Начало / Новини / Представителите на Православните църкви в ЕС отправиха послание по повод предстоящите евро избори

Представителите на Православните църкви в ЕС отправиха послание по повод предстоящите евро избори

Във връзка с предстоящите европейски избори през май месец, представителите на Православните църкви в Европейския съюз се обърнаха към гражданите на съюза относно неговото бъдеще и предстоящите избори. 

„След като разгледа разширените отговорности и компетенции на Европейския парламент и значението на участието на европейските граждани в предстоящите европейски избори, CROCEU би искал да привлече вниманието към факта, че Европейският съюз не е просто още една институция, създадена да защитава индивидуалните и колективни икономически интереси.

По-скоро той обхваща стремежите на стотици милиони хора, живеещи в собствените си страни, които искат в същото време да бъдат част от по-голямо семейство на нации, които работят заедно за укрепване на социалните стандарти, достойнството в живота и сигурността в обществото.

Именно в тази връзка ние призоваваме всички европейски граждани да упражняват гражданското си право да гласуват, така че чрез избраните от тях представители да участват в:

Отвореност, прозрачност и редовен диалог между гражданите и европейските институции.

– Политики, фокусирани върху дългосрочна перспектива, основани на социални инвестиции. Икономиката трябва да служи на общото благо на хората и спешно трябва да се погрижим за най-уязвимите членове на нашето общество.

– Стратегиите за правата на човека, вкоренени в достойнството на Човека, за защита на граждански, политически, социални, икономически и културни права, насърчаване на сближаването в обществото и просперитет за членовете й, като се надява, че новият Европейски парламент ще засили работата си по важни въпроси.

– Образователни стратегии за демократично гражданство и междукултурен обмен. Тези инициативи трябва да отразяват амбицията да се даде възможност на всички млади хора да получат най-доброто образование и обучение, докато всеки трябва да има достъп до висококачествено образование, независимо от социално-икономическия им произход; като има предвид, че младите хора трябва да имат силно чувство за своята идентичност като европейци.

– Обща отговорност за приемането и интеграцията на бежанците, мигрантите и търсещите убежище. Бихме искали да подчертаем необходимостта от солидарност между държавите и гражданите. Трябва също така да разгледаме по-широката картина. Нещо повече, това подчертава необходимостта от по-задълбочен размисъл, основан на по-съгласувана и всеобхватна политика на съседство и външни действия.

– Екологична политика, която зачита Божието благословение, основана на иновативна, кръгова икономика, предлагаща твърда основа за устойчиво бъдеще на човечеството, където растежът ще бъде отделен от използването на ресурсите.

От огромно значение е да има възможно най-широко участие в упражняването на това демократично право. Важно е всички европейски граждани да гласуват в изборните дни през май, защото нашето бъдеще е в нашите ръце“,

се казва в обръщението на представителите на Православните църкви към Европейския парламент. 

Снимка: basilica.ro

За Ангел Карадаков

Виж още

Със заупокойна литургия и с панихида беше почетена паметта на българския екзарх Йосиф

Тази година се навършват 183 години от рождението и 109 години от кончината на приснопаметния ...