Начало / Новини / В Полша се проведе най-големият форум по библеистика

В Полша се проведе най-големият форум по библеистика

Четиридневен международен конгрес по библеистика се проведе във Варшавския университет. Научното събитие е едно от най-големите в областта на изучаването на библейската литература на европейския континент. 

В него участваха около петстотин изявени учени и млади изследователи от Европа и от други континенти. Тази година много специалисти по библейски изследвания и различни хуманитарни дисциплини, свързани с библейските изследвания, взеха участие. На форума имаше участници от България, Русия, Беларус, Украйна, Румъния, Гърция, балтийските държави, както и от Израел, Индия, Япония, Южна Африка, Аржентина, САЩ и други страни.

Работата на конгреса включваше 98 тематични секции и семинари. Специално място в програмата на форума зае специален интердисциплинарен разширен раздел, посветен на приемането на библейски текстове и идеи в Полша от Средновековието.

Целта на този специален раздел беше да обсъди моделите на възприемане и използване на библейски фрагменти и мотиви в редица църковни латински и полски народни текстове. Изследователите се фокусират върху анализа на трактати, проповеди, „libri miraculorum” (лат. „Книги за чудеса”) и апокрифи, написани в Полша между XIV и XVI век.

Много раздели във форума бяха свързани и с изучаването на парабиблейски апокрифи и псевдоепиграфи, пълните текстове или частични фрагменти, от които са запазени в различни славянски версии. Най-голям брой говорители по тази тема бяха сред учените от България.

Следните доклади бяха представени от тези изследователи в рамките на тематичните раздели „Славянски парабиблейски традиции“ и „Славянски апокрифи“:

– Екзегетичният трактат „На дванадесетте камъка” (De Duodecim gemmis) Епифаний Саламински в славянската литература (Ива Трифонова, Научен център „Кирил и Методий”, БАН);

– Пренаписване и превод: версия на Симеон Метафраст „Деянията на апостол Йоан“ в славянската среда (Диана Атанасова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“);

– „Царството на антихриста“ в колекциите от библейски катени (Иван Илиев, Софийски университет);

– Образът на Енох в славянския коментарен превод на Книгата Откровение Йоан Богослов (Ива Трифонова, Научен център „Кирил и Методий“, БАН);

– Южнославянски интерполации в „Апокалипсис на псевдометодий“ (Анисава Милтенова, БАН) и др.

Забележително е, че за разлика от миналата година конгресът нямаше редица традиционни тематични секции, като „Северозападна семитска епиграфия, свързана с библейския свят“, „Апостол Павел и павлинистка литература“, „Социологически и антропологически подходи за изучаване на свидетелствата на Мишна“, и други. 

Европейската асоциация на библейските изследвания (EABS) е общност от учени, ангажирани с академичното изследване на библейски текстове, както и артефакти, свързани с тях. EABS организира и провежда годишни конференции за изследователи от Европа и други страни по света, както и специални годишни студентски конференции в Европа. Асоциацията включва около 40 изследователски групи. Изследванията на EABS се фокусират върху различни дисциплинарни и мултидисциплинарни подходи към изучаването на Библията и парабиблейските текстове и традиции. В работата на асоциацията активно участват представители на различни научни области, които се интересуват от библейски теми.

За Ангел Карадаков

Виж още

Честваме празника на светите Константин и Елена

На 21 май Българската православна църква отбелязва паметта на св. император Константин и майка му ...