Начало / Интереси / беседи / Можеш ли да ми дадеш 10 стотинки?

Можеш ли да ми дадеш 10 стотинки?

Подготвейки се за Рождество, ви предизвиквам да представяте себе си, всеки ден, като подарък за другите. Купуването на подаръци за семейството и приятелите е забавно и традиционно, но тази година, нека да помислим извън рамките и да дадем своето лично време, талантите си, съкровищата си – не под формата на допълнителни подаръци, а като важни и животоспасяващи дарове, които ни водят, и нас и другите, да откриваме същата радост – да даваме безкористно и саможертвено, това което направи и нашият въплътен Господ Иисус Христос в земния си живот. 

Попитайте себе си: „Какво мога да дам аз, като подарък нещо, което другият не ми иска?“ Как мога да намеря този перфектен подарък, който отразява въплътилата се Божествена любов и милост? Това е лесно… спри да очакваш нещо повече и прости на всички от твоя лист с непослушковци! Достигни до тях с дух на помирение и потърси помощта и в движението напред, обединени в Божието Тяло. В това даване получаваш автоматично подарък от Бога… Неговата прошка! Обновяваш се с Неговия Дух. Той те изпълва с Неговия мир и радост, който идва само от отразяването на Неговата любов и милост към другите. 

Този сезон не пренебрегвайте пазаруването за себе си! Не, това не е проява на егоизъм; просенето на Божията прошка за недостатъците ни е дар на свобода. Чрез покаянието и изповедта можем да подновим духа и душата си и да допуснем мисли и поведение, които не ограничават и не затварят потенцияла ни като Негови синове и дъщери, приети от Бога чрез благодатта. Той свободно ни се предлага, но трябва да изберем да приемем Неговия дар и на свой ред да го споделим с другите. Светиите ни учат, когато провами това, че преживяваме вътрешен мир и на свой ред, спасението на хората около нас ни е обещано. 

Досега банковата ви сметка не е била изтощена, но ако последвате този подход към коледните пазари, ще изчерпате натрупата болнава воля, гняв и мисли на самота и депресия, които вървят ръка за ръка с изграждането на стени между нас и тези, които обичаме и съкровището ни – семейството и приятелите ни. 

Може би , докато пазаруваме за другите, ще открием, че има много от приятелите ни и роднините ни, с които сме близки, но от които никога не сме получавали подарък задълбочен, съкровен, нежен дух на любов и уважение, които чувствате към тях. Какви подаръци можем да им дадем?

Всички се радват от това да им подарите част от вашето време… изненадващо посещение или телефонно обаждане, което създава среща лице в лице, без да има друг повод освен този – просто да „прекараме заедно време“, подсилвайки стойността на другите за вас и безпокойството ви за тях. Предлагането на помощ на другия е нещо безценно. Оказвайки помощ на вашите възрастни роднини да отидат на разходка или да им напазуравет е от съществено значение за тях. Изпращането на изненадваща поздравителна картичка или подарък, никога няма да бъде забравен. Когато харчите време за слушане, вашето ухо указва подкрепа на онези, които са в нужда, а това има значение. Вие донасяте Божетвен подарък с присъствието си, като ясно показвате, че „там, където са събрани двама или трима в Мое име, там Съм и Аз посред тях“ (Мат. 18:20). 

Вероятно вече сте разбрали за какво пазаруване ви говоря, което трябва да търсим през тези дни, водещи ни до Рождеството на нашия Спасител. Точно както Той свободно предложи Себе си като наш спасителен подарък, който ще продължи във вечността, изненадващите дарове, които предложих, могат да ни доведат  – нас и другите, при Него. И в по-голямата си част, като споделите творческите си таланти и вашето скъпоценно, но ограничено време, вие ще похарчите много по-малко по отношение на обикновените „зелени празници“ (пари). 

И накрая, сравнете ме с просяк за други просяци, които или се страхуват твърде много, или не знаят как да се доближат до вас и да поискат това, което се равнява на пословичен ден… малко от вашето време, вашите таланти, вашите съкровища, както отбелязахме по-горе. Макар че не можем да считаме за просяци, онези, лишени от любов и уважение, живеещи с чувство на безпомощност и безнадеждност. Те гладуват за вашето внимание. Те са извън живота ви, замразени от това, „че сте много заети“, за да ги внесете в сърцето си и ежедневието си. Те често се срамуват и се чувстват недостойни или безпомощни да живеят по друг начин. 

Господи, толкова е близо Рождество и те са там, звънят на звънците си и стоят на студа, молейки се да чуеш техните молби за помощ. Отчаяно се нуждаят от вашата любов, милост и прошка. Знаем, че нашият Господ Иисус Христос ги предлага „безплатно“, но ако не помогнем на нуждаещите се с онази промяна, която не бихме искали да пропуснем, т.е. да отделим няколко минути от времето си, за да предложим даровете си на онези, които не виждат как биха се справили с тази среща отново. Помнете думите на Джейкъб  Марли в коледната песен: „Човечеството е нашият бизнес!“

И ако тези сред нас, продължават да гладуват за нашата любов и прошка тази година, на какво трябва да се надяват през 2019 г.? Ако оцелеят, те могат да очакват повече от един и същ… свят, който ни пренебрегва и им предлага апатия, докато други се наслаждават на благодеянието, което Бог непрекъснато се надява, че ще споделим един с друг. 

Братя и сестри в Христа, със сигурност имаме повече от една стотинка, която всеки ден на пощадим за благословеното Рождество Христовото, а и дори след това. Погледнете радостта от снимката по-долу, от живото тяло Христово в Рождественския ден… защо да не споделите тази радост на истинската ни същност, на ликуващи сърца, а не само от свободното ни време и таланти. По този начин ще получим истинското значение на Рождество в сърцата си. Нека поздравим Този, Когото познаваме като Господ. Помнете, че Той е Самият Христос, разпнат и възкръснал, Спасителят на света, Който идва при нас подараявайки Себе Си в рождественската утрин. 

Нека предадем на света благовестието – Христо се ражда, славете го! Христос е тук посрещнете го! И това, братя и сестри, е причина за радост! И всички, което ние нужно е такъв ден! Нека достигнем дълбоко в „джобовете“ на сърцата и душите си и да познолим на другите да знаят, че ни е гружа за тях, че и Бог се грижи и заедно преодоляваме всички препятствия сега и вовеки!

Автор: свещеник Георги Цахакис

Източник: www.pravmir.com

За Ангел Карадаков

Виж още

Да вдишаме от небесния простор

Кой в нашата бурна делова и практическа епоха помни празника Въведение в храма на Света ...