Начало / Uncategorized / Разбиране за времето

Разбиране за времето

Вечността не може просто да бъде неизменяема субстанция, не може да е вечен самоподдържащ се закон. Такава вечност няма как да бъде неизчерпаема и творческа.

Фактът, че е неизчерпаема и творческа, идва от нейната вътрешност, която е част от личното съществуване. Вечността трябва да включва вътрешно измерение и свобода на волята. Само тогава тя може да бъде неизчерпаем, непрекъснат необикновен източник. Ако мислим за божествената вечност като за чист разум или като на вечна субстанция, тогава няма да имаме истински образ на вечността. Образът ще бъде напълно погрешен.

За да бъде вечността пълна с живот и истинска, трябва да бъде само и единствено в Бога. Трябва да бъде възприемана като истински и вечен Субект сама по себе си, но която в същото време е източник на безкрайно разнообразие от проявления. Но истинският  живот съществува само там, където има общение и не може да се говори за пълнотата на живота без пълнотата на общението.

Следователно пълнотата на живота трае само в съвършено общение между съвършените субекти или лица.

И така – истинската вечност е тази на Светата Троица. Троицата на Лицата е както пълнота на общението, така и пълнота на вечността. Светата Троица остава вечно непроменима в Неговата любов, но любовта Му е пълна с живот и следователно има неограничен потенциал за проявления и дела.

Вечността е живот, а животът е движение. Това, което е неподвижно е мъртво. Ако Бог е напълно неподвижен, тогава да бъдеш бог означава да си мъртъв! Но ако движението е в рутина – автоматично като на движеща се машина – също е смърт. Истинският смисъл на вечността може да се намери само в общението между хора във вечността, чиято любов е неизчерпаема.

И тези, които споделят това междуличностно общение, получават вечен живот.

Разбрана в тази истина – като лично общение на живота – вечността не трябва да се разглежда като противоположност или антитеза на времето. Времето се определя като интервал между даването на тази любов от страна на Бога и нашия отговор.

По думи на отец Димитрий Стънилоае

Източник: asceticexperience.com

За Ангел Карадаков

Виж още

Беседа за духовния живот на православния християнин – смъртта

В столичния храм „Св. Андрей Първозвани“ продължават беседите от цикъла – „Духовният живот на православния ...