Начало / Новини / В Полша се проведе най-големият форум по библеистика

В Полша се проведе най-големият форум по библеистика

Четиридневен международен конгрес по библеистика се проведе във Варшавския университет. Научното събитие е едно от най-големите в областта на изучаването на библейската литература на европейския континент. 

В него участваха около петстотин изявени учени и млади изследователи от Европа и от други континенти. Тази година много специалисти по библейски изследвания и различни хуманитарни дисциплини, свързани с библейските изследвания, взеха участие. На форума имаше участници от България, Русия, Беларус, Украйна, Румъния, Гърция, балтийските държави, както и от Израел, Индия, Япония, Южна Африка, Аржентина, САЩ и други страни.

Работата на конгреса включваше 98 тематични секции и семинари. Специално място в програмата на форума зае специален интердисциплинарен разширен раздел, посветен на приемането на библейски текстове и идеи в Полша от Средновековието.

Целта на този специален раздел беше да обсъди моделите на възприемане и използване на библейски фрагменти и мотиви в редица църковни латински и полски народни текстове. Изследователите се фокусират върху анализа на трактати, проповеди, „libri miraculorum” (лат. „Книги за чудеса”) и апокрифи, написани в Полша между XIV и XVI век.

Много раздели във форума бяха свързани и с изучаването на парабиблейски апокрифи и псевдоепиграфи, пълните текстове или частични фрагменти, от които са запазени в различни славянски версии. Най-голям брой говорители по тази тема бяха сред учените от България.

Следните доклади бяха представени от тези изследователи в рамките на тематичните раздели „Славянски парабиблейски традиции“ и „Славянски апокрифи“:

– Екзегетичният трактат „На дванадесетте камъка” (De Duodecim gemmis) Епифаний Саламински в славянската литература (Ива Трифонова, Научен център „Кирил и Методий”, БАН);

– Пренаписване и превод: версия на Симеон Метафраст „Деянията на апостол Йоан“ в славянската среда (Диана Атанасова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“);

– „Царството на антихриста“ в колекциите от библейски катени (Иван Илиев, Софийски университет);

– Образът на Енох в славянския коментарен превод на Книгата Откровение Йоан Богослов (Ива Трифонова, Научен център „Кирил и Методий“, БАН);

– Южнославянски интерполации в „Апокалипсис на псевдометодий“ (Анисава Милтенова, БАН) и др.

Забележително е, че за разлика от миналата година конгресът нямаше редица традиционни тематични секции, като „Северозападна семитска епиграфия, свързана с библейския свят“, „Апостол Павел и павлинистка литература“, „Социологически и антропологически подходи за изучаване на свидетелствата на Мишна“, и други. 

Европейската асоциация на библейските изследвания (EABS) е общност от учени, ангажирани с академичното изследване на библейски текстове, както и артефакти, свързани с тях. EABS организира и провежда годишни конференции за изследователи от Европа и други страни по света, както и специални годишни студентски конференции в Европа. Асоциацията включва около 40 изследователски групи. Изследванията на EABS се фокусират върху различни дисциплинарни и мултидисциплинарни подходи към изучаването на Библията и парабиблейските текстове и традиции. В работата на асоциацията активно участват представители на различни научни области, които се интересуват от библейски теми.

За Ангел Карадаков

Виж още

Честната глава на св. Климент Охридски беше посрещната във Враца

Днес във Враца беше посрещната мироточивата глава на св. Климент Охридски. Светинята е донесена от ...