Начало / Uncategorized / Проблемът на злото

Проблемът на злото

Тъмнината не съществува сама по себе си

Нашата Православна християнска теология разглежда злото не като първобитна същност, която е съ-вечна и равна на Бога, а по-скоро отпадане от доброто. Злото не съществува само по себе си и не е създадено от Бога. Нашата Православна църква отхвърля гностическото учение, че цялото битие се състои от две царства, които завинаги съществуват заедно: царството на светлината и царството на тъмнината.

Тази тъмнина не съществува сама по себе си, а е просто отсъствието или липсата на светлина. Според свети Василий Велики злото „не е жива и оживена субстанция, а състояние на душата, която е противоположна на добродетелта и която изниква в ленивост, поради отпадането и от Доброто. Следователно не обмисляйте злото отвън; и не си представяйте някаква оригинална природа на нечестието, но нека всеки за себе си признае за първата причина на порока, който е в него “.

Нищо не е по-голямо от Бога, включително злото и злите резултати, когато свободната воля на Божието творение е насочена срещу Бога и по този начин поражда злото. Точно това се е случило, когато светлоносната утринна звезда (Луцифер) падна от Източника на добротата и се превърна в лукавия Сатана. Луцифер, налагайки собствената си воля, се озова в мрак. Тъй като силата му се основава на лъжата, той може да ни повлияе само като убеди хората, че е толкова могъщ, колкото Бога. И все пак силата му е ограничена и доброто в крайна сметка ще възтържествува в Последния ден.

Това, че Бог би позволил на злото да съществува на първо място, е загадка, защото Писанията не обясняват това. И все пак чрез Писанията ние знаем, че истинската любов трябва да се изразява в действие, а пред злото и страданието християнинът е призован към действие, като обича Бога и ближния си. Тогава злото става просто обикновен практически проблем, който християнинът намира начини да облекчи. Като християни ние сме натоварени да носим Божията любов и доброта в света чрез нашите действия. Свети Антоний казва: „Дяволът се страхува от нас, когато се молим и правим жертви. Той също се страхува, когато сме смирени и добри. Особено се страхува, когато много обичаме Иисус. Той бяга, когато правим кръстен знак. „

С любов в Христа,

Игумен Трифон

За Николина Александрова

Виж още

Беседа за духовния живот на православния християнин – смъртта

В столичния храм „Св. Андрей Първозвани“ продължават беседите от цикъла – „Духовният живот на православния ...