Начало / Новини / На 1 юли ще се проведе приемен изпит за ученици в Софийската духовна семинария

На 1 юли ще се проведе приемен изпит за ученици в Софийската духовна семинария

Изпит (събеседване) и проверката на музикалния слух за бъдещи възпитаници на Софийската духовна семинария ще се проведе на 01 юли 2019 г., понеделник, от 11:00 ч. в сградата на Софийската духовна семинария, пл. „Велчова завера“ № 2.

Важна информация за след приема!

В началото на годината се заплаща такса в размер на минималната работна заплата за страната. Може да бъде платена и на две вноски в началото на всеки един от учебните срокове. Таксата покрива всички разноски в пансиона (храна, осветление, отопление, учебници и др.).

Приетите ученици и курсисти трябва да се снабдят с две бели ризи, два черни панталона, черни обувки и един комплект спално бельо. Приетите ученици и курсисти трябва да се явят в семинарията на 13 септември 2019 г., четвъртък, до 17:00 ч.

Откриването на новата учебна година ще бъде на 14 септември 2019 г., Кръстовден, сутринта с празнична св. Литургия, отслужена в Семинарския храм „Св. Йоан Рилски“.

За учебната 2019/2020 г.

в Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски”

ще се приемат:

I.  В петгодишния редовен курс на обучение:

– ученици завършили 7-и клас  с резултат от приемните изпити за кандидат-гимназисти;

– ученици със завършено основно образование (8-и клас).

Приемат се и ученици, издържали изпита по музика в други училища в страната.

Кандидатите за осми клас се явяват на събеседване, изпит по пеене за проверка на музикалната култура и слух. Изисква се да се знае наизуст молитвата „Отче наш“.

II. В двугодишния паралелен курс на обучение:

– кандидати, завършили средно образование, които полагат: тест по езикова култура, устен изпит по библейска история (първа част на книгата Нашата вяра от архим. Серафим) и проверка на музикалната култура и слух. Кандидатите трябва да знаят на наизуст:

 1. 10-те Божии заповеди;

2. Символа на вярата;

3. Господнята молитва „Отче наш“.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Свидетелство за православно св. кръщение;

2. Удостоверение за завършен 7-и клас или свидетелство за основно образование;

3. Препоръчително писмо от епархийския архиерей;

4. Медицинско свидетелство;

5. Лична амбулаторна карта и имунизационен паспорт (документ за направените имунизации);

6. Здравна книжка (копие от началните страници);

7. Молба до ректора на семинарията (попълва се по образец на място в канцеларията);

8. Автобиография (попълва се по образец в канцеларията);

9. 3 броя снимки;

10. кандидатите за паралелния курс подават освен това още свидетелство за съдимост, удостоверение, че не се водят на отчет от центъра за психично здраве по местоживеене и венчално свидетелство (за семейните кандидати), както и нотариално заверена декларация за женените, че са в първи брак.

Срок за подаване на документите: до деня на приемния изпит включително.

Адрес за кореспонденция: e-mail: seminariа@abv.bg, seminaria_sekretar@abv.bg

София 1164, пл. „Велчова завера“ № 2.

Тел/факс: 02/868 0144.

секретар на СДСеминария : дякон Слави Спасов, моб. тел. 0878970267.

За Ангел Карадаков

Виж още

Излезе от печат книгата „Ръкописното предание на текста на Новия завет“

В лекциите и упражненията по дисциплината „Тълкуване на Свещеното Писание на Новия Завет“ студентите в ...