Начало / Uncategorized / Перлата в центъра на древна София – храмът „Св. Петка Самарджийска“

Перлата в центъра на древна София – храмът „Св. Петка Самарджийска“

Може би няма човек, който да не е минавал покрай една малка църквичка в центъра на столицата и да не се е замислял на кой светец или празник е посветена. Когато бях ученик честно се случваше да посещавам храма, за да мога да видя как се е служила литургията в древност.

Да не би в останалите храмове да не се служи по древния чин, ще запитате. Служи се, но в този малък храм няма иконостас и съответно можеш да видиш цялото тайнство Евхаристия отслужено буквално пред очите ти. Храмът носи името на св. Петка Иконийска, а се нарича от софиянци самарджийска, защото се е считала за покровителка на самарджийте – занаятчии, продаващи самари. 

В храма има и крипта, която някога е била римска гробница. Датирана е от IV век, което означава, че е имало предишна обредна сграда на същото място. През ХІ век върху криптата е издигнат и настоящият храм.

Най-старите запазени стенописи са от ХІV века, а над тях има слой от ХV и ХVІ век, дело на св. Пимен Зографски.

За пръв път за храма се споменава през XVI век, но археолози го откриват едва след Втората Световна война. От църквата е останала днес неголяма част – само еднокорабна постройка, иззидана от тухли и камъни с дебели до един метър стени.

Църквата е реставрирана и експонирана през 70-те години на 20 век по проект на арх. Н. Мушанов и арх. Зл. Кирова. Стенописите са реставрирани от художник – реставратора Л. Делчев.

Любопитен факт е, че писателят Николай Хайтов лансира хипотеза, че в църквата е погребан Васил Левски.

Основанията за тези твърдения са спорни интепретации на резултатите от проведените археологически разкопки през 1956 година и някои сведения в печата от 1937 година, препредаващи разказите на потомци на извършилите препогребването. През 80-те години на XX век се развива остра полемика по въпроса, но до окончателно решение не се стига, поради противоположното становище на Археологическия институт и на станалите разисквания в Българската академия на науките не се приема единодушно становище.

Дали Апостолът на свободата е погребан там или не, това може би не е от такова голямо значение, защото храмът е бил и ще остане носител преди всичко на Христовата истина и ще продължи да проповядва тихо на стотиците хиляди жители и гости на столицата, които бързешком минават покрай нея. Ако имате време отидете и се помолете в храма, в който са се трудили и са служили светии. 

Автор: Ангел Карадаков

За Ангел Карадаков

Виж още

Митрополит Гавриил: Господ въздаде на управляващите и народа, които послушаха Православната църква

Интервю с Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил, Ръководител на Културно-просветния отдел на Св. Синод  – ...