Начало / Uncategorized / Отец Роман Брага: Не бъдете шумни! Спрете и слушайте (ВИДЕО)

Отец Роман Брага: Не бъдете шумни! Спрете и слушайте (ВИДЕО)

Трябва да направим така, че този опит да влезе в нашия живот, в нас самите. Да открием Бог в себе си. Как? Как да ви го кажа. Трудно е в Америка, защото тук, знаете, младите хора желаят да живеят шумно. Те са много шумни, защото не се чувстват добре ако е прекалено тихо.

Това е нещо като бягство, така наречената музика. Аз не знам дали е музика или не, но е някакъв шум. Но те го харесват, защото се страхуват да стоят сами със себе си, да бъдат тихи един час, на едно място и да не казват нищо.

Стойте там, защото Бог желае да говори с вас.

Те се страхуват да създадат такъв опит и казват: „Нека бъде шумно“. Имаше едно момиче в лагера ни, а ние имаме духовен лагер, та винаги споделям, че имаше едно момиче – тийнейджър, не много малка. Та тя имаше два транзистора, единият от едната й страна, а другият от другата, защото имало две програми и не знам със слушалки слушате, но и двата транзистора свиреха много силно. Тя обикаляше целия лагер с тях и някой й направи забележка и й каза да ги спре, а тя отговори:

– „Отец, ако ги спра ще полудея“.

Представете си каква драматична ситуация – да не можеш да бъдеш просто ти и Иисус Христос. Ако вие не Му казвате нищо, то Той ще каже нещо на вас. Преди всичко трябва да бъдем поне един или два часа сами със себе си. Не само да се молим или да казваме нещо, да просим: „Дай ми това, дай ми онова, Боже“. Не, това не е молитва. Молитвата е да чувстваш, че Бог е в теб. Това е определението за молитва. Не е в това колко ще четете, не е в това колко ще пеете. Молитвата е, когато усещате Бог в себе си…

Ние сме една тайна. Не знаем кои сме. Давид казва: „Какво е човек да го помниш… Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите: със слава и чест си го увенчал“ (Пс. 8:5-6). Какво е човекът? Не знаем. Не знаем каква е нуждата Бог да ни създаде. Защото Бог е пълнота, но Той иска да има някой, който да говори с Него. Не разбираме, че Бог иска да говори с нас през цялото време. Но ние не му обръщаме внимание. 

Автор: свещеник Роман Брага

Превод: Ангел Карадаков

Източник: Orthodox Teaching of the Elders

За Ангел Карадаков

Виж още

Неделя на Слепия

«Иди се умий в къпалнята Силоам, което значи: пратен.» (Йоан. 9:7) Едно забележително чудо с ...