Начало / Uncategorized / Кръщение с Дух Светий

Кръщение с Дух Светий

Аз ви кръщавах с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий“ (Марк. 1:8)

Евангелското повествование ни среща с последния пророк и първия мъченик, както църквата описва св. Йоан Кръстител. Той е подвижник. Носи дълга брада и коса, не се подстригва. В същото време се храни само с акриди – скакалци и див мед. Облечен е бедно. Носи само дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си.

Евангелието според св. апостол Марк започва със срещата с този свят мъж, който носи благовестието за идващия Месия. Не случайно и в нашето (съвременно) православно богослужение, когато започне малкият вход, свещникът, който предшества евангелието на Малкия вход символизира св. Йоан Кръстител. Църквата го нарича още и Предтеча. Той е именно онзи, който започнал благовестие още от утробата на майка си. Спомнете си само онзи откъс, в който се говори за срещата на Св. Дева Богородица и Елисавета, майката на св. Йоан. Как при тяхната среща младенецът Йоан заиграва в утробата на майка си, като по този начин предвещава, че Онзи, който ще се роди от Мария ще бъде по-голям от него. „Светилниче в тяло, Предтече на Спасителя, цвят от неплодна майка, друже на родения от Дева, Комуто се поклони, когато проигра в утробата (на майка си), и Го кръсти във водите Йордански. Молим ти се, пророче, моли го да избегнем бъдещите тревоги!“, пее църквата в деня на св. Йоан Кръстител.

Затова и след като поотраснал, Йоан се отделил в пустинята и започнал да се подвизава, за да може да посрещне делото, за което е бил определен. В евангелския откъс от неделята преди Богоявление, Църквата ни предлага една мисъл на св. Йоан, изречене пред тогавашното общество, но разбрана много по-късно. Едва на Петдесетница. „Аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти с Дух Светий“, казва св. Йоан Кръстител на народа, който идва при него за покайно кръщение, при което чрез потапяне във водите на р. Йордан хората се очиствали от греховете си.

Интересен момент при св. евангелист Марк е, че своето евангелско повествование той не започва с рождението на Христос, а с Неговото покайно кръщение и откриването на света на Св. Троица. Защото светът за първи път открито научава за трите Лица на Троицата при кръщението на Христос в реките на р. Йордан. Това е тайнството на богоявлението. Тайнството, което ни среща лице в лице със създателя. Тайнството на Троицата – на Отец, Син и Дух Светий. И четиримата евангелисти говорят за този момент от живота и проповедническото дело на Христос, защото именно чрез това кръщение и Богоявление Той започва своята проповедническа дейност и благовестие за Царството. И четиримата евангелисти говорят за тази тайнствена среща, но само Марк дава това събитие като начало на своето повествование. Той започва евангелието си с Троичната среща. Със събитието, при което светът се среща „лице в лице“ с Бога. Затова и думите на св. Йоан Кръстител звучат още по-силно след тайнственото богоявление. Защото ако преди кръщението на Христос на хората не им е било особено ясно за какво точно говори св. Йоан, то след кръщението на Христос  в йорданските води и откриването на Троицата на света – светът разбира с Кой именно Дух Светий ще го кръсти Месията. На петдесетница пък, когато Духът Утешител, Който, по думите на Христос, Сам Той изпраща, във вид на огнени езици и дава благодат на онези дванадесет мъже, които ще изкоренят всяко злоречие и преподадат на света живеенето – онзи небесен живот, чрез който единствено можем да се обожим.

Стенопис от Дивотинския манастир „Св. Троица“

Йоан кръщавал с покайно кръщение, както казахме и по-горе, но неговото кръщение е имало и един друг характер – подготвителен. Той подготвя света за онова кръщение, което ще изкупва първородния Адамов грях и ще дава на всеки новопокръстен надежда, че е стъпил на прага на вечността. Подготвя човеците за тайнството, което ще се превърне във врата към общението с Христос. Към Евхаристията. С въплъщението на Христос човечеството започва да живее своя нов живот. За първи път в човешката история човекът се среща с Бога в Троица. Творението поема, приема Бога за първи път. С Петдесетницата Църквата вече е основана и на света е даден способът за спасението. Църквата с тази тайнствена благодат на Св. Божи Дух се превръща в „рай на земята“, защото чрез и в нея се съединяваме с Бога. Ставаме едно тяло и една кръв. Съединяваме се, приобщаваме се със Спасителя. Чрез това ново кръщение и миропомазание приемаме Св. Дух и се превръщаме в причастници. Причастници на вечния живот, причастници на Небесния Дух, причастници на Тайната на Богоявлението. Чрез това кръщение с Дух Светий вече биваме не само с опростени грехове (както при кръщението на св. Йоан), но биваме в общение със Самия Бог.

Йоановото кръщение е необходимо, но недостатъчно: то е само подготовка за едно друго кръщение. В своето богослужение Църквата определя св. Йоан Кръстител като човек, който вика към Бога в пустинята и призовава огън от небето – същото, което прави и пророк Илия. Църквата сравнява Йоан с пророк Илия. Според богослужението и отците на Църквата св. Йоан е новият Илия, който ни възвестява за новото кръщение с Дух Светий и огън, защото при Кръщението Си Христос ще запали, ще възпламени водите на Йордан и ще ги изпълни със Св. Дух.

Църквата продължава покайното кръщение на св. Йоан (с потапянето във водата), но прибавя и друго. Думите на Христос: „И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа“ (Мат. 28:19). Тази именно „добавка“ дава на онова покайно кръщение нов смисъл. Кръщение, което прави човеците причастници на Бога.

Автор: Ангел Карадаков

За Ангел Карадаков

Виж още

Абсолвентите от Православния богословски факултет на ВТУ получиха дипломите си за завършено висше образование

В деня, в който православната църква почита преподобния Теодосий Търновски дипломите си за завършено висше ...