Начало / Uncategorized / С молебен започна Международната конференция за 20-тата годишнина на Biblioteca Biblica

С молебен започна Международната конференция за 20-тата годишнина на Biblioteca Biblica

С молебен в храм “Св. София – Премъдрост Божия” започна международната научна конференция за 20-тата годишнина на Biblioteca Biblica.

На тържествена церемония, която се състоя на днес в 11.00 часа в Аулата на Ректората, известният професор по теология Карл-Вилхелм Нибур от Университета „Фридрих Шилер“ в Йена бъше удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото и авторитетно висше училище в България е на Богословския факултет.

Проф. Карл-Вилхелм Нибур ще произнесе академично слово на тема: „Европейска книга ли е Библията?“ (Ist die Bibel ein europäisches Buch?).

В периода 1975-1981 г. Карл-Вилхелм Нибур учи теология в Хале, Германия. През 1986 г. става доктор по теология в Богословския факултет на Университета „Мартин Лутер“ в Хале, Германия, а през 1991 г. става доцент.

От 1994 до 1996 г. е професор в Техническия университет в Дрезден, а от 1997 г. е професор в Университета „Фридрих Шилер“ в Йена. В периода 1992-1993 г. е стипендиант на Фондацията “Александър фон Хумболт“. Има над 80 статии в научни списания, книги и енциклопедии. Участва в редакционните колегии на научна периодика.

Проф. Карл-Вилхелм Нибур е инициатор и покровител на Библиотека „Библика“ в Богословския факултет на Алма матер, която чества своята 20-годишнина през 2018 г. От 1996 г. оказва съдействие при изграждането и попълването на библиотеката, регулярното доставяне на научна литература, периодика и на електронни носители – няколко хиляди библиотечни единици.

От 2001 г. участва в подготовката и осъществяването на взаимната работа между Богословския факултет на Университета в Йена „Фридрих Шилер“ и Богословския факултет на Алма матер.

В периода 7-14 септември 2001 г. участва в организирането на Втория Изток-Запад симпозиум на Съюза на новозаветните учени в Рилския манастир. На 22-26 ноември 2003 г. е на официално посещение в Богословския факултет, участва в празничните Климентови дни на Университета, среща се с университетското ръководство, изнася лекция и участва в подписването на подготвеното споразумение за сътрудничество.

От 2003 г. съдейства на изследователи от София да участват в обмен в Йена, за редовни научно-изследователски контакти и участието на библеисти от България в международни конгреси.

Снимки: Мартин Митов

За Николина Александрова

Виж още

Реставратори от Русия ще помогнат за пълноценното възстановяване на стенописите на Патриаршеската катедрала

Специалисти по консервация и реставрация на стенописи от Министерството на културата на Руската Федерация посетиха ...