Начало / Uncategorized / Примерът на новия предстоятел

Примерът на новия предстоятел

Ние въздишаме, когато четем творенията на подвижниците на благочестието на Светото Православие, цитираме техните прозрения и се възхищаваме на примера им, но другото, онова, което е непосредствено до нас пропускаме.

Красивите постъпки на онези наши събратя в расо, които проявяват в настоящата църковна реалност, в ежедневното служение, в енорийската практика, дори не забелязваме… Твърде често твърдим, че сме оскъдели от липсата на духовни дарове, че не се виждат светли постъпки на духовни пастири, но не сме прави. Просто не сме достатъчно наблюдателни. Виждаме общото, но не фиксираме детайлите и повтаряме шаблони, които обаче не радват никого. Нито нас, нито миряните.

Но свети апостол Павел ни казва: ”Изпитвайте всичко, дръжте доброто!”/1 Сол. 5:21 /. Това е нашият свят дълг – да отсеем зрънцето от плявата, да видим светулката в тъмнината на нощта и ако трябва дори да намерим иглата в купата сено. Всичко друго е отстъпление, плод на нашата немощ, на разяждащата ни духовна нищета. Това сме длъжни да превъзмогнем, върху него да поработим.

При една от срещите ми с един възрастен духовник от епархията, той сподели: ”Дълги години служих в един голям градски храм, но Владиката прецени, че е най-добре да продължа служението си в друг и аз приех това с послушание. Възложи ми предстоятелството на църковното настоятелство и постепенно навлязох в новата обстановка.

Един ден извиках клисаря и му казах да ми донесе всички регистри за извършените кръщенета и погребения от основаването на храма до сега. Той ги струпа на масата в канцеларията и аз внимателно ги разгледах. Извадих на един лист имената на всички служещи свещеници преди мен, които са се представили в Господа. Получи се една дълга поредица от имена и после ги преписах на един по-малък лист. Всеки път, когато отслужвам светата литургия, ги  изваждам от подрастника си, споменавам на светата проскомидия, а ако съм пропуснал някого, добавям кратко в молитвата си: ”…и всички други , които са служили в този храм!”.

Наистина е трогващо. Да чуеш простото признание на един духовник, който в своето служение, именно в първата, тайнствена част на светата литургия, отделя частица от светата просфора и я полага върху дискоса. И всичко това върши по своя инициатива, но с горещо молитвено настроение… В Русия е прието да се казва: ”Споменавай ме на светата проскомидия!” и това е най-съкровената, тайнствена и дълбока молитва за някого. Светите отци, често казват в творенията си, че ангелите слизат и пренасят имената на онези, които се споменават в олтара пред Светия Божи Престол! Какъв прекрасен пример за връзката между земната и небесна църква, за симбиозата между войнстващата и тържествуващата. Тези, които са долу и се сражават с козните на лукавия се молят за онези, които са горе, а те се застъпват за всички вярващи и невярващи, които са потопени в стихиите на света, Господ Бог да ги покрива със своя Свят и невидим покров.   

Какво по-добро можем да направим за някого, освен да се молим за него в последованието на светото богослужение? Какво по-красиво от това, когато, един офицер Христов да споменава отминалите преди него свои събратя в лоното Авраамово? Какъв по-добър пример за духовната приемственост и общност между духовниците. На светата литургия да присъстваме всички, цялата Света църква и отминалите преди нас, които са били облечени в Божия слава… Учението на Светата Църква ни учи, че до Страшния съд участта на всеки може да се промени и Неговата Свята присъда да се смегчи от Бог, който е благ в силата и силен в благостта.

Затова, когато говорим за състоянието на Светото Православие в съвремения свят, нека не обобщаваме прибързано и не правим лекомислени изводи,  че всичко чисто е изгубено и святото е опошлено, а да се взрем в постъпките на онези, които носят небесния огън в жилите си и са превърнали служението си в истинско призвание! Техният пример ще ни даде допълнително мотив да продължаваме неравния си път.

Автор: свещеник Ясен Шинев

За Ангел Карадаков

Виж още

Тази неделя в предаването „Домът на вярата“ – храмовете в селата Червена вода и Писанец

Върху развалините на старата църква „Св. Йоан Предтеча“ в с. Червена вода през 1860 г. ...