Начало / Uncategorized / След Възкресението – 2 част

След Възкресението – 2 част

Нека след това да погледнем тази тайна и да я разберем от едно единствено появяване на Христос след Неговото възкресение: на двама от Неговите ученици, които бяха по пътя към Емаус, малко градче на около 10 мили от Ерусалим. Този вид е отбелязан само от св. Лука и е една от най-красивите и ярки сцени в неговото Евангелие.

От разказа, изглежда, че двамата ученици, Клеопа (един от седемдесетте) и може би Лука, са били дълбоко тъжни и опустошени от събитията от предишните няколко дни, това е залавянето, разпятието и смъртта на техния Учител, към Когото бяха насочили надеждите си като към Месията. Тези очаквания бяха напълно разбити.

Въпреки скръбта им, любовта им към Иисус беше пренебрегвана в чистите и искрени сърца.

Това е ясно от съдържанието на техния разговор, който те имаха с Него. Те бяха принудени да разберат как всичко се е объркало и как за толкова кратко време всичките им надежди загинали заедно с любимия им Учител.

Но тогава, внезапно и неочаквано, Иисус отново им се яви като непознат съучастник, който се приближава към тях, докато говореха един с друг. Свети Марк казва в своето Евангелие само, че се е появил в друга форма. Свети Лука ни казва, че очите им са били възпрепятствани да Го разпознаят. В тези стихове е скрита голяма и важна тайна.

От сега нататък, отношенията между Иисус и Неговите ученици, както и с вярващите през вековете, ще бъдат различни.

Господ вече не желаеше да бъде познат чрез Неговата човешка форма, а чрез вяра и опит. Никъде, в нито едно от евангелията, няма позоваване на външния вид на Христос. Само чрез църковната традиция имаме някаква лека идея и можем да Го изобразим. Това наистина може да е причината светите евангелисти да не ни дават такава информация: за да ни въведат в същата тайна.

Иисус се приближил към учениците и попитал какво обсъждат и защо са толкова унили. Той се престорил на незапознат, за да могат да разкриват обсъжданията си според собствените си мисли. По този начин, Той искал да се възползва от възможността да говори с тях и да ги накара да разберат чрез пророчествата на Стария Завет, че Месията е предопределен да страда и че „трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си“ (Лук. 24:26). Но тъй като Господ им говорил и интерпретирал Писанията за тях, сърцата на двамата ученици пламнали от божествен огън и на тях дойде сладка утеха и мир.

Формата на Личността на Христос била различна, но действието на Неговите благодатни думи и Неговото присъствие били същите както преди.

Двамата ученици били удивени от тази внезапна и неочаквана вътрешна промяна в чувствата на сърцата им. Те не искали да бъдат отделени от този все още непознат приятел-пътник, така че когато се престорил Христос, че ще продължи по пътя си, защото били толкова близо до Емаус, учениците го подканили силно да остане, с думи, които са с много дълбок смисъл: „остани с нас, понеже е привечер, и денят се превали. И Той влезе, за да остане с тях“ (Лук. 24:29).

Автор: архим. Елисей, игумен на манастира Симонопетра

Източник: myocn.net

Тук може да видите първа част на текста – След Възкресението.

 

За Ангел Карадаков

Виж още

Четвърта Неделя на Великия пост – Св. Йоан Лествичник

 Някак си странно е да се признае, че за автора на една от най-разпространените и ...