Начало / Uncategorized / За новото начало и Божият храм

За новото начало и Божият храм

Царят на вековете, нашият Господ Бог, положил „времената или годините… в Своя власт“ (Деян.
1:7) Сам установил в тези времена различни празници за Своето прославяне и за почивка на хората от светските им дела.
Още в Стария Завет Той заповядал всяка година особено тържествено да се празнува настъпването на седмия месец, та хората, освободили се от житейската суета, в този ден да служат на Единия Бог. Защото така е написано в Моисеевите книги: „рече Господ на Моисея, думайки: кажи на синовете Израилеви: в седмия месец, на първия (ден) от месеца, имайте почивка: никаква работа не вършете по всичките ви жилища и принасяйте всесъжение Господу“ (Лев. 23:24-31).

Както някога Сам Творецът, в шест дни създал света със Словото Си, благословил и осветил седмия ден, почивайки си от всичките Си дела и както впоследствие дал и на човека заповед: „шест дена работи… а седмият ден е събота на  Господа, твоя Бог, недей върши в него никаква работа, така Той благословил и осветил седмия месец и заповядал на хората в това време да почиват от светските си дела. За това Господ повторно заповядал на Моисей, казвайки: „от седмия месец, кога прибирате земните произведения, празнувайте празника Господен“ По каква причина бил установен този празник? Именно в този месец, когато водите на потопа започнали да намаляват, Ноевият ковчег се установил на Араратските планини. В този месец свети пророк Моисей слязъл от планината с лице, осияно от Божествената слава, и донесъл новите скрижали, на които бил написан законът, даден от Самия Господ. В този месец било започнато съоръжаването на Господнята Скиния сред стана на израилтяните.  В този месец първосвещеникът, един-единствен път в годината, влизал в Светая Светих да принася служба, „и то не без кръв… за себе си и за греховете на народа, сторени по незнание“. В този месец Божият народ, смирявайки с пост душите си и принасяйки на Господа жертва на всесъжение, приемал очистване от греховете си, извършени през годината. В този месец се извършило тържественото освещаване на великолепния храм Господен, построен от цар Соломон, и в този храм бил внесен Ковчегът на Завета.

Ето, братя и сестри в този месец и ние да се умием, като след водите на потопа, от нашите грехова. Този ден дa приемен скрижалите на Закона и да го запишем в сърцата си. Защото, сърцата ни, братя и сестри са храмът, който можем да издигнем за Бога, сърце чисто, това е нашата светя светих, която Бог да обитава. Но да градим този храм Господен в нас с думи и дела и непресттано да се молим на Бога и да Му благодарим. Подобно на св. Симеон Стълпник, чиято памет отбелязваме днес, да сисъградим духовен стълп, от помисли и дела. Нека този ден е нашето ново начло, в което Бог да е ръководител в делата ни, защото това е най-добрият начин да Го възваляваме.

За Николина Александрова

Виж още

Св. Адомнан, игумен на манастира Йона, Великобритания

На 23 септември Православната църква чества паметта на св. Адомнан, игумен на известния манастир и ...