православни християни – никога не ядем блажна храна в постен ден, никога не даваме и десятък по-малко от доходите си, никога не нарушаваме молитвеното си правило – правим всичко и сърцето ни е студено, умът ни горд, а Бог е далеч.

Нека насочим вниманието си към по-малките заповеди на Църквата, нека не изпускаме от поглед целта: по-големите заповеди на любовта към Бога и ближния.

Автор: Свещеник Михаил Гилис

Източник: pravmir.com

За Ангел Карадаков

Виж още

Храм „Свети пророк Илия“ в петричкото село Беласица отбелязва своя храмов празник

Храм „Свети пророк Илия“ в петричкото село Беласица отбелязва своя храмов празник. Църквата е една от ...